Software AG

Har du koll på anläggningarnas aktuella status?

Utmaningar i digitaliseringen av industrianläggningar

null
Brist på tekniskt kunnande

Särskilt medelstora företag blir snabbt överväldigade av nya tekniker som IoT-plattformar, IoT-anslutning, kantdatorsystem, maskininlärning osv. på grund av bristen på expertis och erfarenhet

null
Komplex och kostsam integration

Brist på kompetens orsakar, bland annat kostsamma och komplexa it/OT-integrationsprojekt.

null
Säkerhet och dataskydd

Tekniska säkerhets- och dataskyddsfrågor leder till ytterligare komplexitet och osäkerhet.

Über 85 %* der installierten Industrieanlagen in Deutschland sind heute nicht vernetzt.
*Quelle: VDMA http://ea.vdma.org/viewer/-/v2article/render/43174430

Bygg nätverk, integrera och kontrollera dina industrianläggningar direkt med en verktygslåda som är färdig att användas – enkelt och utan stora kostnader!

Varför INSYS icom och Software AG?

  • INSYS icom är den perfekta partnern när det gäller fjärråtkomst till maskiner, anläggningar och andra enheter ute på fältet och överföring av deras driftdata. Tillverkaren driver därmed digitaliseringen och implementeringen av industriell IoT (IIoT) framåt.
  • INSYS icoms industriella routrar och gateways är ”Cumulocity IoT Ready” för enkel användning i olika industriella IoT-användningsområden. De finns också för krävande miljöer (KRITIS).
  • Software AG, en partner inom programvaruteknik, erbjuder den världsledande IoT-plattformen Cumulocity IoT som kan börja användas på några minuter utan programmering. Cumulocity IoT erbjuder en omfattande uppsättning lösningar som användaren själv kan använda, inklusive tillgångshantering, identifiering av maskinavvikelser eller förebyggande underhåll.

Gemensam lösning från INSYS icom och Software AG

Användningsområden

Fjärrövervakning och fjärrservice

Vad? Hantering av gasläckor hos energiföretag
Hur? Kontinuerlig mätning och styrning av gasnätet
Varför?

  • Minskat läckage och optimerat tryck
  • Uppnå miljömål

Mer om framgångsberättelsen med Utonomy Ltd. (UK):

Tillståndsövervakning

Vad? Övervakning av kylkedja/produktionslinje under glassproduktion
Hur? Sensorer känner av temperaturen längs kylkedjan
Varför? Garanterad livsmedelssäkerhet

  • Färre maskinfel
  • Effektivare produktion

Förebyggande underhåll/påfyllning

Vad? Övervakning av bränslenivåer för mobila värmestationer
Hur? Leverans av påfyllningsenheter innan bränslet tar slut
Varför?

  • Optimering av påfyllningsprocessen
  • Kostnadsbesparingar

Mer information och gratis testversion

Software AG Cloud – Cumulocity IoT – erbjudande och gratis test:

Kontaktperson

Senior Key Account Manager

T: +49 151 23706156

lisbeih@insys-icom.de

IoT Ecosystem Manager

T: +49-151-1882-1566

Christian.Jeuthe@softwareag.com

Vi hjälper dig gärna.

Tel.: +49 941 58692-661

support@insys-icom.de