Mobilní router nahrazuje zastaralý GSM modem

100% zachování funkčnosti a nejlepší vyhlídky do budoucna díky IoT

Když výrobce ukončil podporu námi používaného GSM modemu, radost nám to samozřejmě neudělalo. Společnost INSYS icom nám ale dodala inovativní náhradu a navíc nám vždy kompetentně poradí. Obojí nás přesvědčilo. Kromě toho jsme společně vytvořili perspektivní základ pro budoucí vývoj, se kterým dokážeme zákazníkům v nadcházejících letech nabídnout další přidanou hodnotu.

Proto i nadále sázíme na produkty INSYS icom!“

Oliver Berger
Vedoucí skupiny – Development & Engineering Solutions
Kärcher, Winnenden

Kärcher, Winnenden

Přidaná hodnota pro společnost Kärcher

 • 100% zachování funkčnosti díky programovatelnému směrovači

 • Výměna 1:1 eliminuje nutnost náročných a nákladných úprav

 • Používání PLC a kabeláže beze změn

 • Obsluha, na kterou jsou uživatelé zvyklí

Řídicí systémy portálových a samoobslužných myček Kärcher generují podrobná servisní a poruchová hlášení, která zajišťují vysokou provozuschopnost zařízení. Tato hlášení jsou prostřednictvím SMS a e-mailu okamžitě zasílána provozovateli a pracovníkovi servisu společnosti Kärcher.

Mimořádně praktická funkce: Pomocí esemesek lze na dálku číst statistická data zařízení a také odesílat ovládací příkazy.

Potřeba jednat vyvstala v roce 2015: Společnost Kärcher musela pořídit náhradu za zastaralý GSM modem v systému pro vzdálenou diagnostiku RDS I.

Kärcher definoval tyto cíle:

 • Zachování všech funkcí
 • Identická použitelnost náhradního přístroje v myčkách

 • Bezpečná investice

 • Vyčerpání možných úspor nákladů a technologických výhod

Společnost INSYS icom nabídla v podobě mobilního směrovače IMON-G100 náhradní přístroj, který se na první pohled pro stanovené požadavky zas tak úplně nehodil.

Na pohled druhý se ale ukázalo, že přístroj IMON-G100 představuje dokonalé řešení migračního scénáře, protože nabízí všechna doposud používaná rozhraní (RS232, po dvou digitálních vstupech a výstupech).

Nový mobilní směrovač INSYS icom se samozřejmě snadno konfiguruje prostřednictvím webového prohlížeče a portu LAN. Díky tomu odpadá nutnost používat samostatnou konfigurační aplikaci HSComm doposud potřebnou pro nastavování GSM modemu.

Zvláštností chytrého směrovače INSYS IMON-G100 je sandbox pro edge computing. Jedná se o programovatelné linuxové prostředí ve směrovači, určené pro speciální aplikace v zařízení podle specifických požadavků zákazníka. Aplikace společnosti Kärcher zpracovává data z PLC a generuje hlášení a sekvence impulzů.

Prostřednictvím aplikace se v novém mobilním směrovači podařilo realizovat všechny funkce starého GSM modemu:

 • Konfigurovatelné texty hlášení a skupiny příjemců

 • Konfigurovatelná brána SMS/e-mail

 • Převod řídicích příkazů přijímaných přes SMS na sekvence impulzů a jejich přenos do PLC prostřednictvím digitálních výstupů směrovače IMON-G100

 • Odesílání hlášení prostřednictvím SMS a e-mailu

 • Detekce nouzového vypnutí a odeslání příslušného hlášení

 • Příjem chybových kódů PLC přes rozhraní RS232 a odesílání hlášení

„Naší podmínkou bylo 100% zachování funkčnosti a zajištění vysoké kvality služeb. Naši servisní pracovníci musejí znát provozní stavy zařízení, aby věděli, kde nastal problém, a mohli s sebou hned při prvním výjezdu přivézt správný náhradní díl.

Když výrobce ukončil podporu námi používaného GSM modemu, radost nám to samozřejmě neudělalo. Společnost INSYS icom nám ale dodala inovativní náhradu a navíc nám vždy kompetentně poradí. Obojí nás přesvědčilo. Kromě toho jsme společně vytvořili perspektivní základ pro budoucí vývoj, se kterým dokážeme zákazníkům v nadcházejících letech nabídnout další přidanou hodnotu.
Proto i nadále sázíme na produkty INSYS icom!“

Oliver Berger
Vedoucí skupiny – Development & Engineering Solutions
Kärcher, Winnenden