Energetické/plynovodní sítě

Řízení plynovodní sítě na základě dat snižuje náklady a emise skleníkových plynů

Správa na základě úseků dodává plynovodním sítím inteligenci.

Spolehlivou dodávku plynu považují spotřebitelé za samozřejmost. K jejímu zaručení je v potrubních sítích nezbytný poměrně vysoký tlak. Potřebný tlak je ale doprovázen velkými úniky plynu.

Inteligentní plynovodní síť tyto ztráty snižuje a šetří tak náklady, resp. maximalizuje produktivní využití plynu namísto jeho zbytečných úniků, které poškozují klima. Zároveň zvyšuje efektivitu údržby potrubních sítí.

Plynovodní sítě lze jednoduše a efektivně digitalizovat prostřednictvím kompletního řešení INSYS icom, které sestává ze směrovačů, softwaru a služeb.

Výzva: Řízení tlaku plynu pro maximální spolehlivost dodávek

Metan je do domácností nebo podniků dodáván prostřednictvím rozvětvených potrubních sítí. V těchto sítích je obvykle nastaven vysoký tlak plynu, protože jeho dodávka je považována za systémově kritickou: Poptávka musí být pokryta po celý rok, i při sezónních výkyvech teploty či spotřeby nebo při údržbě. Nastavování tlaku dosud probíhá na základě pevných hodnot stanovených pro velké segmenty sítě a upravuje se jen zřídka.

Výsledkem jsou nadměrný tlak a úniky: Drahocenný plyn uniká nevyužitý do okolního ovzduší a přispívá ke skleníkovému efektu, a to mnohonásobně silněji než oxid uhličitý. Tyto ztráty započítává dodavatel do ceny plynu. To ji zvyšuje, aniž by komerční či soukromí odběratelé získávali nějakou přidanou hodnotu.

Řešení: Dynamické řízení plynovodní sítě podle aktuální potřeby

INSYS icom pomáhá provozovatelům až na úrovni distribuční sítě zvyšovat účinnost a ekologickou bilanci stávajících i nových plynovodních sítí. Inteligentní využití dat ze senzorů, zabezpečená datová komunikace a řešení pro vzdálenou údržbu snižují náklady a výrazně zvyšují efektivitu. Optimalizovaná a plánovatelná údržba sítě je zároveň přínosem pro spolehlivost dodávek.

Cesta k řešení: Spolehlivý hardware, služby a připojení ke cloudu

Společnost INSYS icom umožňuje díky celostnímu přístupu s konfigurovatelnými prvky bezpečnou, rychlou a efektivní digitalizaci dodávek plynu.

Inteligentní routery

Modulární routery pro monitorování a řízení sítě nabízejí flexibilní rozhraní pro sběr dat nebo vzdálenou údržbu.

  • Produktová koncepce s flexibilními rozhraními pro sběr dat nebo vzdálenou údržbu
  • Připojení přes DSL, WAN, LTE/5G nebo optickou kabeláž (volitelně i redundantní)
  • Spolehlivá dodávka energie díky redundantnímu napájení a provozním režimům s nízkou spotřebou energie pro použití i v místech bez napájení z elektrické sítě

Funkce pro edge computing v kombinaci s cloudovým řešením

Řízení plynovodní sítě zajišťují konfigurovatelné moduly sady icom Data Suite na routerech. Volitelně lze využívat i další softwarové moduly, které podporují funkce edge computingu a umožňují integrovat lokální inteligenci. V rámci stávajících strategií se navíc používají standardní řešení pro správu nebo cloudové systémy.

  • Sada icom Data Suite pro zpracování rozhraní a stavů a výměnu dat umožňuje realizovat komplexní řídicí a monitorovací aplikace bez nutnosti programování
  • Spouštění individuálního softwaru v prostředí bezpečného kontejneru v OS Linux (edge prostředí)
  • Připojení ke cloudovým službám, jako je například Cumulocity, pro obousměrnou výměnu stavových a řídicích dat bez nutnosti dalšího softwaru

Konfigurovatelné služby

Řešení společnosti INSYS icom vždy využívají široké spektrum služeb, které jsou zárukou rychlé a bezpečné realizace a také nenáročné údržby bran.

  • VPN řešení sady icom Connectivity Suite nabízejí bezpečnou datovou komunikaci, s místní instalací nebo jako kompletní službu
  • icom Router Management umožňuje jednoduchou správu i velkého množství routerů

Z praxe: Utonomy modernizuje plynovodní sítě pomocí řešení INSYS icom

„Produkty INSYS icom jsou dokonale přizpůsobené naší aplikaci pro inteligentní plynovodné sítě a na místě instalace pracují s vysokou mírou spolehlivosti. Spolupráce s mimořádně zkušeným týmem INSYS icom nás velice těší.“

Adam Kingdon
Jednatel
Utonomy Ltd., Southampton (UK)

 

Partneři pro řešení

Naše odborná síť sestává ze zkušených profesionálů, kteří svým know-how přispívají k efektivní a bezchybné digitalizaci.

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.