Optenda GmbH

Vzdálená údržbaenergetický management nikdy nebyly snazší

Energetický management napříč lokalitami a monitorování spotřeby energie pro pobočky, obchody a logistické společnosti

null
To nejlepší z obou světů

OPTENDA a INSYS icom zjednodušují energetický management podniků s mnoha pobočkami. Sběr dat probíhá na místě pomocí brány pro IoT značky INSYS icom. Spotřebu energie vizualizuje software Energy Monitor.

null
OPTENDA: Transparentní monitorování spotřeby energie

Software OPTENDA Energy Monitor vytváří prostřednictvím podrobné analýzy spotřeby energie základ pro optimalizaci energetické účinnosti podniků.

null
INSYS icom: Propojení mezi IT a OT

INSYS icom vyvíjí a vyrábí inteligentní průmyslové směrovače, které jako brány umožňují komunikaci mezi OT a IT. Toto propojení vytváří základ pro přesný vzdálený přístup a cílené monitorování.

Digitálně, rychle a snadno: Energetický management s produkty OPTENDA a INSYS icom

Prostřednictvím aplikace OPTENDA Energy Monitor a inteligentní brány pro IoT od společnosti INSYS icom lze vytvořit velmi flexibilní řešení sestávající ze správy energetických datmožností vzdálené údržby pro velký počet lokalit. Možnost vzdálené údržby výrazně zjednodušuje technickou a energetickou péči o jednotlivá pracoviště.

O sběr dat na místě se stará inteligentní brána pro IoT značky INSYS icom. V ní se sbíhají data ze všech měřičů energie nebo z automatizace budov propojené sítí. Transparentní přehled o tocích energie v celém podniku i v jednotlivých provozech zajišťuje software Energy Monitor. I v případě akutní potřeby zásahu, například kvůli poruše nebo výpadku, jsou hlášení zasílána přímo odpovědným osobám. Prostřednictvím funkce vzdálené údržby inteligentní brány INSYS icom pro IoT lze potřebnou údržbu provádět také na dálku. Tímto způsobem lze výrazně zkrátit výpadky zařízení.

Kromě řešení vzdálené údržby prostřednictvím brány INSYS icom představuje skvělý nástroj pro energetický management v podniku software Energy Monitor. Dokáže zařídit velké množství prací nezbytných pro certifikaci podle normy ISO 50001 nebo EMAS, například při identifikaci optimalizačního potenciálu, sledování provedených opatření nebo evidenci a monitorování emisí CO2. Všechny tyto činnosti lze provádět softwarově, digitálně a z velké části automatizovaně.

Úspora energie a nákladů se softwarem Energy Monitor

S aplikací Energy Monitor si zachováte neustálý přehled o spotřebě energie ve svém podniku: Software automaticky zaznamenává veškeré údaje o spotřebě jednotlivých zdrojů energie, jako jsou elektřina, plyn, voda, množství tepla, chlazení nebo případně stlačený vzduch a další měřitelná média. Výsledná transparentnost toho, kde, kdy a kolik energie se spotřebovává, dokáže odhalit potenciální úspory. To zvyšuje energetickou účinnost, šetří náklady a zamezuje plýtvání energií.

Software rovněž splňuje požadavky na systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001:2018, což usnadňuje jeho používání v podniku. Kromě toho dovoluje integrovat neomezený počet měřicích míst. Tím usnadňuje energetický management zejména při větším počtu provozů a poboček.

Kontaktní osoby

Senior Key Account Manager

T: +49 151 23706156

lisbeih@insys-icom.de

Sales and Business Development Manager

Tel.: +49 151 14717442

dennis.ulke@steag.com

Rádi vám pomůžeme.

Tel.: +49 941 58692-661

support@insys-icom.de