tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning – mervärde för dig

null
Full kontroll

Tillståndsövervakning skapar transparens: Genom att visualisera dina data vet du alltid vad som händer i produktionen och kan ingripa omedelbart.

null
Tid är pengar

Tillståndsövervakning minskar tiden mellan förekomsten av fel och avhjälpningen, t.ex. genom att optimera reservdelslagret.

null
Ett helt liv (för anläggningar)

Tillståndsövervakning förhindrar att maskiner står stilla, förlänger livslängden och optimerar produktionsprocessen.

Tillståndsövervakning – maskinernas pulsmätare

Condition-Monitoring

Vill du ha full koll på dina maskiners ”hälsostatus”? Identifiera skador tidigt? Eller få en varning direkt via sms eller mejl om en akut nödsituation uppstår i produktionsprocessen? Då är en fitnesstracker precis rätt val för din anläggning. I en industriell miljö är ett automatiserat fjärrövervakningssystem den bästa lösningen.

Läs mer

Oavsett om det gäller kylteknik, byggkranar eller vindkraftverk: Med tillståndsövervakning kan du övervaka och styra maskiner och anläggningar bekvämt från skrivbordet. Grunden för detta är inhämtning och utvärdering av data via en IoT-gateway (ett kantdatorsystem) eller i moln-, ERP-, MES- eller SCADA-system. Du kan optimera dina processer och aktivt spara pengar!

En överblick

 • Visa information om din produktionsanläggning/utrustning när som helst

 • Enkel övervakning av definierade tröskelvärden

 • Använd insamlade data för att förbättra produktionen och anläggningarna på ett hållbart sätt

 • Automatiskt larm/meddelande vid ändringar i process/status

När tillståndet för och värdena från maskiner och anläggningar övervakas under veckor, månader och år kan potentiella skador identifieras och orsaker spåras. Det beror på att systemet inte bara tar hänsyn till maskinens aktuella tekniska status, utan även till dess användningshistorik eller tidigare driftsbelastning. Detta förlänger även maskinens livslängd. Exempel från produktutveckling: Genom att samla in data kan konstruktionsfel identifieras och korrigeras i senare produktversioner.

Med hjälp av lärdomarna från dataanalys kan du vidta lämpliga åtgärder innan en nödsituation inträffar och förhindra ännu värre olyckor. Om en maskin ändå visar ett fel larmas intern underhållspersonal eller externa servicetekniker, som kan komma med rätt reservdelar eller reparationsverktyg. På så sätt kan du som leverantör av underhållstjänster även möta de nya kraven på digitalisering!

Dataanalys ökar vinsten

Datenanalyse

Integrera strategin för förebyggande underhåll i befintliga underhållsavtal, skapa grunden för kontinuerliga förbättringar och skapa helt nya affärsmodeller.

 • Pay-per-use-modeller
 • Leasingmodeller med tillgänglighetsgaranti
 • Produktoptimering genom dataanalys

Förebyggande underhåll lönar sig

Har du någonsin funderat på moderna IoT-koncept som förebyggande underhåll? Regelbundna underhållsåtgärder, driftsättning av personal och anskaffning av reservdelar kan därför planeras snabbt och kostnadseffektivt. Den här planeringen minskar till exempel tiden mellan maskinstopp och ny produktionsstart. Till exempel förutsäger systemet när delar behöver bytas ut, vilket optimerar reservdelslagret. Komponenter kan ofta bytas ut under drift, så att tillgången till maskinerna fortfarande kan garanteras.

Fakta och siffror

 • Upp till 95 % minskning av antalet servicebesök på plats vid problem i programvaran
 • Upp till 50 % av lägre kostnader vid allvarliga fel
 • 100 % kundnöjdhet genom korrekt och problemfri drift

Hur och var används tillståndsövervakning i praktiken?

Vill du ha mer information om vår lösning för tillståndsövervakning?

Tre grundläggande komponenter för övervakning av anläggningar

Dina styrenheter, manöverdon och sensorer

För att mäta relevanta driftsparametrar som

– temperatur
– tryck
– fukt
– och mycket mer

Routrar och IoT-gateways

För säker åtkomst till fjärrservice och dataöverföring

– krypterad fjärråtkomst
– protokolloberoende datainsamling
– transparent dataöverföring
– distribuerad maskinåtkomst

Kantprogramvara

För övervakning och larm

– app direkt på IoT-gatewayen
– tillförlitlig värdeövervakning
– larmmeddelanden direkt
– händelsestyrda åtgärder
– visualisering för analys

Tillståndsövervakning i fyra steg

Vi visar dig hur INSYS icoms produkter och tjänster skickar dina maskin- och anläggningsdata säkert till en molnmiljö.

Zustandsüberwachung

Utgångsläget: Du har en styrenhet som är ansluten till givarna vars värden du vill övervaka. Du vill dessutom få fjärråtkomst till styrenheten.

Steg 1: Anslut PLC-utgångarna till ingångarna på routern eller IoT-gatewayen och anslut sedan strömförsörjningen.

Steg 2: För att upprätta en säker anslutning mellan IP-nätverk behöver du ett virtuellt privat nätverk (VPN). Integrera dina enheter i en befintlig VPN-struktur eller använd lösningen från INSYS icom: icom Connectivity Suite – VPN.

Steg 3: Konfigurera routern i en webbläsare.

Steg 4: Konfigurera kantprogramvaran från INSYS icom: icom Data Suite. Den ansvarar för protokollkonvertering, övervakning, varningar och anslutning till molnet.

Uppnått mål: Från och med nu får du information om en viss status eller en statusförändring automatiskt. Du kan också visa visualiserade data på en instrumentpanel eller ge kontrollkommandon.

Eftermodifiering – full kontroll av lagertillgångar

Även om dina maskiner och anläggningar redan är till åren gångna är det möjligt att ta steget mot sakernas internet (IoT). INSYS icoms industriroutrar och IoT-gateways stöder en lång rad seriella gränssnitt och protokoll från olika tillverkare – inklusive äldre enheter. Tack vare den lokala intelligensen kan de konvertera protokoll på begäran och därmed fungera som ”översättare”. En översikt av de protokoll som stöds:

Retrofit
 • Siemens S5/S7
 • Modbus TCP/RTU
 • OPC UA
 • Codesys
 • IEC60870 101/104
 • MQTT

Protokollkonverteringen på industriroutrar och IoT-gateways gör att du inte behöver utöka kommunikationsvägarna med annan maskinvara eller byta ut de befintliga maskinerna. Detta gör att du slipper dyra uppgraderingar, nya inköp av modern utrustning och demontering och kassering av befintliga maskiner.

Eftermodifiera dina gamla maskiner med enheter från INSYS icom nu och få en bekväm och resursbesparande övergång till industriell IoT.

INSYS icoms ekosystem för din tillståndsövervakning!

INSYS icoms enheter är flexibla, säkra och tillförlitliga. De ser till att datakommunikationen mellan maskiner och anläggningar blir smidig.

 • Många routing- och nätverksfunktioner
 • Härdad, kraftfull fast programvara
 • Regelbundna säkerhetsuppdateringar
 • WAN-anslutningar med hög tillgänglighet (redundans)

Upprätta en krypterad anslutning mellan routern, datorn och andra enheter i nätverket via ICOM Connectivity Suite – VPN och implementera intelligent fjärrservice.

 • Intuitiv webbaserad drift
 • Automatisk konfigurations- och certifikathantering
 • Hantering av enheter, grupper och anslutningar
 • Tvåfaktorautentisering
 • Kina-VPN
 • Webbproxy

Med den centrala enhetshanteringen icom Router Management kan du driva, hantera och underhålla dina INSYS icom-routrar och gateways och spara både tid och kostnader.

 • Konfigurera routrar via massdriftsättning
 • Övervaka enheternas tillstånd och status
 • Uppdatera certifikat och fast programvara
 • Optimera enhetsregistrering
 • Minska risken för manuella fel
 • ISO 27001-certifierad molnmiljö

Med icom Data Suite blir routern en protokollkonverterare, dataloggare eller IoT-gateway. Detta öppnar helt nya möjligheter för service- och affärsmodeller.

 • Samlar in och bearbetar maskindata
 • Konverterar många industriella protokoll
 • Ansluter SCADA, MES eller flermolnslösningar
 • Övervakar tröskelvärden eller loggar data.
 • Larm via sms, mejl eller MQTT
 • Bearbetar data direkt på enheten
 • Överför data till molnsystem

Har vi väckt din nyfikenhet?!

Ring eller skriv ett mejl

Försäljning

Hör av dig!