Výzvy při provozování větrných parků

Pestrá směsice komponent:

Provozovatelé větrných elektráren dobře vědí, jak komplikované může být uvést do provozu zařízení složené z komponent od různých výrobců. V praxi člověk většinou naráží na pestrou směsici nejrůznějších komponent a řešení, která nejsou vzájemně sladěná ani kompatibilní, a tím pádem nepředstavují optimální základ pro síťové propojení. Používané prvky jsou často zastaralé, takže nejvhodnější alternativou bývá celková výměna.

Vysoké náklady na údržbu:

Provozovatelé zařízení se o své trable rádi dělí s firmami odpovědnými za instalaci a údržbu. Péče o taková zařízení většinou probíhá ručně, a je tedy náchylná na chyby. Z toho zase vyplývají vysoké náklady na podporu a nutnost využívat odborné pracovníky. Problematický bod představují také náklady na zbytečné servisní zásahy kvůli planým poplachům. Dalším rizikem jsou chyby zabezpečení, které mohou vzniknout v důsledku ručních oprav.

Shoda s požadavky na kritickou infrastrukturu:

Kvůli sílícímu ohrožení z kyberprostoru požadují regulační orgány na národní i mezinárodní úrovni stále víc aktivit pro zvýšení odolnosti kritické infrastruktury. Patří mezi ně i zvýšená péče věnovaná výběru komponent od důvěryhodných dodavatelů nebo povinnost poskytovat aktualizace, hlášení a informace.

Technická správa provozu systémů, přímý prodej na trhu a propojení větrných elektráren

Větrné elektrárny vyžadují spolehlivé a nepřetržité připojení k provozovatelům rozvodných sítípřímým prodejcům. Předpokladem ziskového provozu je také trvalé monitorování.

Investořivlastníci požadují naprostou transparentnost a vysoký výnos. Pracovníci technické správy provozu větrných parků a větrných elektráren potřebují efektivní koncepci pro udržitelné a dlouhodobé snižování provozních nákladů.

Stále víc zainteresovaných stran vyžaduje možnost vzdálené údržby a monitorování, tak aby měly přístup například do transformátorové stanice, generátoru nebo gondoly.

Rozšiřování výroby energie z obnovitelných zdrojů by mělo postupovat v souladu s přírodou. Pro větrnou energii proto platí mnoho doplňkových předpisů, které vznikly za účelem lepší ochrany lidí a přírody. Jedná se například o světelné značení zapínané jen podle potřeby, ochranu ptáků a netopýrů, redukci zastínění nebo ochranu proti odlétávajícímu ledu.

Jednotné propojení stále složitějších větrných elektráren, resp. větrných parků umožňuje všem zainteresovaným stranám přístup přes internet za účelem vzdálené údržby a monitorování.

Jednička na trhu větrné energetiky: INSYS icom

INSYS icom má víc než 30 let zkušeností s průmyslovou datovou komunikací v kritické infrastruktuře. Kombinace našich průmyslových routerů, služby VPN a správy přístrojů představuje bezpečné a vyspělé plug & play řešení pro větrné elektrárny. Vše od jediného dodavatele. Vše made in Germany.

Náš příslib:

Jednoduchost:

Naše řešení průmyslových routerů se vyznačují snadnou, rychlou a bezchybnou instalací.

Spolehlivost:

Nabízíme vám kvalitní produkty s dlouhou životností a osvědčenou a otestovanou průmyslovou kvalitou, které spolehlivě fungují a v kombinaci s našimi řešeními zajišťují neustálou provozuschopnost při nízkých provozních nákladech.

Bezpečnost:

Naše řešení, 100% vyvíjená v Německu a vyráběná v Evropě, umožňují dosáhnout nejvyšší úrovně zabezpečení IT – i pro kritickou infrastrukturu.

Otevřenost:

Nabízíme vám otevřený systém pro integraci do SCADA a ERP systémů či cloudu – s jistotou do budoucna. S naším řešením si zachováte nezávislost a flexibilitu. Kromě toho také poroste společně s vašimi požadavky.

Pusťte se s námi do úspěšného řešení.

Sjednejte si schůzku s konzultantem.

Naše řešení pro vaši větrnou elektrárnu

Průmyslové routery – flexibilní, robustní a bezpečné!

Vsaďte na flexibilitu našich VPN routerů, které lze k internetu připojit redundantně přes LTE (4G), LTE450 (od r. 2023), DSL nebo optickou kabeláž. Pro připojení řídicí techniky k zařízení jsou k dispozici Ethernet, analogové a digitální I/O a sériová rozhraní (např. Modbus).

Routery INSYS icom jsou koncipované speciálně pro použití v průmyslu. V každodenním provozu vás přesvědčí svou spolehlivostí a robustností a zejména také nízkým počtem výpadků.

Vzdálený přístup, vzdálená údržba
a nepřetržité
SCADA monitorování

Užívejte si výhod vyplývajících z rozsáhlé služby VPN: Umožňuje podle potřeby realizovat přístup do vašich sítí a větrné elektrárny, kontrolovat je a včas rozpoznávat chyby. Online propojení s vaším SCADA systémem dovoluje nepřetržitý dálkový přístup.

Snadné uvedení do provozu a bezpečný provoz

Z tohoto řešení mohou těžit i instalační technici v terénu a konstruktéři skříňových rozvaděčů. Profesionální software pro správu zařízení INSYS icom výrazně usnadňuje uvádění routerů do provozu, které lze provádět také automatizovaně. Poskytovatelům služeb, které využíváte, tak nemusíte předávat informace relevantní pro bezpečnost a zachováte si kontrolu nad celou správou instalovaných routerů – je to bezpečné, auditovatelné a neustále aktuální.

Plug & play připojení k internetu a vzdálený přístup pro všechny zapojené podniky

Služba icom Connectivity Suite VPN umožňuje pracovníkům správy provozu, investorům, provozovatelům rozvodných sítí a přímým prodejcům vzdálený přístup a komunikaci s větrným parkem. Přístup k jednotlivým částem zařízení lze nastavit granulárně a také na bázi uživatelů a rolí. Datový provoz mezi podniky je plně izolovaný. Společnost INSYS icom službu provozuje a monitoruje nepřetržitě.

Nerušená komunikace i při úderu blesku nebo přerušení kabelu

INSYS je jediný poskytovatel na trhu, který nabízí natolik všestranný router: Modulární router na DIN lištu „MRX“ připojí k internetu jakýkoli větrný park. Ať je na místě instalace k dispozici jakákoli technologie, nabízené zásuvné karty pro LTE/4G, DSL (ADSL/VDSL), optickou kabeláž (SFP) nebo LTE450 (od r. 2023) splní veškerá přání.

Zásuvné karty zajišťují maximální provozuschopnost komunikace například při ztrátě připojení kvůli přerušení DSL kabelu při bagrování. Pokud takový případ nastane, automaticky se přepne na záložní technologii. Máte tak k dispozici dvojí jištění.

Vytvoření optické sítě s kruhovou topologií a protokolem RSTP

Z vytvoření optické sítě s kruhovou topologií mezi větrnými elektrárnami vyplývají dvě zásadní přednosti:

Optický kruh zachovává komunikaci v případě přerušení kabelu v důsledku zemních prací nebo úderu blesku. Protokol RSTP při tom zamezuje cirkulaci broadcastů v síťovém kruhu.

Optická kabeláž je navíc beznapěťová, a tím pádem odolná proti přepětí při úderu blesku. Síťové komponenty v zařízeních jsou díky tomu méně náchylné k poškození v důsledku úderu blesku.

Zabezpečení průmyslových routerů v souladu s požadavky na kritickou infrastrukturu

Větrné parky mohou být součástí kritické infrastruktury a často se nacházejí na odlehlých místech. Na ochranu IT před bezpečnostními riziky jsou nezbytností, doporučovanou také regulačními orgány, pravidelné aktualizace.

INSYS icom Router Management představuje cloudovou službu pro administraci a správu routerů. Umožňuje automatizovat aktualizace firmwaru, obnovování certifikátů a změny hesel. Přístroje dostávají veškeré aktualizace zveřejňované v dvouměsíčním cyklu, a zachovávají si tak shodu s požadavky na kritickou infrastrukturu.

Operační systém routerů icom OS byl certifikován německým Spolkovým úřadem pro bezpečnost v informačních technologiích (BSI) a vyvinut pro bezpečnostní požadavky IT v kritické infrastruktuře.

Portfolio řešení: Vzdálený přístup, redundantní připojení k internetu, optický kruh a zabezpečení IT

Kontaktujte nás ještě dnes.

Naše produkty pro vaše řešení

Průmyslové routery na DIN lištu pro připojení přes optickou kabeláž, LTE, DSL a LTE 450

Vzdálený přístup, vzdálená údržba
a nepřetržité
SCADA monitorování

Snadné uvedení do provozu a bezpečný provoz v kritické infrastruktuře

Přidaná hodnota pro vás

Nástroje pro analýzu a ladění

Nástroje pro analýzu sítě: ping/icmp, tcpdump, traceroute, …

null

Rozhraní

Kromě Ethernetu jsou k dispozici také analogová a digitální I/O a sériová rozhraní (např. Modbus)

Durch die flexiblen MRcards schafft der modulare Router MRX mit bis zu 17 Ethernet-Ports, seriellen Schnittstellen oder digitalen und analogen I/Os viele verschiedene Anwendungs-Schnittstellen.

Import souborů .ovpn

Přímý import VPN konfigurací od přímých prodejců.

null

Stateful Firewall

Detailně nastavitelný stavový firewall.

null

Podsítě

Segmentování sítí zařízení do víc podsítí pro vyšší zabezpečení IT.

null

Funkce web proxy

Přístup k webovému rozhraní například videokamer bez VPN klienta ze smartphonu, tabletu a prohlížeče.

null

Paralelní VPN tunely

Můžete souběžně vytvořit několik nezávislých VPN tunelů (IPsec, OpenVPN).

null

Shoda se standardy

Kompatibilní se všemi běžnými síťovými produkty a protokoly, např. Cisco, Fortinet, Juniper

null

Všechny produkty a služby jsou navíc pravidelně testovány nezávislými organizacemi. Další informace v této souvislosti najdete zde.

Hledáte rychlá řešení? Rádi vám poradíme!