Utonomy modernizuje dodávku plynu

Využívání dat v plynovodné síti šetří náklady a chrání klima

„Produkty INSYS icom jsou dokonale přizpůsobené naší aplikaci pro inteligentní plynovodné sítě a na místě instalace pracují s vysokou mírou spolehlivosti. Spolupráce s mimořádně zkušeným týmem INSYS icom nás velice těší.“

Adam Kingdon
Jednatel

Utonomy Ltd., Southampton (UK)

Utonomy Ltd.

Britská společnost Utonomy Ltd. digitalizuje provoz distribučních sítí plynu pomocí inteligentních senzorů, regulátorů a cloudové komunikace. Podnik svým know-how významně přispívá k dekarbonizaci a decentralizaci dodávek energie.

Neefektivní dodávka plynu

Metan do podniků a domácností proudí prostřednictvím rozvětvených potrubních sítí. Tlak plynu potřebný pro zásobování bývá většinou nastavený na poměrně vysokou hodnotu, protože plynovodné sítě jsou kritickou součástí systému: Dodávka musí být zajištěna celoročně i při kolísání teploty nebo spotřeby. Nastavování tlaku však dosud probíhá ručně, nepřesně a jen zřídka.

Důsledkem nadměrného tlaku jsou větší úniky. Cenný plyn tak uniká do atmosféry a mnohonásobně silněji než CO2 podporuje skleníkový efekt. Se ztrátami musí dodavatel počítat a zahrnout je do ceny. To zbytečně zvyšuje cenu plynu pro spotřebitele i průmysl.

Řízení tlaku na základě dat z cloudu

Pro redukci úniků je třeba úpravu tlaku v plynovodních sítích provádět v krátkých intervalech a na základě relevantních dat a kritérií. Digitalizace v plynovodních sítích tak znamená, že se nastavování tlaku optimalizuje na základě údajů o počasí, statistik spotřeby, státních svátků, průmyslové spotřeby a dalších zdrojů, a to bez ohrožení spolehlivosti dodávek.

Společnost Utonomy propojuje tato data v cloudovém systému a optimální tlak plynu pro jednotlivé úseky sítě vypočítává pomocí inteligentních algoritmů. Stanice pro regulaci tlaku využívají komunikační techniku INSYS icom, která zajišťuje zabezpečenou komunikaci s cloudem a přijímá nastavované hodnoty tlaku. Kromě provozní spolehlivosti a odolnosti proti výpadkům je důležité i zabezpečení IT, protože regulační systémy musejí splňovat požadavky kladené na kritickou infrastrukturu.

Využívání dat otevírá potenciál úspor v oblasti dodávek plynu

Uvést průmyslové routery INSYS icom používané pro datovou komunikaci do provozu je velmi jednoduché. Pohodlné funkce pro připojení ke cloudu minimalizují nutnost vývoje individuálního softwaru. Při ostrém nasazení klesají úniky plynu natolik, že jsou náklady na vývoj a stavební úpravy plynovodné sítě téměř zanedbatelné. Potenciál řešení Utonomy tak zahrnuje ochranu klimatu i úsporu provozních nákladů.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.