Červená podle potřeby

Optimalizace dopravního toku díky inteligentním semaforům

„Routery INSYS icom nabízejí v našich řídicích systémech semaforů hned trojí přidanou hodnotu: Zmenšují počet servisních zásahů. Aktuální informace o semaforech a stavu umožňují prediktivní přepínání nezávislé na konkrétním místě. Účastníci silničního provozu prostojí na semaforech míň času – právě pro ně to tedy znamená největší přínos.“

Stefan Oess
Jednatel

imo TRAFFIC AG, Zofingen (CH)

imo TRAFFIC AG

Švýcarská společnost imo TRAFFIC AG se specializuje na staveništní a autobusové semafory s inteligentním řízením taktu a signalizace. Mezi její služby patří provoz a monitorování funkčnosti semaforových systémů včetně zajišťování optimálního dopravního roku v jednotlivých aplikacích.

Otravné dopravní zácpy na silničních staveništích

Semaforové systémy čelí velkým výzvám: Fáze červené, resp. zelené by neměly být příliš krátké a pro optimální tok dopravy ani příliš dlouhé. U staveništních semaforů do celé rovnice navíc přibývají také požadavky na napájení, tedy monitorování nabití akumulátorů a jejich dobíjení ze solárních panelů, a rovněž případný vandalismus. Výsledkem je vysoká náročnost údržby v důsledku poruch.

Přepínání světel ve větších semaforových systémech vždy vyžaduje velké know-how, protože instalace musí podchytit velké množství proměnných: pojíždějící stavební stroje, pomalá vozidla, jako jsou autobusy nebo dopravní obsluha, ale také změny chování účastníků silničního provozu v reakci na situaci na staveništi.

Vizualizace, vzdálená diagnostika a vzdálené řízení

Úroveň napětí akumulátoru umožňuje dobře předpovídat vybíjecí křivku. Na jejím základě lze baterii včas a plánovatelně vyměnit – tedy ještě před výpadkem semaforu. Diagnostická data poskytují informace o možném vandalismu a servisním technikům umožňují provádět vhodná opatření.

Díky síťovému propojení řídicích systémů semaforů jsou k dispozici i další data, která lze v kombinaci s kalendářními informacemi například o víkendech nebo svátcích využít k parametrizaci a plánování přepínání světel.

Uplatňují se i informace, které jsou k dispozici v krátkém předstihu, například o počasí nebo plánované dopravě křižující staveniště. Parametry lze měnit a zobrazovat na dálku prostřednictvím přehledných řídicích panelů.

Řízení semaforů podle potřeby

U semaforových systémů je nejdůležitější vysoká provozuschopnost a propustnost: Instalace musejí běžet bez přerušení a i doprava by měla optimálně proudit. K inteligentní dálkové parametrizaci semaforových sítí v souladu s aktuálními potřebami a na základě relevantních dat využívá společnost imo TRAFFIC brány INSYS icom. Všechny relevantní stavové hodnoty se zobrazují na řídicích panelech bran, které jsou dostupné prostřednictvím vzdáleného připojení a umožňují tak efektivní vzdálenou diagnostiku a monitorování.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.