Anpassade lösningar

Anpassad router/IoT-gateway

Du har hittat en lösning som passar dina krav med en router från INSYS icom men du skulle vilja modifiera den.

Då är våra kundspecifika lösningar rätt för dig. Vi kompletterar vår standardprodukt med

 • en egen utformning
 • ett anpassat användargränssnitt
 • ett annat hölje
 • en direkt designintegrering i din produkt
 • en ytterligare mjukvaruapplikation för affärslogiken
 • ytterligare hårdvarufunktionalitet (t.ex. gränssnitt)

Vår kunskap lönar sig för dig

Sedan 1992 utvecklar vi även kundspecifika lösningar som bygger på våra standardiserade produkter. Plattformstanken driver oss att alltid ha bästa möjliga lösning för dina behov till hands. Tack vare att våra lösningar i så hög grad är värdeskapande kan vi alltid anpassa vår portfölj efter dina behov – det utgör skillnaden jämfört med klassiska utvecklings- och tillverkningsleverantörer.

 • Optimalt och målinriktat stöd vid specifika marknadskrav
 • Implementering baserad på våra modulariserade hård- och mjukvarukomponenter
 • Stöd från idé till produktion inklusive produktlivscykelhantering

Fördelar för dig

Marknadsledtid

Ägna inte tid åt att bygga upp kunskap eller resurser i utvecklingsfasen.

 • Snabbare koncepttest genom användning av våra standardprodukter
 • Begär kostnadsfri testning
Fokusering

Koncentrera dig på dina kärnkompetenser (t.ex. Marknadsetablering, systemdesign).

 • Standardiserad kantdatorsystemmiljö icom SmartBox
 • Integrera egen applikationsmjukvara (affärslogik)
Skalning

Utnyttja skalningseffekterna i våra standardprodukter baserat på plattformarna.

 • Inköpsoptimering och tillgänglighetsstyrning
 • Obsolesenshantering och mjukvaruunderhåll
Säkerhet

Lita på vår beprövade och framtidssäkra hård- och mjukvara.

 • Säkerställ kontinuiteten i dina affärsprocesser genom omfattande mekanismer
 • Mjukvaruplattformarna stöder IT-säker designintegrering och drift

Testa kostnadsfritt

Vårt erbjudande

 • Omfattande rådgivning
 • Utvärdering av tekniska och ekonomiska ramvillkor
 • Framtagning av kravspecifikationer
 • Kravteknik allt efter projektkrav (t.ex. i Polarion, Redmine, Jira)
 • Utvecklingsmetodik vattenfall och scrum
 • Elektronik (hårdvaru-)utveckling (t.ex. processorstrukturer, nätverk, mobil kommunikation, WLAN, kraftelektronik, lågeffekt)
 • Mjukvaruutveckling inbäddad på Linux-bas (t.ex. kärnutrymme, användarutrymme)
 • Mjukvaruutveckling inbäddad på RTOS /plain µC
 • Systemdesign och mjukvaruutveckling molnsystem (t.ex. OpenStack, Kubernetes, Docker)
 • Mekanikkonstruktion för höljen inklusive verktygskonstruktion (t.ex. plast, metallgjutning)
 • Kvalificering hårdvarutester, klimattester, automatiserade mjukvarutester, black box-testning
 • Koncepttest med standardprodukter: Mjukvaruutveckling (INSYS icom/kund) kan påbörjas direkt
 • Framtagning av prototyper för godkännande eller fälttest
 • Anpassning av standardmjukvara till kundspecifik hårdvarudesign
 • Snabb prototyputveckling för höljen/konstruktionsdelar

Tekniska krav för marknadsintroduktion: Rådgivning eller hantering av konkreta uppgifter avseende dina målmarknader:

 • CE-märkning
 • ATEX
 • Särskilda godkännanden för länder utanför EU (t.ex. FCC, RCM, …)
 • Typgodkännandemärken, t.ex. UL
 • IT-säkerhetsrelevanta kontroller (t.ex. pentest)

Beprövat samarbete med ledande provningsinstitut

 • Samarbete med kvalificerade, modernt utrustade EMS-leverantörer
 • Produktion av nollserier
 • Fullständig organisation och hantering av tillverkning
 • Prognosstyrning med kunden
 • Logistiktjänster
 • Utformning, utveckling och framtagning av optimerade kontrollmedel (t.ex. Funktionstester, end of line)
 • Hårdvaruunderhåll (t.ex. ersättningstyper, efterkvalificering)
 • Underhåll av certifieringar/godkännandestatus
 • Mjukvaruunderhåll (t.ex. korrigeringsfiler, uppdateringar)
 • Löpande säkerhetsåtgärder
 • Medverkan vid standardtestfall från INSYS icom avseende tillförlitlighet
 • Teknisk support för individuella lösningar
 • Service på plats
 • Säkerställande av verksamhetskontinuitet med hjälp av escrow-tjänster
 • Standardiserade utbildningar om standardprodukter/tekniker
 • Individuella workshoppar

Be om en konsultation

Ta reda på mer om dina individuella möjligheter. Vi ger dig gärna råd!