Vodárenství

Datová komunikace optimalizuje bezpečnost provozu a náklady na údržbu ve vodárenství

Jak využívání dat a vzdálená diagnostika zvyšují efektivitu modelů údržby a provozu

Voda je život a bezpečné zásobování čistou vodou je už od časů římských akvaduktů jedním z nejdůležitějších základů našeho společenského a hospodářského soužití. Nové technologie a postupující digitalizace otevírají v této kritické oblasti nové možnosti, jak zachovat nejvyšší úroveň spolehlivosti a kvality dodávek a zároveň výrazně snížit provozní náklady.

Pomocí směrovačů INSYS icom včetně softwarových a servisních řešení mohou provozovatelé snadno realizovat optimalizaci nákladů na údržbu a bezpečnosti provozu v oblasti vodárenství.

Úkol: Spolehlivé dodávky vody podle nejvyšších standardů kvality

Komplexní, efektivní a celkové řízení vodovodních a kanalizačních systémů je náročná výzva. Od čerpání a skladování spodní vody přes její rozvod rozsáhlou potrubní sítí až po zpětné vedení kanalizačními systémy do procesu čištění, jakož i nakládání se srážkovou vodou: Ze všech těchto činností vyplývá celá řada úkolů, které jsou v konečném důsledku kritické pro spolehlivé a bezpečné zásobování vodou. Je třeba spolehlivě monitorovat stav hladiny, tlak a průtok, rychle detekovat chyby a neprodleně vyměňovat nebo opravovat poškozené ventily, klapky, čerpadla a filtry. Mimoto je nezbytné zajistit složité kontrolování a monitorování kvality vody.

Výzva: Vysoké náklady na monitorování a údržbu

Pro zaručení bezpečné, stabilní a kvalitní dodávky vody je třeba vynaložit obrovské úsilí na diagnostiku, správu a údržbu vodovodní sítě. Toto úsilí má také kvůli stárnoucí infrastruktuře za následek neustálý růst nákladů pro dodavatele i spotřebitele.

Řešení: Spolehlivá přístrojová platforma pro vzdálenou diagnostiku a generování alarmů

INSYS icom pomáhá provozovatelům a poskytovatelům služeb ve vodárenském průmyslu s digitalizací stávajících i nových zařízení a také se splněním bezpečnostních standardů IT pro kritickou infrastrukturu. Prostřednictvím nejnovější komunikační techniky a řešení pro vzdálenou diagnostiku pomáháme realizovat centrální monitorování všech zařízení, které umožňuje kompletní sledování v reálném čase včetně optimalizovaných modelů servisu a údržby. Tím zároveň snižuje náročnost a náklady.

Cesta k řešení: Flexibilní routery s edge funkcemi a plánováním zásahů

Routery INSYS icom nabízejí potřebná rozhraní pro využívání nejrůznějších zdrojů dat v monitorovacích aplikacích. Modulární softwarová architektura umožňuje konfigurovat téměř všechny případy použití bez speciálních znalostí IT a nabízí dokonce i možnost provozovat řešení pro generování alarmů přímo na routerech přeměněných na IoT brány.

Routery pro nezávislost na jedné konkrétní lokaci a bezpečnost provozu

Modulární routery pro monitorování a řízení sítě nabízejí flexibilní rozhraní pro sběr dat nebo vzdálenou údržbu. Bezpečné připojení lze realizovat přes DSL, optickou kabeláž nebo LTE/5G a specializovaná VPN řešení.

  • Flexibilní rozhraní pro monitorování, např. Modbus
  • Výměna dat se systémy pro řízení procesů
  • Připojení nejrůznějších přístrojů, jako jsou záznamníky dat, přepínače, routery a další
  • Variabilní připojení přes DSL, WAN, optickou kabeláž nebo LTE/5G pro datovou komunikaci

Software s edge funkcemi

Modulární koncepce složená ze routerů a softwarových funkcí umožňuje navrhovat parametrizovatelné sítě zařízení s decentralizovanou inteligencí, která běží lokálně v IoT branách různých stanic, a také komplexní scénáře pro generování alarmů.

  • Zpracování rozhraní a stavů a přenosové funkce se sadou icom Data Suite
  • Provozování individuálních řešení pro generování alarmů v aplikaci icom SmartBox

Konfigurovatelné služby

Řešení společnosti INSYS icom vždy využívají široké spektrum integrovaných služeb, které jsou zárukou rychlé a bezpečné realizace a také nenáročné údržby bran.

  • VPN řešení sady icom Connectivity Suite nabízejí bezpečnou datovou komunikaci pro kritickou infrastrukturu – také v podobě kompletní služby.
  • icom Router Management umožňuje jednoduchou správu i velkého množství přístrojů
  • Služba SIM zaručuje flexibilní datovou komunikaci prostřednictvím mobilních sítí pro IoT a M2M aplikace včetně řešení pro správu

Z praxe: Vzdálené monitorování dodávek vody ve vodárenství pomocí softwaru STEBAlarm na branách MRX

„Plánujeme portovat veškerý stávající i budoucí software STEBATEC na IoT brány MRX. Routery MRX používáme také v našich systémech pro regulaci odtoku v částečně zaplněném potrubí nebo v pneumatických systémech pro regulaci odtoku s MID regulací. MRX je prostě bezvadný přístroj!“

Jonathan Brechbühl
Vedoucí podpory
Stebatec AG, Brügg (CH)

Logo Stebatec

Partneři pro řešení

Naše odborná síť sestává ze zkušených profesionálů, kteří svým know-how přispívají k efektivní a bezchybné digitalizaci.

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.