Smarta städer

Teknik för smarta städer: byggstenarna för bättre städer

Målinriktad användning av teknik och uppkoppling i liten skala leder till stora framsteg

Framtidens städer ska vara ”smarta”. Med intelligent teknik, infrastruktur, transport och trafik kan viktiga verksamhetsområden för invånare och företag styras automatiskt och kontrolleras holistiskt. Viktiga exempel är styrning av trafikflöden, interaktiva displayer och terminaler av alla slag för information och transaktioner, samt varuautomater och automatiserade system. Detta kräver inga gigantiska projekt med mer teknik till höga kostnader Människan måste hela tiden stå i fokus och med hjälp av smart teknik på rätt ställen kan den smarta staden bli verklighet.

Digital Signage, Ampellösungen, E-Ladesäulen und digitalisierte Automaten mit Vernetzungskonzepten von INSYS icom Routern lassen Smart Cities entstehen.

Utmaningen: många ölösningar

Städer och stadsfunktioner består ofta av små enheter grupperade efter sina respektive syften. Transport, trafikljus, displaysystem och/eller digital skyltning samt alla typer av automater och automatiserade terminaler har övervaknings- och/eller styrfunktioner. Av säkerhetsskäl fungerar infrastrukturelement som energiförsörjning isolerade eller utan sammankoppling. Därför är alternativen, gränssnitten och interoperabiliteten ofta begränsade. Detta innebär att övervakning och styrning utförs på olika sätt och att en lång rad kontrollmetoder används. De tekniska elementen i en stad ”kan inte prata med varandra”. Smarta stadsfunktioner är däremot en förutsättning för smarta städer, till exempel för att i framtiden kunna styra trafikflöden mellan olika städer.

Lösningarna: nätverkskoncept från mått till stort

Alla digitala system som berikar städer på medellång sikt eller underlättar vardagen för människor måste få tillgång till internet, vilket sker med routrar eller gateways. Nu kan datautbyten ske med system för mer övergripande syften, t.ex. styrning av trafikflöden i en hel stadsdel i stället för hantering av trafikljus ett gathörn i sänder. Dessutom läggs lokala funktioner och lokal intelligens till och/eller fjärrövervakning, fjärrservice eller fjärrstyrning. It-protokoll som standard banar väg för tvärfunktionella hanteringsmodeller. Viktigt: Den routerteknik som används måste vara mogen och hanterbar utan extra arbete.

Det är högrelevant att övervaka befintliga och nya trafikljus, samt fasta och mobila trafikljus, och att göra de styrsystem som krävs så flexibla som möjligt. Både trafikljussystem och trafikflöden kan övervakas. Detta minskar också mängden avgaser. Om man för den tanken vidare kan digitaliserade styrningsfunktioner innebära att själva fordonen kan påverka trafikljussystemen i framtiden. Nya system har ofta internetkapacitet direkt via glasfiberoptiska uppkopplingar. Befintliga anläggningar är vanligtvis ansluta via modemprotokoll och kopparkablar, så routrar som används måste överbrygga klyftan mellan gamla protokoll och it-protokollens värld med hjälp av lämpliga gränssnitt. Internetanslutningen kan göras via en mobilanslutning, vilket ger hög bandbredd för styrning av autonom körning.

Mer information finns i vår Sucess Story med imo TRAFFIC AG

Framtidens stadsbild kommer att präglas av e-mobilitet. Laddstolparna måste vara anslutna till flera digitala system för hög tillgänglighet, kundidentifiering, godkännande för laddning, hantering av nätbelastning och faktureringsprocesser. Dessutom är det viktigt att säkerställa att kraftig laddningsström är tillgänglig vid rätt tidpunkt och att internetuppkopplingen är tillförlitlig. De routrar som används ska inte bara utbyta data utan även stödja gränssnitt, sensorer och intelligent teknik samt olika vägar för internetåtkomst, inklusive 4G/5G.

Detta är informationstavlor i trafik, på tågstationer, flygplatser, vid hållplatser, men även bildskärmar på kontor eller vid hamburgerrestaurangen runt hörnet. Vilken teknik som används beror på syftet och om text, bilder eller till och med rörlig bild behöver användas. Uppdateringsfrekvensenen varierar från ”med jämna mellanrum” till streaming i realtid. Detta avgör vilket internetanslutning som krävs. Digital skyltning använder vanligtvis kompakt datorteknik som grundsystem (så kallade ”barebones”). Lika viktigt: Routerteknik med alternativ för mobiltrafik, helst med en SIM-kortslösning, för den mest effektiva internetanslutningen med minimala drifts- och underhållskostnader.

I princip samma sak gäller för varuautomater som för digital skyltning. Befintliga system måste vara anpassade för övervakning, fjärrservice (förebyggande underhåll) och effektiv påfyllningshantering på olika platser samt användning av olika vägar för internetåtkomst. Utöver tillförlitligheten är det extra viktigt med låga kostnader för utrullning, underhåll och mobiltrafik för största möjliga flexibilitet.

Lösningen: Flexibla routrar, enkel enhetshantering och hög tillgänglighet

INSYS icom erbjuder lösningar för nästan varje scenario. Även om de nämnda exemplen ofta används och presenteras via beprövade standardroutrar och programvarupaket, kan nya användningsscenarier också genomföras med små ansträngningar.

Val av internetrouter

Det går att välja olika routermodeller med olika gränssnitt och prestandanivåer för olika användningsområden och behov. Detta är några av alternativen:

 • flexibla gränssnitt för integrering av befintlig teknik och befintliga protokoll
 • variabel och modulär anslutning via DSL, WAN, fiber eller mobilanslutning för datakommunikation, som redundans eller reservlösning, inkl. SIM-tjänst (se nedan)
 • enkel enhetskonfiguration istället för komplex programmering
 • integrerad routerhantering för enkel hantering av ett stort antal enheter (se nedan).

icom Router Management (iRM)

Alla INSYS icoms routrar med icom OS kan konfigureras på några minuter via routerhantering, iRM. Hela installationen görs enkelt utan krav på speciella it-kunskaper.

 • Bekväm hantering av en eller alla routrar
 • Enkel modell, webbläsarbaserad teknik
 • Hanteringsmodeller på plats eller på distans (via molnet)
 • Mycket konfigurerbar, mycket skalbar och med säkerhetskoncept
 • Flera tjänsteleverantörer krävs inte för underhåll och administration
 • Efterföljande utbyggnad av enhetsfunktioner på plats (kantdatorsystem)

SIM-tjänst som tillval

SIM-tjänsten från INSYS icom gör att de utrullade enheterna enkelt kan upprätta en internetanslutning via en stor mängd mobilnät i alla europeiska länder.

 • Mobilkommunikation via 4G/5G med SIM-tjänst ingår
 • Stöd för en stor mängd mobilnät från mobiloperatörer i många länder
 • Transparent, attraktiv användningsmodell utan dolda kostnader

Sätt igång nu

Vi hjälper dig gärna med specifika frågor och problem.