Utmaningar vid drift av vindkraftsanläggningar

Blandade komponenter:

Som operatör av vindkraftverk åläggs man att ta en befintlig anläggning i drift med komponenter från olika tillverkare. I praktiken stöter man ofta på en blandning av olika komponenter och lösningar som varken är anpassade till eller kompatibla med varandra och därmed inte utgör någon bra bas för en nätanslutning. Ofta är delar som används inte helt moderna vilket innebär att en allmän översyn är det mest meningsfulla alternativet.

Höga underhållskostnader:

Anläggningsoperatörens bekymmer delas gärna med dem som ansvarar för installation och underhåll. Ofta sköts sådana anläggningar manuellt och riskerar därför att drabbas av fel. Det innebär i sin tur höga supportkostnader och behov av fackpersonal. Kostnader för onödiga serviceinsatser på grund av falsklarm är ett typiskt sådant problem. Säkerhetssårbarheter som kan uppstå genom manuellt underhåll medför ytterligare risker.

KRITIS-kompatibilitet:

På grund av en ökande hotbild från cybervärlden kräver både nationella och internationella tillsynsmyndigheter i allt högre grad åtgärder som ökar motståndskraften hos kritisk infrastruktur. Det omfattar bättre noggrannhet vid val av komponenter från tillförlitliga leverantörer, skyldighet till uppdateringar samt anmälnings- och informationsplikt.

Teknisk drifthantering, direktförsäljning och nätanslutning i vindkraftsverk

Vindkraftsverk kräver tillförlitlig anslutning dygnet runt av nätoperatörer och olika elhandeltjänster. För lönsam drift krävs dessutom permanent övervakning.

Investerare och ägare kräver full transparens och hög avkastning. Den som hanterar den tekniska driften av vindkraftanläggningar och vindkraftverk behöver ett effektivt koncept för hur de operativa kostnaderna kan minskas på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Fler delaktiga personer behöver möjlighet till fjärrservice och övervakning för att exempelvis få åtkomst till transformatorstationen, generatorn eller andra enheter.

Utbyggnaden av förnybar energi ska ske i harmoni med naturen. Därför finns det många ytterligare regler för vindkraft som har tagits fram för att bättre skydda människor och natur. Det handlar bland annat om att behovsbaserad nattmärkning, fågel- och fladdermusskydd, minskade skuggeffekter samt skydd mot is nedfall.

Genom enhetlig anslutning i vindkraftverk och vindkraftsanläggningar som blir alltmer komplexa bör alla inblandade få tillgång till internet för fjärrservice och övervakning.

Marknadsledande i vindkraftsbranschen: INSYS icom

INSYS icom har mer än 30 års erfarenhet av industriell datakommunikation i kritisk infrastruktur. Med våra lösningar som består av industriroutrar, VPN-tjänst och tjänster för hantering av routrar, erbjuder vi säkra och sofistikerade lösningar som är enkla att implementera i vindkraftverk. Allt från samma leverantör. Allt Made in Germany.

Vårt löfte till dig:

Enkelt:

Våra lösningar med industriroutrar installeras lätt, snabbt och problemfritt.

Tillförlitligt:

Vi erbjuder kvalitetsprodukter med lång livslängd och med en beprövad och kontrollerad industrikvalitet som fungerar tillförlitligt, med våra lösningar möjliggör vi ständig tillgänglighet med låga driftkostnader.

Säkert:

Våra lösningar är till 100 procent utvecklade i Tyskland och tillverkas i Europa vilket ger högsta IT-säkerhet – även i kritiska infrastrukturer.

Öppet:

Vi erbjuder ett öppet system för framtidssäker integration med SCADA, ERP och molntjänster. En lösning som gör dig oberoende, flexibel och som enkelt kan byggas ut efter just dina behov.

Skriv din framgångsberättelse med oss du också!

Kontakta oss för att boka rådgivning!

Våra lösningar för ditt vindkraftverk

Industrirouter – flexibel, robust, säker!

Satsa på flexibiliteten hos våra VPN-routrar som ansluts redundant till internet via LTE (4G), LTE450 (från 2023), DSL eller fiber. För anslutning av den mycket heterogena styrtekniken i anläggningen står Ethernet, analoga och digitala in-/utgångar samt seriella gränssnitt (t.ex. Modbus) till förfogande.

Routrarna från INSYS icom är särskilt utvecklade för industriell användning. De övertygar i operativ drift genom tillförlitlighet, robusthet och mycket låg felfrekvens.

Fjärråtkomst, fjärrservice
och
Scada-övervakning dygnet runt

Dra nytta av fördelarna som en omfattande VPN-tjänst ger: Du kan upprätta en behovsstyrd åtkomst till nät och vindkraftverk, kontrollera och upptäcka fel på ett tidigt stadium. Åtkomst kan ske på distans dygnet runt tack vare onlineanslutning till ditt SCADA-system.

Enkel idrifttagning och säker drift

Även montörer på plats och konstruktörer av kopplingsskåp kan dra nytta av den här lösningen. Med den professionella mjukvaran för enhetshantering från INSYS icom underlättas idrifttagning av routrarna avsevärt och kan ske automatiskt. Därmed behöver du inte lämna ut säkerhetsrelevant information till underleverantörer och har full kontroll över all administration av de installerade routrarna – allt är säkert, redo för inspektion och alltid uppdaterat.

Plug & Play internet och fjärråtkomst för alla berörda företag

Med icom Connectivity Suite VPN-tjänst får driftansvariga, investerare, nätoperatörer och tjänsteleverantörer möjlighet till fjärråtkomst och kommunikation med vindkraftsanläggningen. Åtkomst till individuella anläggningsdelar går att finjustera samt skapa användare– och rollbaserade inställningar. Datatrafiken mellan företagen är fullständigt isolerad. Tjänsten drivs och övervakas dygnet runt av INSYS icom.

Störningsfri kommunikation även vid blixtnedslag eller kabelbrott.

INSYS är den enda leverantören på marknaden med en så mångsidig router: Med den modulärt konstruerade MRX-routern med DIN-skena kan varje vindkraftverk anslutas till internet. Det spelar ingen roll vilken teknik som är tillgänglig på plats, med instickskort för teknikerna LTE/4G, DSL (ADSL/VDSL), fiber (SFP), LTE450 (från 2023) lämnas inget i övrigt att önska.

Instickskort sörjer för högsta tillgänglighet i kommunikationen, exempelvis vid förlorad anslutning på grund av att en grävmaskin gräver av DSL-ledningen. Om detta skulle hända sker en automatisk omkoppling till reservanslutning (fall-back teknik). Därmed garanterad dubbel säkerhet.

Uppbyggnad av ett fibernät med ringtopologi och RSTP-protokoll

Uppbyggnad av ett fibernät med ringtopologi mellan vindkraftverken erbjuder två väsentliga fördelar:

Fiberringen upprätthåller kommunikationen i händelse av ett kabelbrott på grund av markarbeten eller ett blixtnedslag. RSTP-protokollet förhindrar därvid broadcast-loopar i nätverksringen.

Fiber är dessutom potentialfri och därmed okänsligt mot överspänning genom blixtnedslag. Risken för att nätverkskomponenterna i anläggningarna ska skadas vid ett blixtnedslag är därmed lägre.

Säker och KRITIS-kompatibel industrirouter

Vindkraftverk kan ingå i kritiska infrastrukturer och befinner sig ofta på avlägsna platser. För att skydda mot IT-säkerhetsrisker är regelbundna uppdateringar nödvändiga och rekommenderas av tillsynsmyndigheter.

Med icom Router Management erbjuder INSYS en central tjänst för administration och hantering av routrar. Firmware-uppdateringar, certifikatsförnyelse och lösenordsändringar kan därmed automatiseras. Enheterna tar emot alla uppdateringar som publiceras med en cykel på två månader och förblir KRITIS-kompatibla.

Routerns operativsystem icom OS har certifierats av tyska Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) och är utvecklat för att uppfylla IT-säkerhetskraven i den kritiska infrastrukturen.

Lösningsportfölj: Fjärråtkomst, redundant internetanslutning, fiberring och IT-säkerhet

Kontakta oss nu!

Våra produkter för din lösning

Industrirouter för DIN-skena med fiber, LTE, DSL och LTE 450

Fjärråtkomst, fjärrservice
och
Scada-övervakning dygnet runt

Enkel idrifttagning och säker drift i KRITIS-miljöer

Mervärden

Analys- och felsökningsverktyg

Verktyg för analys av nätverket: ping/icmp, tcpdump, traceroute, …

null

Gränssnitt

Utöver Ethernet står analoga och digitala in-/utgångar samt seriella gränssnitt (t.ex. Modbus) till förfogande

Durch die flexiblen MRcards schafft der modulare Router MRX mit bis zu 17 Ethernet-Ports, seriellen Schnittstellen oder digitalen und analogen I/Os viele verschiedene Anwendungs-Schnittstellen.

Import av .ovpn-filer

Importera VPN-konfigurationer direkt från källan.

null

Tillståndsbaserad brandvägg

Tillståndsbaserad brandvägg kan finjusteras.

null

Subnät

Segmentering av anläggningsnätverken i flera subnät för ökad IT-säkerhet.

null

Webbproxy-funktion

Åtkomst till webbgränssnitt t.ex. från videokameror utan VPN-klient från smartphone, läsplatta och webbläsare.

null

Parallell VPN-tunnel

Flera oberoende VPN-tunnlar (IPsec, OpenVPN) kan konfigureras samtidigt.

null

Följer upprättade standarder

Kompatibilitet med alla vanliga nätverksprodukter och -protokoll, t.ex. Cisco, Fortinet, Juniper

null

Alla produkter och tjänster testas dessutom regelbundet av oberoende instans. Mer informations finns här.

Redo för friska vindar och snabba lösningar? Vi ger dig gärna råd!

Menu