Global fjärråtkomst till innovativ energibesparande teknik

”Genom vårt globala datanätverk har vi kontakt med alla ONI-anläggningar. Systemen från INSYS icom ger oss den flexibilitet vi behöver och garanterar hög tillgänglighet och kvalitet för industriella tillämpningar.”

Frank Hermes
Uppstartstekniker – kundtjänst

ONI-Wärmetrafo GmbH, Lindlar (Tyskland)

Mervärde för ONI-Wärmetrafo

  • Selektiv nätverksåtkomst beroende på anläggningsområdet
  • Öka effektiviteten genom förebyggande underhåll av utrustning och efterföljande underhåll
  • Undvik systemavbrott och därmed produktionsavbrott
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom en helt integrerad lösning

Kunder från alltifrån medelstora till globala företag verksamma i fler än 70 länder världen över utnyttjar och förlitar sig på den innovativa systemtekniken och branschspecifika systemkunskapen hos ONI-Wärmetrafo GmbH från Lindlar. Kunderna erbjuds ett omfattande tjänstepaket, från rådgivning och planering till implementering av anläggningsteknik och en komplett nedströmstjänst. Produktspektrumet sträcker sig från kylsystemsteknik, värmeåtervinningssystem, luftkonditionering, ventilation och renrumsteknik till styrning av verktygstemperaturer, maskinoptimering och vattenbehandling.

Ett stort systemkunnande, ett omfattande utbud av produkter och tjänster samt många unika försäljningsargument, har hjälpt ONI-Wärmetrafo GmbH att expandera från den tyska marknaden till världsmarknaden inom sin sektor.

Fler än 5 900 kunder över hela världen förlitar sig på ONI:s anläggningsteknik och tillförlitlighet. Syftet med företaget är att ge ännu en driftssäkerhetsnivå genom nätverk på datateknisk nivå med säker datakommunikation, fjärråtkomst och fjärrservice. Permanent datateknisk åtkomst till anläggnings- och driftsparametrar är en grundläggande förutsättning för att optimera energi- och processteknik och för att kunna reagera i god tid på parameteravvikelser som skulle utlösa ett driftstopp.

Detta säkerställer att ONI-experter alltid är på plats precis när det behövs trots avståndet och kan ingripa innan problem uppstår.

ONI:s produkter åtföljs av ett serviceavtal med en förintegrerad fjärrservicelösning. För system som ännu inte har integrerad fjärråtkomst finns även en lösning för leasing av funktionerna på kort sikt i händelse av problem.

Beroende på omständigheterna på plats implementeras WAN-anslutningen antingen via mobilnätet eller Ethernet. Routrarna från INSYS icom ser till att det finns en permanent anslutning till den centrala VPN-tjänsten ”icom Connectivity Suite”. Den snabbt växande marknaden i Asien – särskilt i Kina – betjänas också av en dedikerad VPN-tunnel till Kina.

Utöver de befintliga 300 installationerna tillkommer varje år cirka 150 nya installationer. För att de befintliga routrarna ska vara säkra och uppdaterade för de energibesparande systemen under hela livscykeln, krävs en central enhetshantering. Den centrala styrningen av icom-routern uppfyller dessa krav – den kan användas för att planera och styra drift, administration och underhåll av alla aktiva enheter.

För att ONI ska kunna erbjuda sina kunder säker fjärråtkomst och fjärrservice har ONI-Wärmetrafo GmbH rådgivits av DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH. ONI och DELTA LOGIC har haft ett nära samarbete i många år. Båda är vinnare av tävlingen ”Großer Preis des Mittelstandes”. Som mångårig partner till INSYS icom och specialist på lösningar för fjärrservice inom automationsteknik har DELTA LOGIC genomfört en omfattande konsultation på plats. På så sätt kunde de utveckla den lämpliga lösningen för fjärrservice tillsammans med ONI.

DELTA LOGIC och INSYS har arbetat nära ihop under lång tid och DELTA LOGIC har blivit en Excellence Partner till INSYS. Routrarna från INSYS icom är utrustade med kommunikationsbiblioteket ACCON-AGLink, som har utvecklats av DELTA LOGIC. Detta gör att den som använder INSYS icom-routern kan övervaka systemen direkt och skicka felmeddelanden, till exempel i händelse av tröskelöverträdelser.

Genom att använda fjärrservicelösningen från INSYS icom och DELTA LOGIC kan ONI Wärmetrafo GmbH uppfylla sina krav på service och kundnöjdhet. Ytterligare positiva aspekter: Ökad tillgänglighet gynnar miljön och sänker även kostnaderna för alla inblandade parter.