Sledování stavu

Monitorování stavu – přidaná hodnota pro vás

null
Vše pod kontrolou

Monitorování stavu zajišťuje transparentnost, protože díky vizualizaci dat vždy víte, co se ve výrobě děje, a můžete okamžitě zasáhnout.

null
Čas jsou peníze

Sledování stavu zkracuje například díky optimalizaci skladových zásob náhradních dílů dobu mezi výskytem a odstraněním chyby.

null
Životnost na maximum

Monitorování stavu předchází odstávkám strojů, prodlužuje jejich životnost a zajišťuje optimální hodnotový tok ve výrobním procesu.

Sledování stavu – měřič pulzu pro vaše stroje

Condition-Monitoring

Chcete být trvale informováni o „zdravotním“ stavu svých strojů? Včas identifikovat hrozící škody? Nebo dostávat okamžitá upozornění prostřednictvím SMS nebo e-mailu, pokud ve výrobním procesu dojde k akutní mimořádné události? Podobně jako sportovcům přijde i vašemu zařízení vhod inteligentní nástroj pro sledování kondice. V průmyslovém prostředí je prostředkem k dosažení cíle automatizovaný systém vzdáleného monitorování.

Další informace

Ať se jedná o chladicí techniku, stavební jeřáb nebo větrnou turbínu, sledování stavu umožňuje monitorovat a řídit stroje a zařízení, aniž byste museli vstávat ze židle. Základem je sběr a vyhodnocování příslušných dat na bráně pro IoT (edge computing), v cloudu nebo v systémech ERP, MES či SCADA. Tím optimalizujete své procesy a aktivně ušetříte peníze!

V kostce

 • Neustálé informace o vašem výrobním provozu / zařízení

 • Snadné monitorování definovaných prahových hodnot

 • Udržitelné zlepšování výroby a zařízení na základě shromážděných dat

 • Automatické alarmy/hlášení v případě změn v procesu nebo stavu

Pokud stav a hodnoty strojů a zařízení sledujete po dobu několika týdnů, měsíců nebo let, dokážete v předstihu odhalit potenciální škody a identifikovat jejich příčiny. V úvahu se totiž bere nejen aktuální technický stav strojů, ale také historie jejich používání nebo provozní zatížení v minulosti. Tím se rovněž prodlužuje životnost stroje. Příklad z vývoje produktů: Na základě shromážděných dat lze identifikovat konstrukční chyby, které je možné později opravit v dalších verzích produktu.

Díky poznatkům získaným z analýzy dat můžete přijmout odpovídající opatření dříve, než dojde k závažné události, a zabránit horším dopadům. Pokud stroj přesto vykazuje poruchu, jsou na ni upozorněni interní pracovníci údržby nebo externí servisní technici, kteří pak mohou rovnou „nastoupit“ se správnými náhradními díly nebo nářadím potřebným pro opravu. Jako poskytovatel služeb v oblasti údržby tak splníte nové požadavky vyplývající z digitalizace!

Analýza dat vede k zisku

Datenanalyse

Pokud prediktivní údržbu začleníte i do stávajících smluv o údržbě, vybudujete základ pro neustálé zlepšování a zároveň můžete vytvářet zcela nové obchodní modely.

 • Modely „pay-per-use“
 • Leasingové modely se zárukou provozuschopnosti
 • Optimalizace produktů na základě analýzy dat

Prediktivní údržba se vyplácí

Přemýšleli jste už někdy o moderních koncepcích IoT, jako je prediktivní údržba? Umožňuje včas a hospodárně plánovat pravidelnou údržbu, zásahy pracovníků a nákup náhradních dílů. Toto plánování například zkracuje dobu mezi odstávkou stroje a jeho opětovným uvedením do provozu. Dokáže předpovědět, kdy je třeba vyměnit komponenty, a optimalizuje tak skladové hospodářství. Komponenty lze často měnit i během provozu, takže zůstává zachována provozuschopnost strojů.

Čísla a fakta

 • Snížení počtu servisních zásahů na místě instalace v případě „měkkých“ poruch až o 95 %.
 • Snížení nákladů až o 50 % v případě „tvrdých“ poruch
 • 100% spokojenost zákazníků díky přesným zásahům bez narušení provozu

Jak a kde se monitorování stavu využívá v praxi?

Potřebujete další informace o našem řešení pro sledování stavu?

3 základní komponenty pro monitorování zařízení

Řídicí systémy, aktuátory a senzory

K měření relevantních provozních parametrů

– teplota
– tlak
– vlhkost
– a mnoho dalších

Směrovače a brány pro IoT

Pro bezpečný přístup za účelem vzdálené údržby a přenos dat

– šifrovaný vzdálený přístup
– sběr dat nezávisle na protokolu
– transparentní přenos dat
– distribuovaný přístup ke strojům

Edge software

Pro monitorování a generování alarmů

– aplikace přímo na bráně pro IoT
– spolehlivé monitorování hodnot
– okamžité hlášení alarmů
– akce řízené událostmi
– vizualizace pro potřeby analýzy

4 kroky k monitorování stavu

Ukážeme vám, jak produkty a služby INSYS icom bezpečně odesílají data z vašich strojů a zařízení do cloudového prostředí.

Zustandsüberwachung

Výchozí stav: Máte řídicí systém, ke kterému jsou připojeny různé senzory, jejichž hodnoty chcete monitorovat. Kromě toho chcete k řídicímu systému přistupovat na dálku.

Krok č. 1: Propojte výstupy PLC se vstupy směrovače, resp. brány pro IoT a pak připojte napájení.

Krok č. 2: K bezpečnému propojení IP sítí potřebujete virtuální privátní síť (VPN). Integrujte své přístroje do stávající struktury VPN nebo využijte řešení icom Connectivity Suite – VPN společnosti INSYS icom.

Krok č. 3: Ve webovém prohlížeči nakonfigurujte směrovač.

Krok č. 4: Nakonfigurujte edge software INSYS icom: icom Data Suite. Je zodpovědný za převod protokolů, monitorování, generování alarmů a připojení ke cloudu.

Cíl dosažen: Od této chvíle budete automaticky informováni o určitém stavu nebo jeho změně. Také můžete vizualizovaná data zobrazit na řídicím panelu nebo provádět řídicí příkazy.

Dovybavení – plná kontrola i u stávajících zařízení

Učinit krok směrem k internetu věcí (IoT) můžete, i když už jsou vaše stroje a systémy v letech. Průmyslové směrovače a brány pro IoT od společnosti INSYS icom podporují řadu sériových rozhraní a protokolů různých výrobců – dokonce i u starších přístrojů. Díky lokální inteligenci také dokážou v případě potřeby jako „překladatelé“ převádět používané protokoly. Přehled podporovaných protokolů:

Retrofit
 • Siemens S5/S7
 • Modbus TCP/RTU
 • OPC UA
 • Codesys
 • IEC 60870 101/104
 • MQTT

Díky převodu protokolů v samotných průmyslových směrovačích a bránách pro IoT nemusíte komunikační kanály rozšiřovat o další hardwarovou komponentu ani vyřazovat stávající stroje. Tím se vyhnete nutnosti nákladné modernizace, nákupu nových moderních zařízení a demontáže a likvidace stávajících strojů.

Dovybavte své stávající stroje přístroji od společnosti INSYS icom a vydejte se pohodlně a bez plýtvání prostředky na cestu k průmyslovému IoT.

Ekosystém INSYS icom pro sledování stavu.

Přístroje INSYS icom jsou flexibilní, bezpečné a spolehlivé. Zajišťují bezproblémovou datovou komunikaci se stroji a zařízeními.

 • Velký počet směrovacích a síťových funkcí
 • Výkonný firmware se zvýšenou úrovní zabezpečení
 • Pravidelné bezpečnostní aktualizace
 • WAN připojení s vysokou úrovní spolehlivosti (redundance)

icom Connectivity Suite – VPN umožňuje vytvořit šifrované propojení mezi směrovačem, počítačem a dalšími zařízeními v síti a realizovat inteligentní vzdálenou údržbu.

 • Intuitivní ovládání pomocí webového rozhraní
 • Automatická správa konfigurace a certifikátů
 • Správa zařízení, skupin a připojení
 • Dvoufaktorové ověřování
 • VPN pro Čínu
 • Webový proxy server

Centrální nástroj pro správu zařízení icom Router Management umožňuje rychle a hospodárně provozovat, spravovat a udržovat směrovače a brány INSYS icom.

 • Konfigurace směrovačů prostřednictvím hromadného rolloutu
 • Monitorování stavu přístrojů
 • Aktualizace certifikátů a firmwaru
 • Optimalizovaná registrace přístrojů
 • Předchází případným chybám při ruční konfiguraci
 • Cloudové prostředí certifikované podle normy ISO 27001

Se sadou icom Data Suite se váš směrovač promění v převodník protokolů, záznamník dat nebo bránu pro IoT. To vám otevře zcela nové možnosti pro realizaci rozmanitých servisních a obchodních modelů.

 • Sběr a zpracování dat ze strojů
 • Převod velkého počtu průmyslových protokolů
 • Připojení k systémům SCADA a MES nebo různým cloudovým službám
 • Monitorování prahových hodnot nebo záznam dat
 • Odesílání alarmů prostřednictvím SMS, e-mailu nebo MQTT
 • Zpracování dat přímo na přístroji
 • Předávání dat cloudovým systémům

Vzbudili jsme vaši zvědavost?

Zavolejte nám nebo nám napište e-mail

Prodej

Kontaktujte nás.