Celosvětový vzdálený přístup k inovativní úsporné technice

„Prostřednictvím naší globální datové informační sítě máme kontakt s každým zařízením ONI. Systémy INSYS icom nám k tomu nabízejí potřebnou flexibilitu a zaručují neustálou provozuschopnost a kvalitu, které jsou nezbytné pro průmyslové využití.“

Frank Hermes
Technik pro uvádění do provozu – zákaznický servis

ONI-Wärmetrafo GmbH, Lindlar (D)

Přidaná hodnota pro společnost ONI-Wärmetrafo

  • Selektivní síťový přístup podle oblasti zařízení
  • Zvýšení efektivity díky preventivní i následné údržbě zařízení
  • Eliminace odstávek systému, a tím i výpadků výroby
  • Úspora času a nákladů díky plně integrovanému řešení

Zákazníci ve víc než 70 zemích světa, od středně velkých podniků až po globálně působící koncerny, staví svou úspěšnost na inovativní systémové technice a oborovém know-how německé společnosti ONI-Wärmetrafo GmbH. Zákazníkům nabízí rozsáhlý balíček služeb od poradenství a projektování až po realizaci systémové techniky a navazující kompletní servis. Spektrum produktů sahá od chladicích systémů, systémů rekuperace tepla, klimatizace, ventilace a techniky pro čisté prostory až po temperování nástrojů, optimalizaci strojů a úpravu vody.

Díky bohatému systémovému know-how, rozsáhlému spektru produktů a služeb i mnoha dalším jedinečným vlastnostem se společnost ONI-Wärmetrafo GmbH stala ve svém oboru lídrem světového trhu.

Vysoké kvalitě a spolehlivosti systémové techniky ONI důvěřuje víc než 5 900 zákazníků z celého světa. Cílem společnosti je dál zvyšovat provozní spolehlivost a bezpečnost síťovým propojením na úrovni dat i technologie, s bezpečnou datovou komunikací, vzdáleným přístupem a také vzdálenou údržbou. Trvalý přístup k systémovým a provozním parametrům je základním předpokladem pro energetickou a procesně-technickou optimalizaci a včasné reagování na odchylky parametrů, které by mohly vyvolat poruchu.

Odborníci ze společnosti ONI jsou díky tomu navzdory velké fyzické vzdálenosti přímo a trvale na místě instalace a mohou zasáhnout dřív, než nastane problém.

Společnost ONI nabízí spolu se svými produkty i servisní smlouvu s předem integrovaným řešením vzdálené údržby. Pro zařízení, která ještě neumožňují vzdálený přístup, je v případě problémů k dispozici krátkodobý pronájem těchto funkcí.

V závislosti na podmínkách na místě se WAN připojení realizuje buď přes mobilní síť, nebo prostřednictvím Ethernetu. Směrovače INSYS icom při tom zajišťují bezpečné spojení s centrální službou VPN „icom Connectivity Suite“. Prostřednictvím dedikovaného VPN tunelu do Číny lze obsluhovat i rychle se rozvíjející trh v Asii – zejména v Číně.

Ke stávajícím 300 zařízením přibývá každoročně přibližně 150 nových instalací. Pro zachování bezpečnosti a aktuálnosti stávajících směrovačů po celou dobu životnosti úsporných systémů je nezbytná centrální správa přístrojů. Tyto požadavky splňuje systém pro správu „icom Router Management“, který umožňuje plánovat a řídit provoz, administraci i údržbu všech aktivních routerů.

Aby mohlo ONI svým zákazníkům nabízet bezpečný vzdálený přístup a vzdálenou údržbu, využívá poradenství společnosti DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH. Společnosti ONI a DELTA LOGIC pojí dlouholeté úzké partnerství. Obě rovněž získaly ocenění v německých soutěžích pro malé a střední firmy. Jako dlouholetý partner společnosti INSYS icom a specialista na řešení vzdálené údržby v oblasti automatizační techniky poskytovala firma DELTA LOGIC rozsáhlé poradenské služby přímo na místě instalace. Podařilo se tak společně vyvinout vhodné řešení vzdálené údržby pro potřeby společnosti ONI.

DELTA LOGIC a INSYS úzce spolupracují už velmi dlouho a DELTA LOGIC patří v současnosti mezi naše Excellence Partnery. Směrovače INSYS icom jsou vybavené komunikační knihovnou ACCON-AGLink vyvinutou společností DELTA LOGIC. Uživatelům směrovačů INSYS icom umožňuje přímo monitorovat zařízení a odesílat poruchová hlášení, například v případě překročení prahových hodnot.

Díky řešení vzdálené údržby od společností INSYS icom a DELTA LOGIC dokáže společnost ONI Wärmetrafo GmbH splnit své přísné požadavky na kvalitu servisu a spokojenost zákazníků. Další pozitivní aspekt: Zvýšení provozuschopnosti prospívá životnímu prostředí a vede také k úspoře nákladů pro všechny účastníky.