Fastighetsförvaltning

Framtidens fastighetsförvaltning

Mätaravläsning, energihantering, ledighetskontroll: tillförlitligt och kostnadseffektivt

Alla typer av byggnader behöver förvaltas. I de enklaste fallen handlar det om mätaravläsningar för vatten, värme och elektricitet. Mer tidskrävande är ledighetskontroller eller ett energihanteringssystem för värme, ventilation och luftkonditionering. Det stora antalet lösningar för mätare och styrning kan kombineras i systemet för att klara av fastighetsförvaltningen effektivare på distans.

Billig och tillförlitlig fastighetsförvaltning genom mätaravläsning, energihantering och ledighetskontroll.

Uppgiften: Tillförlitlig fastighetsförvaltning till låg kostnad

Bakom ordet fastighetsförvaltning döljer sig tre huvudsakliga krav: registrering av förbrukning från användning, försäkran om avsedd användning och planering av service- och underhållsåtgärder. Värme, vatten, ventilation, luftkonditionering eller olika typer av teknik i byggnaderna tillhandahålls vanligtvis av olika tjänsteleverantörer, vilket innebär att ett stort antal olika standarder och förfaranden används.
Dessa många tjänster måste kombineras så att kraven för modern fastighetsförvaltning kombineras i en modern fastighetslösning. I takt med att platsernas storlek ökar ökar även potentialen för effektivitet och kostnadsbesparingar genom datadriven fastighetsförvaltning avsevärt. För service-, administrations- och underhållsföretag finns det möjlighet att utöka tjänsteutbudet genom digital fastighetsförvaltning.

Lösningen: datakommunikation med mätare och teknik i byggnaderna

Det finns leverantörer av lösningar för energihantering eller övervakning där en stor mängd mätinstrument och deras data kan integreras. Detta ger mätdata eller en instrumentpanel – med en översikt för en ledighetskontroll och förbrukningskontroll i händelse av läckage av ström eller vatten. Alla berörda mätare förbereds för fjärravläsning i förväg. Det finns också leverantörer som erbjuder programvara och elektronik för att möjliggöra anslutning till mätare.

Slutligen krävs routrar för datakommunikation med alternativ för att upprätta internetanslutningar efter behov: via WAN, DSL, fiber eller via mobilkommunikation. Routrarna måste ha lämpliga gränssnitt och ha kontakt med hårdvara i form av gränssnittsomvandlare för att omvandla diverse mätarprotokoll och status- eller styrdata. Här kan en partner med stor kunskap om en lång rad gränssnitt och dataprotokoll hjälpa dig vidare.

Lösningen: delar i en digital fastighetsförvaltning

Inventeringen av alla mätare som ska integreras skapar en implementeringskarta för en datakommunikationslösning. Målet är att komma åt status- och förbrukningsdata flexibelt på distans och kunna implementera möjliga fjärrservicefunktioner.

Lösningskonsultation för fastigheter och platser av alla storlekar

Med nästan 30 års erfarenhet hjälper stödjer INSYS icom kunder inom industri och infrastruktur med digitalisering och IIoT-projekt. Väl underbyggd, partnerbaserad rådgivning och mycket flexibla lösningar är nyckeln till lyckade digitala transformationsprojekt.

 • Mycket bred och stor kompetens på området datakommunikation via olika gränssnitt från it och proprietära protokoll.
 • Ett eget ekosystem av internetroutrar, routerhantering och en programvaruplattform med VPN-lösningar, kantdatorsystem och molnlösningar som tillval för din fastighetsförvaltning – Made in Germany.
 • Variabel, även flera internetanslutningar via DSL, WAN, fiber eller mobilanslutning för datakommunikation inkl. SIM-tjänst för datakommunikation på utspridda platser i hela Europa
 • Standardmolnlösningar eller efter dina individuella behov
 • Användning av komponenter från våra lösningspartner efter behov, t.ex. fjärravlästa mätare från Baer och energiövervakningslösningar från Optenda.

Be om en konsultation

Ett urval av gateways och modultjänster

Samordnade maskinvaru- och programvarukomponenter integrerar alla förvaltningselement i dina byggnader i en enda lösning.

 • Internetroutrar med olika gränssnitt och prestanda, som tillval även med omvandlare för hårdvarugränssnitt
 • SIM-tjänst för flexibel datakommunikation via mobilnät
 • icom Data Suite för gränssnittshantering, statushantering och datautbyte
 • Möjlig körning av individuell programvara i säker Linuxbehållarmiljö (kantdatorsystem) för lösningar med lokal intelligens
 • VPN-lösningar med krypterad datakommunikation
 • iRM Router Management för automatiserad och effektiv hantering av din hårdvara

Sätt igång nu

Vi hjälper dig gärna med specifika frågor och problem.