Fastighetshantering

Filialer 4.0: Framtidens fastighets- och energihantering

Enkel implementering av värme-, ventilations- och luftkonditioneringsstyrning för filialnätverk

När företag har verksamhet på olika platser uppstår frågan om ett centralt energihanteringssystem. Energiförbrukningen för värme, ventilation, luftkonditionering eller tekniska system bör övervakas och fjärrstyras baserat på kriterier som drifttimmar. På många platser krävs också en effektiv lösning för fjärrservice för åtkomst till styrteknik, inklusive det övergripande ramverket för hantering. I idealfallet är energihanteringslösningen också certifierad enligt ISO 50001 och bidrar därmed aktivt och verifierbart till reduktionen av koldioxid.

Routrarna och VPN-tjänsten från INSYS icom möjliggör central energihantering inklusive ISO 50001-certifiering och lösning för fjärrservice.

Uppgiften: digitalisering inom energihantering på många platser

Företag med många filialer inkluderar stormarknader, byggvaruhus, apotek, bensinstationer och många andra inom handel och logistik, med fastigheter utspridda på ett flertal platser. Ofta sköter dessa företag inte fastighetshanteringen själva De lägger ut utrustning på entreprenad till integratörer och drift till regionala elektriker eller värmeinstallatörer.

Fastighetshantering kräver central fjärråtkomst till fastighetstekniken (t.ex. PLC-styrning). Detta måste ofta kunna ske med brist på kvalificerad personal, utan överdriven tidsåtgång och utan stora it-kunskaper samt måste kunna göras för många filialer.

Lösningen: fjärråtkomst via nätverk och filialanslutning

Det är viktigt att ansluta all relevant fastighetsteknik och dess styrenheter på plats i ett lokalt nätverk. Specialiserade gateways hanterar nu styrning på plats så att till exempel värme, luftkonditionering och andra enheter inte längre behöver styras var för sig. Å andra sidan erbjuder de säkra åtkomstmöjligheter på distans, till exempel via VPN, för att göra så att energihanteringen kan styras centralt. Anslutningen till internet sker via gatewayen antingen med befintlig infrastruktur (DSL eller liknande) eller flexibelt via mobila nätverk. Genom att använda ledningssystem på högre nivå blir det enkelt och effektivt med systematisk energihantering för många filialer.

Lösningen: installation av gateways, säker datakommunikation och installation av ett energihanteringssystem

INSYS icom erbjuder en lösning för hårdvara, kommunikation och säkerhet via enkelt konfigurerbara och hanterbara gateways och olika VPN-alternativ. På så sätt kan ett obegränsat antal filialer med olika fastighetsteknik integreras i ett effektivt, centraliserat fjärrservicessystem. Ingenting står i vägen för ett certifierbart energihanteringssystem (revisionsfärdigt).

Gateways för säker fjärråtkomst

Beprövade och flexibla internetroutrar kombinerar fastighetsteknik i en centraliserad hanteringslösning. Befintliga internetanslutningar kan användas när som helst. Alternativt kan du utrusta gateways med moduler som SIM-kort för mobil kommunikation.

 • Lägg sömlöst till en gateway från INSYS icom i it-infrastrukturen i en filial
 • Internetanslutning via befintliga ledningar eller mobilanslutning
 • Mobilanslutning inklusive SIM-kort som tillval för okomplicerad, billig användning internationellt
 • Router Management för hantering av enheter i alla filialer

Säker VPN-lösning

VPN-alternativ ger tillförlitlig säkerhet för fjärrservice – oavsett vilken internetåtkomst som används.

 • icom Connectivity Suite som flexibel, sofistikerad VPN-tjänst
 • Olika driftmodeller upp till driftsentreprenad för VPN som helhetslösning
 • Kompatibilitet med andra VPN-tjänster

Rekommenderade tillval: Certifierat energihanteringssystem

Programvara som Energy Monitor från OPTIDA rekommenderas för energitransparens och optimering av energiförbrukningen, särskilt för system med många olika platser. Det har visat sig öka energieffektiviteten och minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen. Dessutom är Energy Monitor den digitala grunden för ISO 50001-certifiering. Samarbetet med INSYS icom resulterade i en app som drivs i en behållare i Linux-systemet i filialernas internetgateways. På så sätt får du åtkomst till de stora energiförbrukarna genom gatewayen på plats. Visualisering av strömförbrukning och övergripande hantering sker i molnet. Detta ger oöverträffad energitransparens och visar potentiella besparingar.

 • Minskade energikostnader och koldioxidutsläpp
 • Stöd för kontinuerliga förbättringsprocesser
 • Fullständig insyn i energiförbrukning, anomalier och toppbelastningar
 • Energihantering enligt ISO 50001
 • Revisionsredo enligt DIN EN 16247

Sätt igång nu

Vi hjälper dig gärna med specifika frågor och problem.