Přizpůsobená řešení

Individuálně přizpůsobený router / brána pro IoT

Router INSYS icom je vhodné řešení pro vaše požadavky, rádi byste si ho ale upravili?

V takovém případě jsou naše řešení podle specifických požadavků zákazníka přesně to pravé. Standardní produkt můžeme doplnit:

 • vlastním designovým řešením;
 • upraveným uživatelským rozhraním;
 • jiným pouzdrem;
 • přímou integrací do vašeho produktu;
 • další softwarovou aplikací pro vaši obchodní logiku;
 • dalšími hardwarovými funkcemi (např. rozhraní).

Naše know-how se vám vyplatí

Od roku 1992 vyvíjíme na základě našich standardizovaných produktů také řešení podle specifických požadavků zákazníka. Díky filozofii, která se soustředí na tvorbu komplexní platformy, vždy máme po ruce to nejlepší možné řešení pro vaše požadavky. Díky vysoké přidané hodnotě, kterou se naše řešení vyznačují, dokážeme naše portfolio kdykoli přizpůsobit vašim požadavkům – v tom máme obrovskou výhodu před klasickými poskytovateli vývojových a výrobních služeb.

 • Optimální a cílená podpora při specifických tržních požadavcích
 • Realizace na základě našich modularizovaných hardwarových a softwarových komponent
 • Podpora od prvotního nápadu až po výrobu včetně řízení životního cyklu produktu

Výhody pro vás

Time to Market

Neplýtvejte časem na budování know-how nebo zdrojů pro vývoj.

 • Rychlejší Proof of Concept díky použití našich standardních produktů
 • Vyžádejte si bezplatnou konzultaci
Zaměření

Soustřeďte se na své klíčové dovednosti (např. vývoj trhu, systémový design).

 • Standardizované prostředí pro edge computing „icom SmartBox“
 • Integrace vlastního aplikačního softwaru (obchodní logiky)
Škálování

Těžte z úspor vyplývajících z velkovýroby našich standardních produktů na základě platforem.

 • Optimalizace nákupu a řízení dostupnosti
 • Řízení obsolescence a údržba softwaru
Bezpečnost

Spolehněte se na náš osvědčený a perspektivní hardware a software.

 • Zajištění kontinuity vašich obchodních procesů prostřednictvím rozsáhlých mechanismů
 • Softwarové platformy usnadňují integraci do vašeho řešení a provoz v souladu s požadavky na zabezpečení IT

Vyzkoušet zdarma

Naše služby

 • Rozsáhlé poradenství
 • Evaluace technických a ekonomických rámcových podmínek
 • Stanovení technických požadavků
 • Systematická analýza požadavků projektu (např. v Polarion, Redmine, Jira)
 • Vývojová metodika v souladu s vodopádovým modelem a modelem Scrum
 • Vývoj elektroniky (hardwaru) (např. procesorové struktury, síť, mobilní telekomunikace, WLAN, výkonová elektronika, slaboproudé obvody)
 • Vývoj embedded softwaru na bázi Linuxu (např. kernel space, user space)
 • Vývoj embedded softwaru v RTOS / plain µC
 • Návrh systému a vývoj softwaru pro cloudové systémy (např. OpenStack, Kubernetes, Docker)
 • Mechanická konstrukce pouzdra včetně výroby nástrojů (např. plast, vstřikování kovů)
 • Kvalifikace hardwarových a klimatických testů, automatizované testování softwaru, black box testy
 • Proof of Concept (PoC) se standardními produkty: Je možné ihned začít s vývojem softwaru (INSYS icom / zákazník)
 • Tvorba vzorových desek pro schvalování nebo provozní zkoušky
 • Přizpůsobení standardního softwaru návrhu hardwaru podle specifických požadavků zákazníka
 • Rychlé prototypování pouzdra / konstrukčních dílů

Technické podmínky pro vstup na trh: Poradenství nebo zajištění konkrétních úloh s ohledem na vaše cílové trhy:

 • značka CE;
 • ATEX;
 • specifická schválení pro třetí země mimo EU (např. FCC, RCM, …);
 • zkušební značky, např. UL;
 • zkoušky relevantní pro zabezpečení IT (např. penetrační testy).

Osvědčená spolupráce s předními zkušebními ústavy

 • Spolupráce s kvalifikovanými poskytovateli služeb v oblasti zakázkové výroby elektrotechniky (EMS), kteří disponují nejmodernějším vybavením
 • Výroba nulové série
 • Kompletní organizace a realizace výroby
 • Řízení prognóz se zákazníky
 • Logistické služby
 • Návrh, vývoj a výroba optimalizovaných zkušebních prostředků (např. testy funkčnosti, end of line)
 • Údržba hardwaru (např. náhradní typy, dodatečná kvalifikace)
 • Údržba certifikací / stavu schválení
 • Údržba softwaru (např. opravy, aktualizace)
 • Průběžná opatření v oblastí řízení kvality
 • Účast na standardních testovacích případech společnosti INSYS icom týkajících se spolehlivosti
 • Technická podpora pro individuální řešení
 • Služby na místě instalace
 • Zajištění kontinuity podnikání podporou služeb EaaS (Escrow as a Service)
 • Standardizovaná školení pro standardní produkty/technologie
 • Individuální workshopy

Vyžádat konzultaci

Získejte informace o svých individuálních možnostech. Rádi vám poradíme!