Směrovač MIRO nabízí rozmanité možnosti využití. Mobilní směrovač dokáže k internetu připojit například malé solární systémy, střídače nebo záznamníky dat a přenášet data do centrály. Dalším příkladem je propojení vzdáleného kontejneru na odpad s centrálou za účelem čtení provozních parametrů řídicího systému.