Dina utmaningar – våra lösningar!

En pålitlig och stabil energi- och vattenförsörjning är viktiga grundkrav för ett fungerande socialt och ekonomiskt liv. Utmaningarna för elleverantörerna blir allt mera komplexa på grund av många decentraliserade och oregelbundna energiflöden som vind- och solcellsanläggningar samt den växande elbilsflottan.

Av dessa skäl bör elnäten inte bara byggas ut utan också automatiseras. Det säkra digitala nätverket för många elproducenter och konsumenter kräver en krissäker och stabil kommunikationsinfrastruktur. Som en ledande tillverkare inom energi- och vattenförsörjningssegmentet är vi fast beslutna att bemästra dessa utmaningar med våra intelligenta och kraftfulla hård- och mjukvarulösningar.

Kontakta oss för att boka rådgivning!

Referensfall med LTE450

Bättre genomträning till svåråtkomliga platser

LTE450 erbjuder utmärkt mobilnätstäckning tack vare frekvensbanden i 450 MHz-området. Dessa långvågsfrekvenser har en mycket bredare utbredning och ökad genomträning av hinder än de mycket kortare radiovågorna för standardmobilkommunikation. Detta är särskilt användbart för platser som är svåra att nå med radio och möjliggör ofta radiotäckning under jord, i källare eller schakt. Även installationer på landsbygden med tidigare otillräcklig standardnättäckning kan nås med LTE450. Eftersom dessa villkor ofta gäller för anläggningar inom energi- och vattenindustrin är användningen av detta frekvensband väl anpassad till kraven på kritisk infrastruktur.

Fallback ”återgå-funktion” när DSL- eller fiberanslutningen bryts

Oftare än vad man kan tro så kapas ledningar, särskilt under schaktningsarbeten, vilket avbryter förbindelsen. I detta fall har system i kritiska infrastrukturer en ”återgå-funktion” så att en oavbruten kommunikation kan garanteras. Vid ett linjeavbrott ansluter systemet automatiskt till mobilnätet.

Säker även i kristider

LTE450-nätverken är designade för att säkerställa en säker radioanslutning även i kristider. Även vid rikstäckande strömavbrott eller belastningsbortfall så fortsätter LTE450 att vara tillgänglig via nödströmförsörjning. Även vid översvämningsscenarier och genom placering av radiomasterna ger en översvämningssäker kommunikationslänk. För att utesluta överbelastning i en nödsituation finns en väl genomtänkt nätplanering för varje radiocell och vid behov prioritering av applikationer med hög kritikalitet.

Vår lösning: var helt enkelt flexibel!

Vår lösning kännetecknas framför allt av: Flexibilitet för varje applikation!

Eftersom MRX-routrarna är modulära kan ytterligare anslutnings teknologier som DSL och fiberoptik kombineras fritt med LTE450-MRcard och konsolideras i en enhet. Den redundanta anslutningen garanterar då dubbelt skydd om en anslutningstyp misslyckas.

Har du redan enheter från vår MRX-serie i drift och vill nu använda LTE450 som en extra anslutningstyp?

Inga problem, befintliga enheter kan utökas kostnadseffektivt och enkelt med MRcard PL450.

Ännu mer flexibilitet erbjuds av möjligheten att kombinera LTE450 och standard LTE-nätverket. Detta är en värdefull funktion, eftersom hårdvaran kan användas redan innan de nya LTE450-mobilnäten är tillgängliga.

Hög fungerande säkerhet och begränsning av antalet abonnenter till LTE450-näten resulterar i jämförelsevis höga kostnader för kunderna, men genom att använda ett andra SIM-kort som ansluter till det vanliga LTE-nätverket är växling mellan de två näten och kostnadsoptimering möjlig i fallet i applikationer med hög datatrafik.

Våra LTE450-lösningar i korthet:

Alla LTE450-router har även standard LTE och dubbla SIM utöver LTE450.

MRX3 LTE450

MRX5 LTE450

MRcard PL450

Fjärråtkomst, fjärrservice
och Scada-övervakning dygnet runt

Fördelar med LTE450 tekniken

Utmärkt täckning av områden och i byggnader

null

Långsiktigt tillhandahållande av teknik för hög investeringssäkerhet

null

Hög systemtillgänglighet med hjälp av nödströmförsörjning

null

Prioritering av applikationer med hög kritikalitet

null

Effektivitet tack vare standardiserad mobilradioteknik

null

Hög säkerhetsnivå tack vare självförsörjande nätverksinfrastruktur i hela landet

null

Medlemskap i 450 MHz-alliansen

450 MHz Alliance är en branschorganisation som företräder 450 MHz-nätverksrepresentanternas intressen. Medlemmar inkluderar företag inom mobilkommunikationsbranschen, utrustningstillverkare och företag som representerar olika vertikala marknader för maskin-till-maskin-kommunikation.

INSYS icom har varit medlem i 450 MHz-alliansen sedan mitten av 2022 för att nyttja synergieffekter, utbyta kunskap och föra fram LTE450-tekniken i gemensam dialog med föreningsmedlemmarna.

Tyska leverantören för vår LTE450-lösning

Leverantören 450connect arbetar med utbyggnaden av det felsäkra och högt tillgängliga 450 MHz-radionätet.

Detta erbjuder operatörer av kritisk infrastruktur omfattande leveranssäkerhet och en smidig drift. På grund av de goda spridningsegenskaperna hos 450 MHz-frekvensbandet krävs jämförelsevis få antennplatser, vilket möjliggör en snabb expansion.

Fördelar med LTE450 tekniken

Med vår produktchef Heiko Noll

Hur och när kommer LTE450-nätverket att vara tillgängligt i Tyskland eller Österrike?

The German provider 450connect will start network availability in parts of Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate and North Rhine-Westphalia from March 2023. Nationwide coverage with LTE450 is planned for 2025. The Austrian provider ArgoNET already offers coverage in many parts of the country.

Jag behöver modernisera, men LTE450 har ännu inte rullats ut på min plats – vad kan jag göra?

Om det finns annan mobiltäckning på den planerade platsen kan denna användas för att fungera med LTE450-routern. Våra LTE450-enheter stöder dessutom den befintliga mobilradiotekniken och erbjuder även ett växlingsalternativ genom att använda två SIM-kort. När du växelvis använder LTE450 och vanlig mobilradio, se till att använda en kombinationsantenn som stöder de högre standard LTE-frekvenserna utöver LTE450.

Hur kan jag integrera LTE450 i vår befintliga infrastruktur?

Den modulära routern MRX är lätt att utöka med MRcard PL450 och kan kombineras med vanliga accessteknologier som DSL och fiber.

Måste jag använda LTE450?

Än så länge finns det inga skyldigheter att använda LTE450. Det börjar dock bli uppenbart att LTE450 kommer att bli en de facto-standard för kritiska installationer inom energi- och vattensektorerna. Det finns också möjlighet att de aktörer som verkar där kommer att ge rekommendationer till användningen av LTE450 tekniken.

Är LTE450 SIM-kort tillgängliga för alla?

LTE450 SIM-kort är endast tillgängliga för aktörer inom sektorn för kritisk infrastruktur. I Tyskland distribueras dessa av leverantören 450connect och i Österrike av ArgoNET. INSYS kan inte distribuera korten vidare, men kan utföra en förinstallation av SIM-kortet vid behov när routrarna levereras.

Är LTE450 ännu en ny hype som kommer att dö ut om några år?

Nej! Även om många olika radiostandarder har dykt upp och delvis försvunnit inom IoT-sektorn under det senaste decenniet, gäller detta inte LTE450. Radiotjänsten för kritisk infrastruktur är designad av leverantören 450connect för en minimitillgänglighet fram till 2040.

Tekniken är ny, har INSYS redan tillräckligt med erfarenhet av den?

LTE450 bygger på den välkända LTE-tekniken, så det finns ingen risk för större “barnsjukdomar”. Våra beprövade leverantörer använder redan LTE450 utomlands och vi har ett nära utbyte med europeiska leverantörer och nyckelkunder, av vilka några har flera års erfarenhet av testinstallationer.

LTE450-nätverket i Tyskland är ännu inte tillgängligt överallt, men jag måste snart byta ut utrustningen i ett system. Kan detta innebära att jag måste köpa utrustning två gånger?

Nej, LTE450-routrarna från INSYS erbjuder även standardmobilradio och kan därför drivas med vanliga mobilradionätverk redan innan LTE450-nätverket är tillgängligt. Även om du initialt inte drar nytta av fördelarna med LTE450 vad gäller bästa mobilradiotäckning och tillgänglighet, är du då redan optimalt förberedd för framtiden och har gjort en långsiktig, hållbar investering.

Behöver jag en speciell antenn för LTE450?

Ja, eftersom frekvensbanden som används av LTE450 vid 450 MHz är betydligt lägre än de vanliga mobila radiofrekvensbanden, som ligger i intervallet 700 … 2600 MHz. Beroende på applikation kan antingen en ren 450 MHz-antenn användas eller en kombinationsantenn som även stöder frekvensbanden i de publika mobilradionäten.

Varför använder LTE450 en 4G-standard, varför inte 5G?

Die 5G-Technologie hat andere Zielsetzungen, wie sehr hohe Datenraten oder niedrigste Latenzzeiten, die für die Anwendungen im Bereich der kritischen Infrastrukturen keinen Mehrwert bieten. Daher wird weltweit die bewährte LTE-Technologie für die Implementierung krisensicherer Funknetze verwendet.

Varför INSYS icom?

INSYS icom har över 30 års erfarenhet av industriell datakommunikation i kritisk infrastruktur. Med våra lösningar bestående av industriella routrar, VPN-tjänst och enhetshantering erbjuder vi säkra och mogna lösningar.

Våra värdegrunder:

Enkelt:

Våra industriella routerlösningar är enkla, snabba och felfria att installera.

Pålitlig:

Vi erbjuder dig hållbara kvalitetsprodukter i beprövad och robust industriell kvalitet som fungerar tillförlitligt och möjliggör konstant tillgänglighet med låga driftskostnader med våra lösningar.

Säker:

Våra lösningar, som är 100 % utvecklade i Tyskland och producerade i Europa, möjliggör högsta IT-säkerhet – speciellt för kritisk infrastruktur.

Öppet:

Vi erbjuder dig ett öppet system för framtidssäker integration i SCADA, ERP och moln. En lösning som du förblir självständig och flexibel med, och som växer med dina krav.

Några frågor? Vi ger dig gärna råd!