Chytré město

Technika pro chytrá města: Základ lepších měst

Cílené využívání technologií a vytváření sítí v malém měřítku přináší pokrok ve velkém měřítku

Město budoucnosti by mělo být chytré, „smart“. Implementací inteligentní techniky lze automatizovaně a celistvě řídit infrastrukturu, dopravu a také oblasti činností důležité pro obyvatele a podniky. Jako hlavní příklady můžeme uvést řízení dopravního toku, interaktivní displeje a terminály všeho druhu pro informace a transakce či automaty a automatizované systémy. K tomu nejsou nezbytné gigantické projekty, které využívají stále víc drahých technologií. V popředí zájmu musejí být lidé. S chytrými technologickými opatřeními na správných místech se chytré město stane skutečností.

Digital Signage, Ampellösungen, E-Ladesäulen und digitalisierte Automaten mit Vernetzungskonzepten von INSYS icom Routern lassen Smart Cities entstehen.

Výzva: Velký počet „ostrovních“ řešení

Města a městské funkce jsou podle svého účelu většinou organizovány do menších jednotek. Dopravní prostředky, řízení semaforů, zobrazovací systémy, resp. digitální informační systémy, jakož i všechny druhy automatů a automatizovaných terminálů podporují monitorování anebo řízení. Prvky infrastruktury, například pro zásobování energiemi, pracují z bezpečnostních důvodů izolovaně, resp. bez přímého připojení k sítím. Možnosti, rozhraní a také interoperabilita jsou proto často omezené. To znamená, že monitorování a řízení probíhají různými způsoby s využitím nejrůznějších metod ovládání. Technické prvky města se spolu „nedomluví“. Inteligentní funkce jsou však předpokladem pro vznik chytrých měst, která do budoucna umožní například řídit dopravní toky napříč celou obcí.

Možnosti řešení: Koncepce síťového propojení od nejmenšího měřítka až po největší

Pro všechny digitální systémy, které mají ve střednědobém horizontu obohatit město, resp. usnadnit lidem každodenní život, platí, že musejí podporovat připojení k internetu, čehož se dosahuje prostřednictvím routerů nebo IoT bran. V takovém případě si dokážou vyměňovat data s nadřazenými systémy například za účelem řízení dopravního toku v celé městské čtvrti místo ovládání světelné signalizace jen na rohu jedné ulice. Kromě toho se doplňují lokální funkce, resp. inteligence nebo se přidává vzdálené monitorování, vzdálená údržba či vzdálené řízení. Cestičku k zastřešujícím modelům řízení vyšlapávají standardizované IT protokoly. Důležité je, aby používané routery byly vyspělé a bylo je možné spravovat bez dalšího úsilí.

Je nezbytné monitorovat stávající a nové systémy světelné signalizace a také pevné a mobilní soustavy semaforů a řízení řešit flexibilně a v souladu s aktuální potřebou. Monitorování se může týkat jak systémů semaforů, tak dopravního toku. To zároveň umožňuje snížit zatížení obyvatelstva výfukovými plyny. Pokud pohlédneme dál do budoucnosti, pak digitalizované řízení znamená, že vozidla budou moct ovlivňovat systematiku přepínání světelné signalizace. Mnoho nových systémů podporuje připojení k internetu přes optickou kabeláž. Dosavadní systémy obvykle fungují na základě modemových protokolů a měděné kabeláže, takže používané routery musejí propast mezi starými protokoly a světem IT protokolů překlenovat prostřednictvím vhodných rozhraní.

Další informace získáte v našem článku o úspěšné realizaci řízení semaforů ve spolupráci se společností imo TRAFFIC AG

Městskou krajinu budoucnosti bude utvářet elektromobilita. Nabíjecí stanice musejí být za účelem řízení dostupnosti, identifikace zákazníků, uvolňování nabíjení, regulace zatížení sítě a fakturačních procesů připojené k různým digitálním systémům. Zároveň musí být zajištěna včasná a plánovatelná dostupnost vysokého nabíjecího proudu a spolehlivé připojení nabíjecí stanice k internetu. Používané směrovače zajišťují nejen výměnu dat, ale musejí také podporovat rozhraní, senzoriku, inteligenci a různé kanály pro přístup k internetu (včetně 4G/5G) potřebné pro nabíjecí aplikace provozované v místě instalace.

Jedná se o zobrazovací panely v silniční dopravě, na nádražích, letištích, zastávkách, ale také zobrazovací systémy v úřadech nebo třeba v rychlém občerstvení u vás za rohem. Způsoby použití se liší v závislosti na účelu – mohou to být textové informace, obrázky nebo i videa. Frekvence aktualizací se pohybuje od příležitostných až po streamování v reálném čase. Tyto požadavky určují potřebnou kvalitu internetového připojení. Digitální informační systémy (digital signage) často využívají jako základní systém kompaktní (tzv. barebone) počítače. Důležité jsou také směrovače pro komunikaci prostřednictvím mobilních sítí, ideálně se SIM kartou, pro co nejefektivnější připojení k internetu s minimálními náklady a úsilím na zavedení a údržbu.

To, co platí pro digitální informační systémy, se v podobné míře uplatňuje i u automatů. Stávající systémy na nejrůznějších místech je nutné vybavit technikou pro monitorování, vzdálenou (prediktivní) údržbu a efektivní správu doplňování, která využívá různé způsoby připojení k internetu. Kromě spolehlivosti jsou důležité především nízké náklady na zavedení a údržbu a také používání mobilních sítí pro maximální geografickou flexibilitu.

Cesta k řešení: Flexibilní routery, snadná správa přístrojů a maximální provozuschopnost

INSYS icom nabízí řešení pro téměř jakýkoli scénář a typ přístroje. Uvedené příklady se často používají a realizují pomocí osvědčených standardních routerů a softwarových balíků.

Výběr internetových routerů

Pro různé oblasti použití a požadavky jsou k dispozici různé modely routerů s rozličnými rozhraními a výkonnostními rozsahy. Mezi nimi najdete následující možnosti:

  • Flexibilní rozhraní pro integraci stávající techniky a protokolů
  • Variabilní a modulární připojení prostřednictvím DSL, WAN, optické kabeláže nebo mobilních sítí pro datovou komunikaci, jako redundantní nebo záložní řešení, včetně volitelné služby SIM (viz níže)
  • Jednoduchá konfigurace přístrojů místo složitého programování
  • Integrovaný management routerů pro snadnou správu i velmi velkého množství přístrojů (viz níže)

icom Router Management (iRM)

Všechny routery INSYS icom s operačním systémem icom OS lze prostřednictvím nástroje pro správu routerů iRM uvést do provozu během několika málo minut. Celou instalaci můžete pohodlně a snadno spravovat bez dalších znalostí IT.

  • Pohodlná správa jednotlivých nebo všech routerů
  • Jednoduchý model, technologie založená na prohlížeči
  • Modely pro lokální i vzdálenou (cloudovou) správu
  • Podrobná konfigurace, vysoká škálovatelnost a koncepce zabezpečení
  • Není třeba dalších poskytovatelů služeb pro údržbu a správu
  • Dodatečné rozšiřování funkcí přístrojů na místě instalace (edge computing)

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.