Nové modely služeb

Průmysl 4.0 Rozšíření servisních a obchodních modelů díky IIoT

Snadná cesta k lepším produktům, nižším nákladům a relevantním službám

Obráběcí stroje, průmyslová zařízení i velké instalace by ideálně měly být schopné se „domluvit“, tedy podporovat připojení k internetu ve smyslu Průmyslu 4.0 – včetně koncepce zabezpečení dat. Nejen data, ale i datová komunikace a z ní vyplývající možnosti z hlediska funkcí, služeb a obchodních modelů jsou novým zlatem, a to ve velmi mnoha odvětvích.

INSYS icom propojuje stroje a zařízení prostřednictvím internetu a vytváří tak nové servisní a obchodní modely.

Úkol: Inteligentní stroje a vysoce efektivní služby

Dříve stačilo průmyslové přístroje, stroje, turbíny nebo velká zařízení prodat, uvést do provozu a pak je v určitých intervalech a podle potřeby udržovat. Podle současných měřítek zní tento přístup skoro jako prehistorie. Mnoho strojů nebo zařízení se dnes už neprodává, nýbrž pronajímá v rámci rozsáhlých servisních modelů.

Musí být zajištěno přesné, včasné a spolehlivé uvedení do provozu a také začlenění do vhodných služeb: Monitorování v reálném čase musí maximalizovat provozuschopnost a provozní spolehlivost. Vzdálená údržba a zásahy techniků podle skutečné potřeby, včetně prediktivní údržby, přinášejí náskok před konkurencí a také výhody z hlediska efektivity. Zároveň je třeba zohlednit šifrování, nezávislost na umístění, snadnou manipulaci a také „zero touch“ instalaci nových přístrojů i dodatečně instalovaných komponent bez toho, aby byly zapotřebí specialisté na IT nebo IoT. Každá technologie by také měla být škálovatelná bez ohledu na počet kusů, variant a míst instalace. Součástí rozsáhlé koncepce zabezpečení IT musí být i šifrování dat.

Řešení: Modulární řešení routování v souladu s aktuální potřebou

Ať se jedná o připojení k IP sítím, o PLC, napojení na sběrnici Modbus nebo připojení prostřednictvím měděné kabeláže, může každý přístroj a každé zařízení s elektronickým řídicím systémem podporovat připojení k internetu prostřednictvím standardních rozhraní nebo s minimem dodatečného úsilí: Každý stroj a každá instalace k tomu potřebuje odpovídající routery, které nabízejí vhodné funkce a odpovídají vašim produktům, resp. případům použití – a také s nimi dokážou růst. Důležité je vytvořit most mezi IT a operační technologií (OT, Operational Technology). Právě tento most umožňuje na základě cloudu a edge computingu realizovat monitorování, vzdálenou údržbu a telemetrii v souladu s vašimi potřebami.

Cesta k řešení: Koncepce a plánování rolloutu, výběr prvků řešení

Po vytvoření koncepce pro vaše aplikace IIoT na základě provozního prostředí a jeho potenciálu následuje výběr vhodných modelů routerů a služeb pro realizaci.

Profesionální koncepce včetně plánování rolloutu

Jako odborník na datovou komunikaci s víc než 25 lety zkušeností a osobním a fundovaným poradenstvím vám pomůžeme s optimálním návrhem digitální transformace vašich řešení a služeb.

 • Ekosystém sestávající z různých vysoce flexibilních hardwarových routerů, správy routerů a softwarové platformy s možnostmi řešení VPN i využití edge a cloud computing
 • Variabilní připojení přes DSL, WAN, optickou kabeláž nebo mobilní sítě pro datovou komunikaci včetně vlastní služby SIM pro celoevropskou datovou komunikaci
 • Používání mnoha standardních řešení nebo kompetentní realizace specifických požadavků – interně, nebo prostřednictvím partnerů
 • Princip „konfigurování místo programování“ při implementaci
 • Kompetentní plánování integrace do výrobních procesů nebo zavedení do stávajících zařízení

Výběr hardwarových routerů a služeb

Sladěný hardware a software umožňují navrhovat téměř neomezené aplikační modely. Flexibilně zvolíte potřebná rozhraní, komunikační kanály, softwarovou platformu, šifrovací řešení i správu routerů.

 • Portfolio modelů routerů s různými rozhraními a výkonnostními rozsahy, také s nezávislým napájením
 • Připojení přes DSL, WAN, LTE/5G nebo optickou kabeláž (volitelně i redundantní)
 • Služba SIM pro flexibilní datovou komunikaci prostřednictvím mobilních sítí pro IIoT a M2M aplikace včetně řešení pro správu
 • icom Data Suite pro zpracování rozhraní a stavů a výměnu dat umožňuje realizovat komplexní řídicí a monitorovací aplikace bez nutnosti programování
 • Spouštění individuálního softwaru v prostředí bezpečného kontejneru v OS Linux (edge computing)
 • Řešení VPN nabízejí bezpečnou datovou komunikaci, s místní instalací nebo jako kompletní službu
 • icom Router Management (iRM) pro automatizovanou a efektivní správu vašeho hardwaru

Pusťte se do toho

Rádi zodpovíme vaše specifické otázky a najdeme řešení problémů, kterým čelíte.