Fjärrservice

Fjärrstyrning och fjärrservice

Fernwartung

Istället för att skicka en tekniker till platsen för att se vad som är fel vid varje felmeddelande kan du snabbt och effektivt svara på larm och svara på fel via fjärrservice. Det innebär att du kan använda din personal mer effektivt och minska driftstoppen. Detta förbättrar OEE (Overall Equipment Effectiveness, sv: övergripande utrustningseffektivitet).
Våra helhetslösningar uppfyller de höga kraven för sådana tillämpningar: Tillförlitlighet, säkerhet och feltolerans är de viktigaste prioriteringarna. Lika viktigt är flexibilitet i valet av kommunikationskanaler och stöd för bearbetning och överföring av data.

INSYS icoms routrar för fjärrservice uppfyller alla dessa krav – och erbjuder ännu mer: Med förinstallerade guider och inbyggda appar förenklar de användningen av komplexa funktioner och erbjuder många alternativ. Det gör att tillverkare av maskiner och anläggningar kan implementera innovativa servicemodeller och användarna drar nytta av den ökade effektiviteten och det stora utbudet av funktioner för tillståndsövervakning och fjärråtkomst. Be om en konsultation av en av våra experter!

Se även:

Har vi väckt ditt intresse?

Hör av dig. Våra experter hjälper dig gärna.

 

Kostnadseffektivitet och ökad produktivitet

En stor fördel med teknik för fjärrservice och fjärrstyrning är kostnadsbesparingarna. Konfiguration, uppdateringar och service – för allt detta krävs resor till avlägsna anläggningar. De inkluderar resekostnader och restid, och vid fel tillkommer skadan från ett oplanerat driftstopp.
Routrar för fjärrservice möjliggör tillståndsövervakning på distans och fjärrstyrning, vilket minskar kostnaderna för personal och driftstopp avsevärt. Utgifterna för fjärrövervakning och fjärrstyrning blir snabbt en lönsam investering.

Fjärråtkomst som inkomstkälla

Remote Access

Teleservice och fjärrservice ger möjlighet till enorma effektivitetsförbättringar. Även kontinuerlig tillståndsövervakning och fjärrstyrningsteknik kan användas för att integrera fjärranläggningar och enheter i ett (industriellt) sakernas internet (IoT/IIoT). Det gör det möjligt att generera ytterligare mervärde, till exempel genom databaserad processoptimering. För maskinbyggare och tjänsteleverantörer inom industrin skapar fjärrservice intressanta affärsmöjligheter.

Säkerhet och tillförlitlighet

Offentliga nätverk, såsom internet och mobil kommunikation, anses allmänt osäkra ur cybersäkerhetssynpunkt. Därför måste fjärråtkomst via sådana kanaler vara extra säker. INSYS-routrar har stöd för användning av VPN-tjänster och arbetar med användarautentisering och starka säkerhetscertifikat för att förhindra intrång.

Användarna måste också vara säkra på att routrarna alltid är tillgängliga. Anslutningens tillförlitlighet kan inte skiljas från säkerheten. Om anslutningen försvinner och inte längre kan upprättas måste felsökning utföras på plats – med motsvarande höga kostnader för personal och resor.

Många användningsområden för routrar för fjärrservice

En viktig faktor i automatiseringen av fabriker, byggnader och anläggningar är den smidiga kommunikationen mellan styrning, enheter och maskiner. Tidigare var systemen begränsade till lokala, slutna nätverk men med hjälp av routrar har företag snabbt kunnat få åtkomst på distans.

Praktiska lösningar

Är du intresserad av andra lösningar? Hör av dig!

Menu