Cloudove služby

Náš všestranně bezstarostný balíček vám kryje záda!

Cloudove služby jsou dokonalým doplňkem pro směrovače INSYS icom: Služba VPN vytváří bezpečné prostředí VPN mezi směrovači, počítači a dalšími zařízeními. Férové cenové modely a rozmanité doplňkové služby charakterizují SIM karty M2M. Centrální správa zařízení mnohonásobně zjednodušuje provoz, správu a údržbu.

Služba VPN

icom Connectivity Suite – VPN

Ermöglicht transparenten Fernzugriff

  • Sicheres Netzwerk-Monitoring
  • Hochverfügbare Kommunikation
  • Intuitive Bedienung

Správa zařízení

icom Router Management

Verwaltet eine Vielzahl an Geräten

  • Sicherer Betrieb
  • Effiziente Verwaltung
  • Minimierter Wartungsaufwand
Menu