Technická podpora

Individuální podpora: Odborné znalosti jako služba

Kromě podpory pro veškerý hardware a software INSYS icom nabízí náš zákaznický servis jako individuální službu také rozšířenou podporu pro nejrůznější témata.

Nabízíme pomoc s rozličnými scénáři používání hardwarového a softwarového řešení INSYS icom, kterou doplňujeme analýzami a rozšířenou podporou při konfiguraci. Můžete se opřít o náš tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi s datovou komunikací.

Rozšířená podpora je určená zákazníkům s hardwarovými nebo softwarovými řešeními INSYS. Můžete ji využít na základě individuální objednávky účtované podle časové náročnosti. Pracujeme na základě pevné hodinové sazby s účtováním po půlhodinách.

V případě, že potřebujete podporu, kontaktujte nás na adrese jjirovec@insys-icom.cz.

Porovnejte varianty podpory

Individuální podpora: Zákazníci ji využívají po dohodě a za poplatek podle časové náročnosti v případě následujících témat, která přesahují rámec fungování a konfigurace hardwaru a softwaru INSYS icom a týkají se okolního prostředí, resp. okolních řešení, případně vysoce specializovaných aplikací.

 • Starší hardware, jako jsou analogové a GSM modemy, Powerline, Powerline GP a příslušenství
 • Firmware a software INSYS icom se zaměřením na individuální Lua skripty, starší software (HSComm, VCom), programování v sandboxu, analýzy protokolů nezávisle na nastavení produktu, analýzy síťového prostředí, podrobné analýzy provozu přístroje i aplikací a cloudových služeb, mapování datových bodů v rámci monitorovací aplikace INSYS nebo sady icom Data Suite, vizualizace dat pomocí řídicích panelů

 • Složitá síťová témata, která s našimi produkty souvisejí jen v omezené míře, včetně VPN infrastruktur nad rámec specifických konfigurací INSYS, VPN třetích stran, bezpečnostních auditů

 • M2M SIM karty pro monitorování provozu, připojení na vyžádání, specifická oznámení

 • Komponenty třetích stran včetně hodnocení témat konektivity, konfigurace přístrojů třetích stran, podpory při programování (např. připojených PLC), konfigurace a prototypování při přípravě na rozsáhlých rolloutů

 • Podpora pro Connectivity Suite – VPN Enterprise pro prodejce

Standardní podpora: Všichni zákazníci mohou obecně využít podporu pro následující témata. Je k dispozici i v případě problémů se silou signálu.

 • Routery INSYS icom s operačním systémem icom OS nebo INSYS OS, včetně příslušenství, uvádění do provozu, konfigurace, identifikace závad a podpory v oblasti mobilního spojení
 • icom Connectivity Suite (iCS) včetně registrace routerů, registrace počítače, problematiky směrování a zabezpečení, připojení do Číny, základů topografie VPN nebo problematiky licencí
 • icom Router Management (iRM) včetně správy účtů, registrace routerů, plánování a realizace aktualizací
 • icom Data Suite (iDS) včetně licencování, konfigurace kontejneru iDS, protokolů, rozhraní nebo základů sběru dat
 • M2M SIM včetně tarifů, nastavení, problémů s připojením, konfigurace antény a problematiky síly signálu

Infolinka – kontaktní údaje

Pracovníci zákaznického servisu vám rádi pomůžou:

 • S projektováním
 • S uvedením do provozu
 • S provozními poruchami

Dostupnost: pondělí až pátek 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.