Správa budov

Pobočky 4.0: Správa budov a energetický management budoucnosti

Snadná implementace řízení vytápění, větrání a chlazení v sítích poboček

Když podniky působí na různých místech, vyvstává otázka centralizovaného energetického managementu. Spotřebu energie na vytápění, větrání, klimatizaci nebo provoz technických systémů je vhodné monitorovat podle různých kritérií (například provozní doby) a měla by se dát řídit na dálku. Při velmi velkém počtu poboček je zapotřebí rovněž efektivní řešení vzdálené údržby pro přístup k řídicí technice včetně rámce pro celkovou správu. V ideálním případě je řešení energetického managementu také certifikované podle normy ISO 50001, takže aktivně a prokazatelně přispívá ke snižování emisí CO2.

Směrovače a služba VPN společnosti INSYS icom nabízejí centrální energetický management včetně certifikace podle normy ISO 50001 a řešení vzdálené údržby.

Úkol: Digitalizace energetického managementu pro velký počet poboček

Mezi podniky, které typicky provozují velký počet poboček, patří velké supermarkety, hobbymarkety, drogerie, čerpací stanice a mnoho dalších společností z oblasti obchodu a logistiky, které mají nemovitosti na různých, vzájemně vzdálených místech. Správu budov si tyto společnosti často nezajišťují samy. Vybavením pověřují integrátory a provozem regionální elektrikáře nebo topenáře.

Správa budov vyžaduje centrální vzdálený přístup k technickým zařízením pro automatizaci (například PLC). Často je ho nutné realizovat s omezeným počtem specializovaných pracovníků, bez vynaložení nepřiměřeného času a bez hlubokých znalostí IT, navíc v mnoha pobočkách najednou.

Řešení: Vzdálený přístup prostřednictvím sítě a připojení poboček

Důležité je propojit na místě instalace všechny relevantní systémy automatizace budov a jejich řídicí jednotky lokální sítí. Specializované brány jednak zajistí lokální řízení, takže například vytápění, klimatizaci a další přístroje nebude potřeba ovládat samostatně, jednak nabídnou možnosti bezpečného vzdáleného přístupu, například přes VPN, který umožní centrálně řídit vzniklý energetický management. Připojení k internetu prostřednictvím brány se realizuje buď na základě stávající infrastruktury (DSL apod.), nebo flexibilně prostřednictvím mobilních sítí. Použití nadřazených systémů řízení usnadňuje a zefektivňuje systematický energetický management ve velkém počtu poboček.

Cesta k řešení: Instalace bran, bezpečná datová komunikace a vytvoření systému pro energetický management

Společnost INSYS icom nabízí vhodné hardwarové, komunikační a bezpečnostní řešení v podobě snadno konfigurovatelných a spravovatelných bran a různých možností VPN. Do efektivního centralizovaného systému vzdálené údržby tak lze integrovat libovolný počet poboček s nejrůznějšími systémy automatizace budov. Certifikovatelnému (audit-ready) systému energetického managementu tak nic nestojí v cestě.

Brány pro bezpečný vzdálený přístup

Osvědčené a flexibilní internetové routery sdružují systémy automatizace budov v jednom řešení pro centrální správu. Kdykoli lze využít stávající připojení k internetu. Alternativně můžete brány vybavit moduly a SIM kartami pro mobilní komunikaci.

 • Bezproblémové začlenění brány INSYS icom do IT infrastruktury pobočky
 • Připojení k internetu prostřednictvím stávajících linek nebo mobilních sítí
 • Volitelné mobilní připojení včetně SIM karty pro nekomplikované, levné a mezinárodní použití
 • Správa routerů ve všech pobočkách

Bezpečné řešení VPN

Možnosti VPN poskytují spolehlivé zabezpečení pro vzdálenou údržbu – nezávisle na používaném přístupu k internetu.

 • icom Connectivity Suite jako flexibilní, vyzrálá služba VPN
 • Různé provozní modely až po kompletní cloudovou službu VPN
 • Kompatibilita s ostatními službami VPN

Nepovinný, ale doporučený: Certifikovaný systém energetického managementu

Pro energetickou transparentnost a optimalizaci spotřeby energie, zejména při velkém počtu poboček, je vhodné používat software pro správu, například Energy Monitor společnosti OPTENDA. Prokazatelně přispívá ke zlepšení energetické účinnosti a snížení nákladů na energie i emisí CO2. Kromě toho je Energy Monitor digitálním základem pro certifikaci podle normy ISO 50001. Výsledkem spolupráce se společností INSYS icom je aplikace, která na internetových bránách v pobočkách běží v kontejneru OS Linux. Umožňuje přístup ke spotřebičům energie za bránou na místě instalace. Vizualizace spotřeby energie a celková správa probíhají v cloudu. To vytváří bezprecedentní energetickou transparentnost a odhaluje potenciální úspory.

 • Snížení nákladů na energii a emisí CO2
 • Podpora procesů neustálého zlepšování (CIP)
 • Úplná transparentnost spotřeby energie, anomálií a špiček zatížení
 • Energetický management podle normy ISO 50001
 • Audit-ready podle normy DIN EN 16247

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.