Mobilní řízení kvality

Řízení procesů a kvality všude a v reálném čase

Výkazy o provedených výkonech a ochrana proti smluvním pokutám prostřednictvím digitálního reportingu

Roboti nebo speciální vozidla ve stavebnictví nebo při sanacích se často používají na odlehlých místech a v obtížných podmínkách. K doložení provedených výkonů je při tom důležitý záznam a dokumentace procesů. Spolehlivé řízení kvality odolné proti neoprávněné manipulaci lze dnes provádět odkudkoli a v reálném čase.

Směrovače INSYS icom disponují veškerými potřebnými rozhraními pro využití všech zdrojů dat k návrhu procesů digitálního reportingu stroje.

Úkol: Verifikace technických procesů

Podotýkáme, že na tomto místě nehovoříme o výrobních procesech v sériové výrobě s optickou kontrolou kvality a využitím umělé inteligence (optical inspection) – k tomuto účelu existují jiné standardy. Na mysli máme spíš speciální aplikace, například sanační vozidla nebo roboty, které provádějí náročné práce na nepřístupných místech. V takovém případě je nezbytností flexibilní a spolehlivé řízení kvality, které umožní doložit provedené výkony a předejít regresním nárokům. Stručně řečeno, jedná se o mnoho aplikací, z nichž některé zajišťují důležité změnové procesy na vzdálených místech a příslušná data dosud zaznamenávaly lokálně. Jako příklad můžeme uvést robota pro sanaci potrubí, který postup práce obvykle ukládá lokálně ještě ve chvíli, kdy se nachází v potrubí. Jak se ale data dostanou na relevantní centrální místa? Při ručním přenosu nebo použití datových nosičů, jako jsou USB flash disky, není zaručeno zabezpečení proti neoprávněné manipulaci nebo záměně.

Řešení: Mobilní datová komunikace

Nejvhodnějším řešením je připojení těchto přístrojů a vozidel k internetu – typicky prostřednictvím mobilních sítí. Použití internetových bran umožňuje přenášet procesní data a hlášení o postupu na příslušná cílová místa v reálném čase (nebo minimálně včas). Obvykle se jedná o provozovatele nebo systémy používané pro řízení projektů. Použití senzoriky a mobilní komunikace a také vyloučení možností ručního ovlivnění dat optimalizuje proces dokumentace a nabízí ochranu proti neoprávněné manipulaci a záměně.

Cesta k řešení: Úprava procesů reportingu

Brány INSYS icom nabízejí potřebná rozhraní pro využívání nejrůznějších zdrojů dat, jako jsou například senzory. Modulární softwarová architektura umožňuje navrhnout procesy digitálního reportingu tak, aby ideálně realizovaly požadavky na vykazování provedených výkonů a dokumentaci postupu prací.

Routery pro mobilní použití v náročných podmínkách

K dispozici jsou routery s různými hardwarovými doplňky, které umožňují kombinovat nejrůznější zdroje pro sběr dat s internetovou komunikací přes mobilní sítě a dokonce i nezávislým napájením.

 • Produktové portfolio s flexibilními rozhraními pro sběr dat, resp. monitorování
 • Připojení přes LTE/5G (volitelně také redundantní)
 • Spolehlivé zásobování energií díky redundantnímu napájení a provozním režimům s nízkou spotřebou energie
 • Připojení nejrůznějších přístrojů, jako jsou záznamníky dat, senzory, kamery a další

Edge funkce a cloudové řešení v tandemu

Konfigurovatelné moduly sady icom Data Suite na routerech dovolují flexibilní návrh různých způsobů použití včetně edge funkcí, které umožňují provozovat aplikace i lokálně v přístroji, vozidle nebo robotovi.

 • Využití sady icom Data Suite pro zpracování rozhraní a stavu a pro služby výměny dat
 • Realizace na principu „konfigurování místo programování“
 • Spouštění individuálního softwaru v prostředí bezpečného kontejneru v OS Linux (edge prostředí)
 • Připojení ke cloudovým službám pro obousměrnou výměnu stavových a řídicích dat bez nutnosti dalšího softwaru

Konfigurovatelné služby pro zabezpečení a konektivitu

Kromě hardwaru a softwaru od společnosti INSYS icom je k dispozici široké spektrum služeb pro splnění nejrůznějších požadavků a zvýšení flexibility.

 • VPN řešení sady icom Connectivity Suite nabízejí bezpečnou datovou komunikaci
 • Služba SIM pro flexibilní datovou komunikaci prostřednictvím mobilních sítí v celé Evropě
 • icom Router Management (iRM) pro pohodlnou správu rozsáhlých souborů přístrojů

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.