Monitorování IT a OT

Bezpečnost provozu profituje ze sbližování výroby a IT

Kombinované monitorování IT a OT v rámci kompletního řešení je stále důležitějším faktorem úspěšnosti

Chcete eliminovat neplánované výpadky? V takovém případě je nezbytné pomocí vhodného monitorovacího řešení monitorovat servery, systémy, datový provoz i aplikace IT a také všechna průmyslová zařízení s nejrůznějšími strojními protokoly takzvaných operačních technologií (OT). Jen tak zajistíte odpovídající ochranu. V mnoha odvětvích spočívá právě v této otázce hlavní výzva digitalizace. Naší odpovědí je bezpečné řešení s novými scénáři monitorování, které odpovídá požadavkům zařízení propojených sítěmi a také včas rozpoznává a zachycuje hrozící rizika.

Úspěšná digitalizace ve strojírenství znamená propojení serverů a systémů z oblasti IT s nejrůznějšími strojními protokoly operačních technologií a vytvoření bezpečného monitorovacího řešení.

O co se jedná? Monitorování je dnes kritickým předpokladem podnikání!

V současné době jsou průmyslová a výrobní zařízení nejrůznějšího typu klasifikována jako kritická pro podnikání. Ještě donedávna by takovou klasifikaci získala jen infrastruktura pro dodávku energií. Nepřetržitý provoz je důležitý pro úspěšnost. K přerušení provozu typicky dochází v důsledku selhání jednotlivce, technických příčin nebo kybernetické kriminality. V ideálním případě by takové scénáře neměly nikdy nastat, proto je nezbytné přijmout preventivní opatření.

Jistota do budoucna díky monitorování v provozu

Koncepce řešení pro účely monitorování nejsou v oblasti IT žádnou novinkou. Příslušné systémy pracují na základě různých IP protokolů a jsou určené pro aplikace v oblasti správy IT. Průmyslové stroje, řídicí terminály a podobné systémy nebo PLC ale používají rozdílná rozhraní. Je tedy zapotřebí monitorovací řešení, které kromě integrace do IT systémů dokáže jako komunikační řešení mluvit také jazykem průmyslových zařízení operační technologie (OT, Operational Technology) a nabízí potřebná rozhraní a protokoly.

Řešení: Jedno řídicí centrum pro všechna data, resp. procesy kritické pro podnikání

V současnosti jsou v kurzu monitorovací řešení, která v zařízeních propojených sítěmi a heterogenním prostředí IT/OT shromažďují data napříč celým systémem a umožňují je odpovídajícím způsobem využívat. Vaše budoucí řídicí centrum pro informace z procesů a procesních řetězců vizualizuje všechna relevantní data a umožňuje navrhnout komplexní monitorovací funkce a mechanismy pro generování alarmů.

Cesta k řešení: Programovatelné brány a kompletní monitorovací služba

Řešení „as a service“ od specializovaných dodavatelů představují ve srovnání s vývojem vlastního řešení lepší a výhodnější volbu. V kombinaci s flexibilními branami, které překlenují propast mezi OT a IT, vznikají přesvědčivá řešení, která výrazně zlepšují provozuschopnost zařízení.

Multifunkční brány

Brány INSYS icom pro komunikaci mezi IT a OT protokoly umožňují připojit téměř všechny stroje v takřka libovolném odvětví. Pro odlehlá místa je k dispozici flexibilní propojení prostřednictvím LTE/5G a řešení VPN.

  • Flexibilní rozhraní pro nejrůznější OT protokoly a rychlá integrace všech relevantních zařízení
  • Variabilní připojení přes DSL, WAN, optickou kabeláž nebo mobilní sítě pro datovou komunikaci včetně volitelných řešení VPN
  • Princip: Konfigurování místo programování se sadou icom Data Suite
  • Integrovaný management bran pro snadnou správu i velkého množství přístrojů

Monitorování jako služba

Monitorovací služby našeho partnera Paessler AG nabízejí veškeré funkce potřebné pro vaše monitorovací centrum a podporují všechny běžné poskytovatele, systémy a aplikace. V budoucnu budou dohlížet na celou infrastrukturu.

  • Monitorování široké škály OT přístrojů díky integraci všech běžných protokolů jako OPC UA, Modbus a MQTT
  • Podpora všech běžných IT protokolů jako SNMP, WMI, REST, SSH a mnoha dalších
  • Mapy a řídicí panely: Vizualizace IT systémů prostřednictvím přehledových map v reálném čase s živými informacemi o stavu
  • Automatické generování alarmů v případě problémů nebo neobvyklých hodnot prostřednictvím různých metod oznamování
  • Transparentní licencování a neomezený počet uživatelů a lokací
  • Dokonalý přehled: Monitorování dodávek energie, stavu PLC, OPC a Soffico serveru, datového provozu i aplikací infrastruktury nebo klimatizačních systémů

Paessler AG: PRTG Network Monitor

Zde najdete další informace o našem partnerovi Paessler AG a jeho řešení PRTG Network Monitor

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.