Obnovitelné energie

Správa pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů: Jak mohou provozovatelé optimalizovat energetickou transformaci

Provozovatelé zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jako rovnocenní konkurenti velkých elektráren

Dotace na elektromobily, nabíjecí stanice, palivové články nebo výrobu energie z obnovitelných zdrojů – energetická transformace je v plném proudu. Lví podíl připadá provozovatelům zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, protože fotovoltaické systémy nebo větrné elektrárny nebývají z výroby vybavené řešeními pro zajištění bezproblémové, plánovatelné a zabezpečené dodávky elektrické energie do centrálně organizované distribuční sítě.

Z ekonomických a regulačních kritérií pro kritickou infrastrukturu, tedy energetického výnosu a spolehlivosti provozu, vyplývají částečně protichůdné požadavky. Existují ale specializovaná řešení pro optimalizaci provozu, monitorování a údržby zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Směrovače INSYS icom jsou vhodné pro kritickou infrastrukturu a provozovatelům zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabízejí optimální možnosti řešení pro zajištění energetických výnosů a spolehlivého provozu.

Úkol: Spolehlivost dodávek a hospodárnost pod jednou střechou

I povrchní pohled na obnovitelné zdroje energie odhalí značné výzvy. Výroba elektrické energie závisí na povětrnostních podmínkách: Když málo (nebo naopak příliš) fouká, větrné elektrárny se zastaví. Fotovoltaické systémy zase bez dostatku slunečního záření nedokážou dodávat proud nebo dodávají jen malé množství.

Kvůli této nepříznivé výchozí situaci je nezbytné začít věnovat řízení systémů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů větší pozornost. Jen tak bude možné uvést zatížení a dodávku do sítě do poměru, který by zajišťoval spolehlivé zásobování elektřinou.

Neplánované výpadky celou věc nijak neusnadňují a navíc škodí výpočtu hospodárnosti, ze kterého provozovatel při návrhu a zřizování vycházel. K výpadkům dochází nejenom z důvodu technických závad, ale rovněž kvůli nedostatečnému zabezpečení zařízení a dokonce i kybernetické kriminalitě. Řiditelná zařízení kritické infrastruktury bezpodmínečně potřebují také certifikovatelná bezpečnostní řešení.

Řešení: Spolehlivá řešení pro datovou komunikaci šitá na míru zařízením na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

S téměř 30 lety zkušeností v oblasti inovativní datové komunikace poskytuje společnost INSYS icom know-how a na míru šitá řešení „Made in Germany“ mnoha provozovatelům zařízení na výrobu energie. Oborově specifický návrh scénářů řešení na základě našeho vlastního hardwaru a softwaru, bezpečnostních řešení VPN – mimo jiné pro použití v kritické infrastruktuře – a integrace vlastního nebo standardizovaného monitorovacího, provozního nebo správního softwaru vytváří optimální kompletní řešení pro provozovatele zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Cesta k řešení: Spolehlivý hardware, bezpečná datová komunikace a provozování a integrace řídicích systémů

Společnost INSYS icom zajišťuje vzdálenou údržbu vašich zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím špičkových bezpečnostních řešení, nabízí vhodné routery pro všechny aplikační scénáře a umožňuje provozovat individuální nebo standardizované softwarové a řídicí systémy – lokálně i na dálku.

Routery pro výrobce energie

V závislosti na napájení, možnostech přístupu k internetu a potřebných externích rozhraních pro komunikaci s vašimi systémy lze použít různé modely routerů.

 • Routery pro nejrůznější aplikační scénáře v oblasti kritické infrastruktury
 • Flexibilní možnosti připojení přes DSL, LTE/5G nebo optickou kabeláž (volitelně i redundantní)
 • Pro nepříznivé podmínky: Připojení redundantního napájení nebo provozní režimy s nízkou spotřebou energie, například s využitím solárního panelu se záložním akumulátorem

Bezpečnostní řešení VPN

Různé možnosti VPN nabízejí maximální zabezpečení kritické infrastruktury a zajišťují, aby byly v rámci vašeho celkového řešení efektivně a spolehlivě splněny všechny nezbytné požadavky.

 • Sada icom Connectivity Suite s flexibilními a vyspělými službami VPN a rozmanitými funkcemi pro vzdálený přístup a správu routerů
 • Různé provozní modely pro VPN jako kompletní služba
 • Model spravovaných služeb: nepotřebujete speciální know-how
 • Kompatibilita se stávajícími službami VPN

Model správy dat

Implementace řešení správy dat pro zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů vychází z následujících předpokladů:

 • Monitorování, generování alarmů a vzdálená údržba bez náročného programování prostřednictvím sady icom Data Suite, včetně zpracování rozhraní a stavů a služeb pro výměnu dat
 • Spouštění individuálního softwaru v prostředí bezpečného kontejneru v OS Linux pro realizaci speciálních funkcí
 • Připojení libovolných vzdálených služeb pro obousměrnou výměnu stavových a řídicích dat bez nutnosti dalšího softwaru

Model správy přístrojů

Globální správa přístrojů a konfigurace pro vaši datovou komunikaci

 • Koncepce bezpečného rolloutu a automatizovaná správa mnoha přístrojů v terénu

 • Snadné aktualizace firmwaru a kontejnerů pro flexibilní edge computing

 • Aktualizace certifikátů a konfigurací pro optimální provoz po celou dobu životnosti s aktualizacemi zabezpečení

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.