Green Phy

pro řešení e-mobility

Inteligentní nabíjení elektromobilů – ISO 15118Powerline Green PHY™

Inteligentní nabíjení elektromobilů – „smart charging“ – definuje pro AC a DC nabíjecí stanice mezinárodní norma ISO 15118. Umožňuje mimo jiné aktivní řízení zátěže, ověřování plug & charge, napojení na smart grid a další služby.
Při inteligentním nabíjení komunikuje nabíjecí stanice (EVSE) s elektromobilem (PEV) přes nabíjecí kabel na základě standardu HomePlug Green PHY™ podle normy ISO 15118-3.

Kontaktujte nás ještě dnes.

INSYS Powerline GP

Green Phy – INSYS Powerline GP

Přenos dat podle normy ISO 15118-3

INSYS Powerline GP vytváří point-to-point spojení mezi nabíjecí stanicí a elektromobilem v souladu se standardem Powerline Green PHYTM . Řídicí jednotka nabíjecí stanice (SECC) tak může s vozidlem (PEV) komunikovat přes vlastní připojení typu Ethernet podle normy ISO 15118.

Plug & play

Kompaktní konstrukční provedení a standardizovaná rozhraní usnadňují použití ve vašem řešení dobíjecí stanice.
Přístroj je rovnou připravený k použití i bez prvotní konfigurace.

Integrovaný mechanismus SLAC

Proces asociace vozidla a nabíjecí stanice je řízený mechanismem SLAC integrovaným do EVSE (podle normy ISO 15118-3). To zmenšuje časově kritické požadavky na komunikaci v reálném čase kladené na SECC a umožňuje mimo jiné souběžné řízení několika nabíjecích procesů.

Kompatibilita s AC i DC nabíjením

INSYS Powerline GP můžete používat v AC i DC nabíjecích stanicích, a to díky propojení signálu Powerline s pilotním vodičem nabíjecího kabelu.

  • Komunikace na základě standardu HomePlug Green PHY™ pro napájecí kabely
  • Mechanismus SLAC podle ISO 15118-3 pro proces asociace vozidlo <> nabíjecí stanice
  • Kompatibilita s AC a DC nabíjecími stanicemi
  • Rozšířený rozsah teplot
  • Možnost montáže na DIN lištu

Realizace 1. (fyzické) a 2. (linkové) komunikační vrstvy podle modelu ISO/OSI a normy ISO 15118-3.
Integrovaná podpora mechanismu SLAC (Signal Level Attenuation Characterization).

Schéma zapojení AC:

Schéma zapojení DC:

Služby dostupné pro tyto produkty:

  • Školení a poradenství pro řešení pro elektromobilitu
  • Podpora optimalizace úrovně v nabíjecích stanicích (AttenRxEVSE)

Řešení pro elektromobilitu podle specifických požadavků zákazníka

„Elektromobilita je jedním ze základních stavebních kamenů budoucího vývoje městského prostředí. Tempo růstu dosahuje po celém světě mimořádných hodnot. Vstupní podmínkou je kromě odpovídajících vozidel také plošná a spolehlivě fungující nabíjecí infrastruktura. Klíč k úspěchu představují centrální řídicí a komunikační přístroje založené na jednotných standardech.
Na základě rozsáhlých odborných znalostí v oblasti elektromobility už déle než 10 let vyvíjíme a dodáváme (také jako vývojový partner) inovativní a výkonné produkty pro komunikaci a řízení v nabíjecích stanicích. Kontaktujte nás – elektromobilita je naší doménou.“

Anna Wels, viceprezidentka prodeje, prokuristka

Chcete se dozvědět víc o našich zkušenostech s řešeními podle specifických požadavků zákazníka?

Vyžádejte si individuální nabídku řešení pro elektromobilitu