Řízení fotovoltaických systémů pro malé výrobce a energetické parky

Uvedení do provozu, provoz a přímý prodej na trhu pro FV systémy jako standardní řešení

Der hohe Grad der Standardisierung bietet in Kombination mit den flexiblen Lösungen zur Datenkommunikation von INSYS icom eine günstige und zuverlässige Lösung, die Strom aus erneuerbaren Energien rentabel macht.
Der hohe Grad der Standardisierung bietet in Kombination mit den flexiblen Lösungen zur Datenkommunikation von INSYS icom eine günstige und zuverlässige Lösung, die Strom aus erneuerbaren Energien rentabel macht.

„Díky vysokému stupni standardizace, včetně flexibilní datové komunikace, poskytujeme výhodné a zároveň spolehlivé řešení, které zajišťuje rentabilitu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a vytváří tak předpoklady pro cenově smysluplnou energetickou transformaci.“

Michael Kondula
Jednatel

deXcon GmbH, Obertraubling (D)

Modems von INSYS icom ermöglichen standartisierte Direktvermarktung, Betrieb und Inbetriebnahme von PV-Anlagen. INSYs icom Router übernehmen dabei Datenkommunikationen über getrennte Kommunikationskanäle für bspw. Betreiber und Netzbetreiber.

deXcon GmbH

Společnost deXcon GmbH je inovativní poskytovatel služeb, který se specializuje na složitá FV řešení. Nabízí mezioborové know-how pro integraci protokolů, certifikaci, řízení dodávek do sítě a přímý prodej na trhu, ať už se jedná o aplikace se složitým uváděním do provozu, smíšené formy výroby energie, nebo kombinaci stávajících a nových systémů.

Složitost vyplývající z heterogenního FV prostředí

Pro spolehlivé a hospodárné fungování fotovoltaického systému je nezbytné překonat určité překážky: Dotace jsou vázány na pevné termíny uvedení do provozu, pro rozšiřování kapacity pomocí dalších nových systémů jsou nutná rozhraní pro komunikaci s certifikovanými regulátory stávajících zařízení. Z toho často vyplývají speciální požadavky, například když musí telemetrická technika komunikovat s různými provozovateli rozvodných sítí, ale přímý prodej na trhu probíhá centrálně. Tuto situaci je třeba vyřešit a zavést standardizaci, která umožní co nejefektivněji kombinovat i velké energetické parky a různé formy výroby energie.

Standardizované kompletní řešení

Základem jsou standardizované rozvaděče společnosti deXcon GmbH, které využívají jednotná schémata zapojení, rozhraní a konfigurace. Dovolují tak v souladu s aktuálními potřebami a současně standardizovaně kombinovat a především rychle realizovat různé formy výroby a možnosti odběru. O datovou komunikaci se starají routery INSYS icom: Zajišťují výměnu dat mezi střídači, záznamníky dat a řídicími jednotkami FV systému, vzdálený přístup za účelem údržby ze strany provozovatele FV systému nebo také dálkové odpojování provozovatelem rozvodné sítě. Podílejí se rovněž na regulaci za účelem přímého prodeje vyrobené elektrické energie na energetické burze. V závislosti na účelu se používají různé konfigurace VPN s oddělenými a šifrovanými komunikačními kanály. Standardizované spínací systémy umožňují prostřednictvím softwaru automaticky generovat kompletní konfiguraci routeru i pro velké množství zařízení.

Automatizovaná správa FV systémů

Klíčovou výhodou, kterou společnost deXcon GmbH nabízí zákazníkům, je mezioborové know-how v oblasti řízení FV systémů včetně předřazených a následných procesů. Díky standardizované a dobře škálovatelné integraci datových komunikačních řešení značky INSYS icom vzniká kompletní integrované řešení, které odstraňuje mnohá rizika pro malé výrobce a velkým dodavatelům nabízí možnost jednoduchého a cenově výhodného škálování směrem k integrovanému řízení celých energetických parků.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.