Fjärrstyrning

Fjärråtkomst till industrianläggningar över hela världen

DIREKT: Låt servicepersonalen arbeta hemifrån

null
Åtkomst överallt

Få säker åtkomst till och öka tillgängligheten för din produktionsutrustning och dina maskiner, var de än befinner sig eller var dina servicetekniker än befinner sig.

null
Upp till 60 % kostnadsbesparingar *

Spara resor och värdefull tid för din servicepersonal genom modern fjärrdiagnostik och minska kostnaderna kraftigt för varje serviceärende.

null
Ökad produktivitet

Reagera snabbt vid fel och korrigera fel direkt på distans. Detta minskar tiden för produktionsstopp många gånger om.

När betalar sig fjärrstyrning?

Du får reda på vilka effekter en fjärrservicelösning har på dina servicesamtal och din affärsmodell i vårt webbseminarium!

Lösningen för ditt serviceteam

Vill du komma åt dina maskiner och anläggningar omedelbart på distans? Och övervaka förhållandena även när du inte är på plats? Eller till och med undvika driftstopp genom att identifiera problem i förväg?

Vi har lösningen!

Fjärrservice och fjärrstyrning är inte modeord eller nya modeprylar. Det är etablerade lösningar för att minska kostnaderna och öka effektiviteten. Ämnet blir alltmer högexplosivt, eftersom digitaliseringsprocessen har lett till allt intressantare och mer förfinade lösningar för att möta behoven.

På INSYS icom gör vi det komplexa lättförståeligt och våra 100 % interna lösningar ger mer kostnadseffektivt, modernt underhåll på distans.

Redan övertygad?

Kontakta oss för mer information om din nya lösning för fjärrservice.

Vill du veta mer om våra fjärrservicelösningar ?

Ta en titt på våra produkter!

Våra industriella VPN-routrar ger krypterad och stabil åtkomst till dina maskiner eller anläggningar – oavsett befintligt företagsnätverk.

Med en säker VPN-tunnel kan dina serviceexperter kontrollera utrustningens skick, läsa fel och korrigera dem omedelbart – utan att behöva stå framför maskinen. Logga in, välj en maskin och få full tillgång till alla data, även hemifrån.

Den nya grundlösningen ger dig också verkligt mervärde: Du förvandlar dina data till information och får därmed nya insikter kring hur du kan optimera fler processer, planera riktade serviceinsatser och framför allt hitta nya möjligheter till kostnadssänkningar.

Vi förser dig med alla komponenter du behöver för fjärrservice:

Förbli konkurrenskraftig med vår fjärrservicelösning

Det är inte bara viktigt med fjärrservice, fjärrstyrning och tillståndsövervakning av maskiner och anläggningar på distans i kristider. Ta inspiration från våra realiserade kundprojekt. Vi har den perfekta lösningen också för ditt företag!

Kontakta oss NU!

Vi finns här för dig och implementerar den perfekta fjärrservicelösningen så fort som möjligt!

Vi finns här för dig

Kontaktperson

Våra medarbetare är alltid tillgängliga för rådgivning och för att besvara frågor.

Partnerföretag

Vårt globala partnernätverk hjälper dig i dina projekt – oavsett var du befinner dig.

Teknisk support

Vi hjälper dig med alla frågor om våra produkter.

* Möjligheter till kostnadsminskningar:

1. anskaffningskostnader för ny maskinvara som dataloggare, interprocesskommunikation osv.
2. eliminering av insatser på plats vid de flesta störningarna på programsidan
3. effektiva serviceinsatser vid störningar på maskinvarusidan. Lär dig mer i vårt webbseminarium