Optimalizované uvádění kogeneračních jednotek do provozu

Uvádění do provozu a vzdálená údržba s flexibilním připojením k internetu

„Naše kogenerační jednotky jsou teď bezpečně přístupné přes internet. Už nás nebrzdí chybějící DSL přípojky. Umíme je bezpečně a spolehlivě nahradit mobilní komunikací – včetně certifikace podle normy ISO 27001. Během uvádění do provozu se dokážeme vyvarovat případných smluvních pokut a služba VPN a SIM karty INSYS icom nám šetří drahocenný čas, protože všechno spravujeme sami na portálu.“

Markus Beißner
Vedoucí servisu

COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH

Společnost COMUNA-metall Vorrichtungs- und Maschinenbau GmbH vyrábí vysoce účinné plynové kogenerační jednotky a také kompletní tepelné centrály a decentralizované systémy dodávky energie na bázi kogeneračních jednotek. Oblasti využití sahají od bazénů, škol, hotelů a nemocnic až po čistírny odpadních vod nebo průmyslové provozy – uplatní se všude, kde záleží na maximální spolehlivosti. Mezi její služby patří instalace, provoz a údržba jednotek i celých systémů.

K uvedení kogenerační jednotky do provozu bývá často zapotřebí DSL

Kogenerační jednotky slouží k decentralizované dodávce energie do větších budov a podniků. Jejich provoz je cenově efektivní a ekologický, protože palivo využívají k souběžné a optimální výrobě energie i tepla. Právě na tento proces odkazuje ona „kogenerace“ v jejich názvu.

Vzdálená údržba a vzdálené monitorování přes internet jsou dnes u mnoha zařízení faktorem, který rozhoduje o jejich úspěšnosti – nepřerušovaný provoz je jednoduše nezbytnost. V případě kogeneračních jednotek je ale vzdálený přístup důležitý i před samotným uvedením do provozu, protože proces schvalování ve vztahu k charakteru budovy a také parametrizace systémů se řídí pevně stanovenými termíny. Chybějící internetové připojení má v tomto kontextu za následek nejenom výdaje vyplývající ze zpoždění. Provozovatelům mohou také hrozit vysoké smluvní pokuty.

Flexibilní připojení k internetu

Systémy COMUNA-metall se před fází uvedení do provozu optimalizují prostřednictvím vzdáleného přístup přes mobilní síť tak, aby pracovaly co nejúčinněji. Vzdálený přístup navíc zaručuje spolehlivému dodavateli elektrické energie a tepla nerušený provoz.

V normálním případě se připojení k internetu realizuje přes DSL nebo LAN. Použité routery MRX lze prostřednictvím zásuvných karet (MRcard) rozšířit o LTE – nebo v budoucnu 5G – konektivitu, která umožňuje bezproblémové uvedení do provozu, i když není k dispozici pevná přípojka. Routery lze nakonfigurovat tak, aby automaticky přepínaly mezi standardní a záložní komunikací. Zásuvnou kartu LTE lze později buď odstranit, nebo ji v routerech ponechat jako záložní řešení.

Vysoká provozuschopnost, spokojení zákazníci, malá náročnost servisu

Kogenerační jednotky COMUNA-metall spárované s datovou komunikací INSYS icom jsou od okamžiku instalace na místě připravené k provozu a certifikaci. Flexibilní kanály pro přístup přes internet (včetně mobilní sítě) navíc umožňují bezpečné a levné monitorování a údržbu. Na základě diagnostických dat musejí servisní technici na místo instalace dojíždět jen v případě závažných problémů nebo plánované údržby. Správa včetně parametrizace a prediktivní údržby probíhá pohodlně na dálku.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.