E-mobilitetslösningar

Intelligent laddning av elfordon – ISO 15118 och Powerline Green PHY™

Den internationella standarden ISO 15118 definierar intelligent laddning av elfordon, smart laddning för AC- och DC-laddstationer. Det möjliggör bland annat aktiv laddstyrning, Plug & Charge-autentisering, anslutning till smarta elnät och ytterligare tjänster.
Vid smart laddning kommunicerar laddstationen (EVSE) med elfordonet (PEV) genom laddkabeln via Powerline-standard HomePlug Green PHY™ enligt ISO 15118-3.

INSYS Powerline GP

Green Phy – INSYS Powerline GP

Dataöverföring enligt ISO 15118- 3

INSYS Powerline GP upprättar en punkt till punkt-anslutning mellan laddstation och elfordon via en Powerline Green PHYTM . EVSE-styrenheten (SECC) kan på så sätt kommunicera med fordonet (PEV) via en Ethernet-länk enligt ISO 15118.

Plug & Play

Kompakt design och standardiserade gränssnitt underlättar vid användning i din laddstationslösning.
Enheten är redo att användas direkt, utan första konfiguration.

SLAC integrerat

SLAC-protokollet som är integrerat i EVSE (enligt ISO 15118-3) styr associeringsprocessen hos fordon och laddstation: Det minskar tidskritiska realtidsförfrågningar till SECC och möjliggör bland annat samtidig styrning av flera laddförlopp.

Kompatibel för AC- och DC-laddning

Du kan använda INSYS Powerline GP såväl i AC- som i DC-laddstationer – tack vare inkoppling av Powerline-signalen till laddkabelns pilotledning.

  • Kommunikation via Powerline-standard HomePlug Green PHY™
  • SLAC enligt ISO 15118-3 för associeringsprocessen mellan fordon och laddstation
  • Kompatibel med AC- och DC-laddstation
  • Utökat temperaturområde
  • Monterbar på DIN-skena

Kundspecifika lösningar för elmobilitet

”Elmobilitet är en av de viktigaste byggstenarna i urban utveckling. Den globala tillväxttakten är mycket snabb. En förutsättning för detta är utöver fordonen en heltäckande och tillförlitligt fungerande laddinfrastruktur. Centrala styr- och kommunikaitonsenheter som bygger på enhetliga standarder är nyckeln till framgång.
Sedan mer än 10 år utvecklar och levererar vi med vår expertis inom elmobilitet och även som utvecklingspartner innovativa och kraftfulla produkter för kommunikation och styrning i laddstationer. Kontakta oss – vi kan e-mobilitet.”

Anna Wels, Vice President Sales

Vill du veta mer om vår kompetens inom kundspecifika lösningar?

Få ett personligt erbjudande på våra E-mobilitetslösningar

Menu