soffico GmbH

Propojení decentralizovaných systémů pomocí Orchestra juno

Harmonizace decentralizovaných systémových úseků

Výzvy

 • Dostupnost flexibilní infrastruktury nezávislé na konkrétním místě
 • Jistota do budoucna díky možnosti modernizace stávajících systémů v souladu s aktuálními standardy
 • Centrální poskytování údajů prostřednictvím harmonizace decentralizovaných systémů
 • Minimální náročnost konfigurace a jednoduché cesty podpory
 • Spolehlivost a odolnost proti výpadkům díky robustním systémům

Řešení INSYS icom a juno

Řešení „plug-and-produce“ sestávající z brány INSYS icom a softwaru juno Edge Client:

 • juno Edge Client ukládá v případě přerušení sítě data do vyrovnávací paměti a převádí je ze starého protokolu na nový.
 • Předem nakonfigurované řešení umožňuje rychlé a snadné předzpracování surových dat, jejich agregaci a zpřístupnění přímo na zařízení nebo stroji.
 • Lokální předzpracování a filtrování dat a jejich předávání nadřazeným systémům snižuje síťový provoz.
 • Data ze strojů a zařízení se integrují prostřednictvím standardních průmyslových protokolů.
 • Řešení nabízí komunikaci kompatibilní se systémy kritické infrastruktury a bezpečnou vzdálenou údržbu.

V praxi

Úspěšná realizace: Připojení decentralizovaných vodárenských zařízení

Výzva:

Přibližně 150 decentralizovaných vodárenských zařízení má prostřednictvím standardizovaných protokolů přenášet systémová data do externích zákaznických a dodavatelských systémů.

Řešení:

Software juno Edge Client nainstalovaný na jednotlivých branách INSYS icom zajišťuje upgrade na nejmodernější technologie. Data ze zařízení jsou lokálně předzpracována a lze je využívat v hybridních cloudových systémech.

Průmyslové brány INSYS icom nabízejí také bezpečnou a stabilní funkci vzdálené údržby, která umožňuje v případě nouze rychle a efektivně reagovat na alarmy a vzdáleně zasáhnout při výpadcích. Operační systém Linux se zvýšenou úrovní zabezpečení zaručuje komunikaci mezi distribuovanými systémy odolnou proti výpadkům a odpovídající požadavkům na kritickou infrastrukturu.

Výhoda pro zákazníka:

 • Připravenost na budoucnost díky možnosti konfigurace „zvnějšku“
 • Modernizace stávajících zařízení na aktuální standardy
 • Lokální předzpracování dat (ukládání dat do vyrovnávací paměti, filtrování, agregace)
 • Rychlé a bezproblémové dodání a uvádění nových zařízení do provozu

Příklad použití: Modernizace

Výzva:

Modernizace: Přenos dat RS232 prostřednictvím protokolů https a SMB a různých dalších nových protokolů

Řešení:

Brány INSYS icom s nainstalovaným softwarem juno jako mezilehlý modul, který mapuje data ze starého protokolu do nového

Výhoda pro zákazníka:

 • Připravenost na budoucnost a udržitelnost
 • Modernizace stávajících zařízení na aktuální standardy
 • Poskytování dat pro další prediktivní analýzy
 • Základ pro obchodní modely „Data to the Customer“

Příklad použití: Automatizace výroby metodou plug & play

Výzva:

 • Integrace strojních dat prostřednictvím standardních protokolů
 • Jasné oddělení výrobní a administrativní sítě
 • Flexibilní a snadná konfigurace procesů
 • Vizualizace výrobních a strojních dat v nástroji PRTG Monitor

Řešení:

 • „Plug and Play“ přes OPC UA a různé další protokoly
 • Pracovník obsluhy stiskne tlačítko na terminálu stroje
 • juno načte data ze stroje přes OPC UA a/nebo Orchestra config a spustí výrobní proces
 • Měřicí přístroj změří vyrobený díl a naměřené hodnoty se přenesou na terminál a do nástroje PRTG Monitoring

Výhoda pro zákazníka:

 • Menší náročnost modelování procesů pro poskytování dat (protokoly) a jejich úpravu (agregace, filtrování atd.) a zpracování
 • Vysoký výkon díky rozložení výpočetního výkonu
 • Škálovatelnost díky rychlému zpracování dat

soffico GmbH

soffico je mezinárodní společnost, která vyvíjí a nabízí individuální a perspektivní softwarová řešení. Základ tvoří software Orchestra. Umožňuje bezpečné a rozsáhlé propojení interních a externích IT systémů. Orchestra Edge Client juno navíc zajišťuje snadné připojení decentralizovaných úseků systému prostřednictvím brány.

Flexibilní, geograficky nezávislá systémová infrastruktura a integrace hybridních cloudových služeb umožňuje propojit tradiční lokální systémy a ušetřit zdroje na místě instalace. Díky předzpracování a ukládání do vyrovnávací paměti lze redukovat množství dat a informace ukládat decentralizovaně a přistupovat k nim nezávisle na umístění.

Kontaktní osoby

Vedoucí prodeje pro region DACH

Tel.: +49 151 14786688

sschenk-bedraoui@insys-icom.de

International Partner Management

Tel.: +49 821 455901-00

rica.holzmann@soffico.de

Rádi vám pomůžeme.

Tel.: +49 941 58692-661

support@insys-icom.de