Solcellshantering för småproducenter och energiparker

#EZA-Regler #Direktvermarktung #Fernwirkanbindung

Driftsättning, drift och direktförsäljning för solcellssystem som en standardlösning

Der hohe Grad der Standardisierung bietet in Kombination mit den flexiblen Lösungen zur Datenkommunikation von INSYS icom eine günstige und zuverlässige Lösung, die Strom aus erneuerbaren Energien rentabel macht.
Der hohe Grad der Standardisierung bietet in Kombination mit den flexiblen Lösungen zur Datenkommunikation von INSYS icom eine günstige und zuverlässige Lösung, die Strom aus erneuerbaren Energien rentabel macht.

Den höga standardiseringsgraden, inklusive flexibel datakommunikation, ger en kostnadseffektiv och tillförlitlig lösning som gör el från förnybara energikällor lönsam och möjliggör därmed en lönsam energiomställning.”

Michael Kondula
Vd

deXcon GmbH, Obertraubling (Tyskland)

Modems von INSYS icom ermöglichen standartisierte Direktvermarktung, Betrieb und Inbetriebnahme von PV-Anlagen. INSYs icom Router übernehmen dabei Datenkommunikationen über getrennte Kommunikationskanäle für bspw. Betreiber und Netzbetreiber.

deXcon GmbH

deXcon GmbH är innovativ tjänsteleverantör som specialiserat sig på sofistikerade solcellslösningar: Oavsett om det gäller tillämpningar med komplex driftsättning, blandade former av elgenerering eller kombinationen av befintliga anläggningar och nya system: deXcon har tvärvetenskapligt kunnande för protokollintegrering, certifiering, inmatningshantering och direktförsäljning.

Ansträngningar från heterogena solcellsmiljöer

Ett antal hinder måste övervinnas innan solcellsanläggningar fungerar tillförlitligt och är lönsamma: Finansieringen är kopplad till tuffa tidsfrister för idrifttagning eller kapacitetsutbyggnad genom fler nya anläggningar, vilket ökar behovet av gränssnitt till certifierade regulatorer i befintliga system. Detta resulterar ofta i särskilda krav, till exempel när fjärrstyrningsteknik måste kommunicera med flera nätoperatörer medan direktförsäljning utförs centralt. Denna situation måste hanteras och standardisering införas så att stora energiparker och olika former av energiproduktion kombineras på ett effektivt sätt.

Standardiserad helhetslösning

Grunden är standardiserade kontrollpaneler från deXcon GmbH, som använder enhetliga kretsscheman, gränssnitt och konfigurationer. Det gör det möjligt att kombinera olika former av energigenerering och olika inköpsalternativ på ett standardiserat sätt och framför allt att genomföra dem snabbt. Routrar från INSYS icom hanterar datakommunikationen: datautbyte mellan växelriktare, solloggare och anläggningsregulatorer; fjärråtkomst för underhåll av operatören eller fjärravstängning av nätoperatören. Slutligen finns det en modulering för direktförsäljning av den genererade elen på elbörsen. Beroende på syftet används olika VPN-konstellationer med separata, krypterade kommunikationskanaler. De standardiserade kontrollsystemen gör att den kompletta routerkonfigurationen kan genereras automatiskt av en programvara, även för ett stort antal system.

Automatiserad hantering av solcellsanläggningar

Den tvärvetenskapliga kompetensen på området för styrning av solcellsanläggningar, inklusive processer uppströms och nedströms, är en viktig fördel som deXcon GmbH erbjuder sina kunder. Den standardiserade och enkelt skalbara integrationen av INSYS icoms datakommunikationslösningar skapar en integrerad helhetslösning. Detta undanröjer många risker för små producenter och ger stora leverantörer en enkel, kostnadseffektiv uppskalning i riktning mot en integrerad kontroll för hela energiparker.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.

Menu