Zařízení přepěťové ochrany odesílají stavová hlášení

Efektivní servisní zásahy na zařízeních přepěťové ochrany

„Na našem řešení založeném na osvědčených produktech oceňují zákazníci automatický přenos a dokumentaci stavových hlášení přístrojů. To minimalizuje potřebné úsilí. Všechna data, která jsou pro ně důležitá, se navíc přehledně vizualizují na řídicím panelu.

Tobias Kerschensteiner
Business Development Manager, Business Unit Energy
DEHN + SÖHNE, Neumarkt

Přidaná hodnota pro společnost DEHN & SÖHNE

  • Snadná integrace do jednotky pro vzdálené monitorování

  • Flexibilní využití 2vodičové kabeláže (Modbus RTU), resp. Ethernetu (Modbus TCP)

  • Hlášení objednacích čísel vadných přístrojů servisu

  • Pohodlné plánování údržby

Kvůli masivnímu šíření a propojování elektronických přístrojů sítěmi má spolehlivá ochrana před účinky bleskových výbojů a přepětí v rozvodné síti stále větší důležitost – zejména proto, aby se zabránilo často velkým následným škodám.

Pokud by v důsledku svedení velkého počtu vysokoenergetických výbojů došlo k přetížení zařízení ochrany před bleskem (Surge Protection Device, SPD), je to signalizováno například integrovaným indikátorem funkčnosti a poruchy nebo bezpotenciálovými kontakty pro dálkovou signalizaci.

Ke kontrole funkčnosti byla dosud téměř vždy nutná ruční údržba na místě instalace.

Deklarovaným cílem společnosti DEHN + SÖHNE je moderní koncept prediktivní údržby pro zákazníky z oblasti energetiky a datové a informační techniky.

Zkontrolovat zařízení ochrany před bleskem a vyměnit vadné přístroje byla pro zákazníky doposud kvůli nedostatku personálu nebo rozmístění stanic na rozlehlém území záležitost na několik dní nebo dokonce týdnů. Během této doby hrozilo neustálé riziko, že nebude zajištěna bezpečnost zařízení a provozu.

V budoucnu budou zákazníkům hlášení o funkčním stavu nebo poruše zařízení přepěťové ochrany signalizována okamžitě, aby mohli co nejrychleji a nejefektivněji zorganizovat jejich výměnu.

Společně s technologickým partnerem INSYS icom realizovala společnost DEHN + SÖHNE v krátké době společnou a otestovanou koncepci sledování stavu a prediktivní údržby.

  • Používají se zařízení ochrany před bleskem, která dokážou signalizovat i jen počínající poškození a doporučit tak včasnou výměnu, například svodič bleskových proudů a přepětí Blitzductor XT s integrovanou technologií Life Check.
  • Zařízení ochrany před bleskem monitoruje brána pro IoT prostřednictvím sběrnice Modbus (TCP, RTU) nebo výstupu pro dálkovou signalizaci. Za tímto účelem se zjišťuje stav ochranných přístrojů, objednací číslo celého přístroje a objednací čísla příslušných náhradních modulů.

Systém hlášení integrovaný do brány pro IoT (icom Data Suite) zajišťuje podle specifických požadavků zákazníka přenos dat do cloudu (mj. přes MQTT, HTTPS) či do velínu (také IEC 60870-5-104), jejich odesílání e-mailem či SMS zprávami nebo lokální ukládání a vizualizaci.

„Na našem řešení založeném na osvědčených produktech oceňují zákazníci automatický přenos a dokumentaci stavových hlášení přístrojů. To minimalizuje potřebné úsilí. Všechna data, která jsou pro ně důležitá, se navíc přehledně vizualizují na řídicím panelu.

Z toho vyplývá hned pětice předností: Zaprvé je mnohem snazší zajistit náhradní přístroje, zadruhé se jednodušeji plánují servisní zásahy, zatřetí se snižují náklady na servis, začtvrté je zajištěna včasná údržba všech stanic a za páté se výrazně snižuje riziko poškození zdraví osob a věcných škod.“

Tobias Kerschensteiner
Business Development Manager, Business Unit Energy
DEHN + SÖHNE, Neumarkt