Utonomy moderniserar gasförsörjningen

#Gasversorgung  #Tryggförsörjning  #Gasläckage

Användning av data från gasnätet sänker kostnader och skyddar klimatet

”Produkterna från INSYS icom är perfekt anpassade för vår smarta drift av gasnät och arbetar med hög tillförlitlighet på plats. Vi är mycket glada över att få arbeta med det mycket erfarna teamet på INSYS icom.”

Adam Kingdon
Vd

Utonomy Ltd., Southampton (Storbritannien)

Utonomy Ltd.

Brittiska Utonomy Ltd. digitaliserar driften av gasnät med hjälp av intelligenta sensorer, styrenheter och molnkommunikation. Med sin kunskap bidrar företaget avsevärt till att minska koldioxidutsläppen och decentralisera energiförsörjningen.

Ineffektiv gasförsörjning

Försörjning av metangas sker via förgrenade rörnätverk som går ända fram till hem och företag. Vanligtvis kräver försörjningen ett ganska högt gastryck eftersom gasnäten är kritiska för systemet: Försörjningen måste också säkerställas under hela året i händelse av temperatur- eller konsumtionsfluktuationer. Hittills har tryckinställningarna däremot skett manuellt, grovmaskigt och med långa mellanrum.

Följden av övertrycket är ökat läckage så att värdefull gas läcker ut i atmosfären och driver på växthuseffekten många gånger mer än koldioxid. Förlusten måste också planeras och prissättas av leverantören. Detta driver upp gaspriserna för konsumenter och företag i onödan.

Databaserad tryckjustering från molnet

För att minska läckaget måste tryckjusteringen i gasnäten utföras med korta intervall och baseras på relevanta data och kriterier. Digitalisering i gasnät innebär därför att man optimerar tryckinställningen via väderdata, förbrukningsstatistik, helgdagar, efterfrågan hos industrin och andra källor – utan att äventyra försörjningstryggheten.

Den här informationen kopplas samman i ett molnsystem och låter intelligenta algoritmer beräkna det optimala gastrycket per nätverkssegment. Tryckkontrollstationerna utrustas med kommunikationsteknologi från INSYS icom, som ger säker kommunikation till molnet och utför tryckjusteringar. Förutom felsäker drift måste it-säkerheten också beaktas, eftersom kontrollsystemen måste uppfylla kraven för kritisk infrastruktur.

Dataanvändningen ökar besparingspotentialen i gasförsörjningen

Idrifttagningen av INSYS icoms industriroutrar som används för datakommunikation är extremt enkel. Praktiska funktioner för molnanslutning minskar nödvändig programvaruutveckling till ett minimum. Vid produktiv användning minskar gasläckaget så mycket att utvecklingsinsatser och strukturella justeringar av gasnätet knappt behövs. Potentialen i Utonomy-lösningen inkluderar således klimatskydd och sänkta driftskostnader.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.