Vzdálená údržba

Telemetrie a vzdálená údržba

Fernwartung

Namísto vysílání technika, který by na místě instalace kontroloval každé chybové hlášení, můžete rychle a efektivně reagovat na alarmy a v případě poruch zasahovat prostřednictvím vzdálené údržby. Tímto způsobem efektivněji využijete své pracovníky a zkrátíte prostoje. Zároveň tím vylepšíte ukazatel celkové efektivity zařízení OEE (Overall Equipment Effectiveness).
Naše komplexní řešení splní vysoké požadavky vašich aplikací: Prioritou je spolehlivost, bezpečnost a odolnost proti chybám. Nezbytná je ale také flexibilita při výběru komunikačních kanálů a podpora při zpracování a přenosu dat.

Směrovače pro vzdálenou údržbu od společnosti INSYS icom splňují všechny tyto požadavky – a zároveň toho umí ještě víc: Prostřednictvím předinstalovaných průvodců a integrovaných aplikací zjednodušují používání složitých funkcí a velkého počtu nabízených možností. Výrobci strojů a zařízení tak mohou realizovat inovativní servisní modely, uživatelé zase těží z vyšší efektivity a funkční rozmanitosti, které z monitorování stavu a vzdáleného přístupu vyplývají. Nechte si poradit našimi odborníky.

Související informace:

Vzbudili jsme váš zájem?

Napište nám zprávu. Naši odborníci vám ochotně poradí.

 

Nákladová efektivita a vyšší produktivita

Podstatnou výhodou vzdálené údržby a telemetrie je úspora nákladů. Konfigurace, aktualizace a údržba – u vzdálených zařízení je každá z těchto činností servisního technika spojena se složitým cestováním. Na jeho náročnosti se podílejí jednak cestovní náklady a doba strávená na cestách, v případě poruchy se přidávají také škody vyplývající z neplánované odstávky.
Směrovače pro vzdálenou údržbu, které umožňují sledování stavu a vzdálený přístup, výrazně snižují personální náklady a zkracují prostoje. Náklady na vzdálené monitorování a řízení se amortizují už po krátké době.

Vzdálený přístup jako prostředek pro zvýšení obratu

Remote Access

Vzdálený servis a údržba už samy o sobě umožňují enormně zvýšit efektivitu. Nepřetržité monitorování stavu a telemetrii lze ale využít také k integraci vzdálených zařízení a přístrojů do (průmyslového) internetu věcí (IoT/IIoT). To umožňuje generovat další přidanou hodnotu, například prostřednictvím optimalizace procesů na základě dat. Pro výrobce strojů a poskytovatele služeb v průmyslu vyplývají z poskytování zákaznického servisu na dálku zajímavé obchodní příležitosti.

Bezpečnost a spolehlivost

Veřejné sítě, jako jsou internet a mobilní sítě, nejsou z hlediska kybernetické bezpečnosti obecně považovány za bezpečné. Vzdálený přístup přes tyto kanály proto musí být zvlášť zabezpečený. Směrovače Insys podporují používání služeb VPN a pracují s ověřováním uživatelů a silnými bezpečnostními certifikáty. To vše předchází neoprávněnému průniku.

Uživatelé ale musejí mít zároveň jistotu, že budou vzdálené směrovače vždy dostupné. Spolehlivost připojení je proto neoddělitelná od zabezpečení. Pokud se spojení přeruší a nelze ho obnovit, je nutné problém vyřešit na místě instalace – s odpovídajícími vysokými náklady na pracovníky a cestu.

Flexibilní spektrum aplikací pro směrovače pro vzdálenou údržbu

Zásadním faktorem pro automatizaci továren, budov a zařízení je bezproblémová komunikace mezi řízením, přístroji a stroji. Po prvotním omezení na místní uzavřené sítě se rychle prosadily možnosti přístupu z libovolného místa prostřednictvím směrovačů.

praxe

Máte zájem o naše řešení? Kontaktujte nás.

Menu