Řízení a vzdálená údržba inovativních vodovodních a kanalizačních systémů

Inteligentní vodovodní a kanalizační sítě díky síťovému propojení decentralizovaných jednotek

„S produkty INSYS icom realizujeme kompletní telemetrii. Každá jednotlivá stanice má vlastní inteligenci a je integrovaná do nadřazených systémů pro řízení procesů, rozvod tepla nebo řízení kanalizační sítě. Ucelený pohled na mnoho kritérií a centrální parametrizace umožňují pohotovostní plánování a provádění servisu na zcela nové úrovni.“

Jonathan Brechbühl
Vedoucí podpory ve společnosti STEBATEC

STEBATEC GmbH, Brügg (CH)

STEBATEC GmbH

Společnost STEBATEC se sídlem ve švýcarském Brüggu digitalizuje obchodní procesy v oblasti dodávek vody a zpracování odpadních vod. Specializuje se na systémy pro regulaci, monitorování a správu síťových systémů, včetně škálovatelných řešení pro generování alarmů a kompletních služeb podle modelu „software jako služba“.

Mišmaš ve stávajících systémech

Podniky veřejných služeb, účelová sdružení a průmyslové firmy udržují rozvětvené a složité systémy pro zpracování odpadních vod, upravují technologickou vodu a provozují tepelné centrály. Je nezbytné zohledňovat nejrůznější kritéria, jako jsou vytížení, stupeň účinnosti, produkce škodlivin nebo úrovně naplnění. Fungování zařízení je nepřetržitě monitorováno, tak aby byl zajištěn nepřerušovaný provoz a v případě poruch byla informována pohotovostní služba. Stávající zařízení bývají často složena z pestré směsice řídicí a telemetrické techniky. Nutnost jednání vyvolává také ukončení provozu či poskytování některých technologií (například ve Švýcarsku to bylo vypnutí 2G GSM sítě), bez nichž nelze v centrální řídicím systému zachovat přehled o jednotlivých zařízeních.

Jednotná komunikační technika pro integraci do řídicích systémů

Řízení a monitorování rozvodných sítí pro pitnou nebo odpadní vodu vyžaduje komunikační techniku, kterou lze používat nezávisle na konkrétní aplikaci.

U systémů pro řízení procesů ARAbella a REbella společnosti STEBATEC zajišťují napojení systémů produkty značky INSYS icom. Funkce pro jednotlivé aplikace poskytuje software vyvinutý společností STEBATEC, který lokálně běží na routerech. Řešení je založené na jednotné komunikační technice, ať už se používá k řízení jezů, nebo k dynamickému řízení kanalizační sítě.

Produkt STEBalarm navíc umožňuje lokální vyhodnocování dat ze senzorů, na jejichž základě jsou v případě překročení prahových hodnot nebo identifikace chyby odesílány alarmy servisnímu týmu. STEBATEC vyvíjí a spravuje kompletní pohotovostní služby pracující napříč celou hierarchií sítě. Umožňují například e-mailem odesílat servisní alarmy vygenerované společně s dispozičními kritérii a plánovatelnými stupni eskalace.

Optimalizované modely služeb díky inovaci v telemetrii

Při realizaci lokálních funkcí pro systémy řízení procesů a pohotovostní plánování využívá STEBATEC jednotnou komunikační techniku. Modulárnost používaných routerů MRX umožňuje přizpůsobení přenosové technice dostupné na místě instalace a nabízí rozhraní pro akční členy a senzory. Zároveň zaručuje i připravenost na budoucí technologie. K přechodu na 5G komunikaci tak stačí vyměnit kartu síťového rozhraní.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.