Styrning och fjärrservice för innovativa vatten- och avloppssystem

#Prozessleitsystem #Bereitschaftsplanung #Abwassertechnik

Intelligenta vatten- och avloppsnät genom uppkoppling av decentraliserade enheter

”Vi rullar ut hela fjärrstyrningstekniken med INSYS icom. Varje enskild station är intelligent i sig och integrerad i de högre nivåsystemen för processtyrningsteknik, värmeledningsteknik eller kanalnätskontroll. Genom att ta hänsyn till många kriterier och de centrala parametrarna kan vi förbättra beredskaps- och serviceplaneringen till en helt ny nivå.”

Jonathan Brechbühl
Supportchef STEBATEC

STEBATEC GmbH, Brügg (Schweiz)

STEBATEC GmbH

STEBATEC som är baserade i Brügg (Schweiz) digitaliserar affärsprocesser inom vatten- och avloppsindustrin. Leverantören är specialiserad på system för styrning, övervakning och hantering av nätverkssystem, inklusive skalbara larm- och fullservicelösningar som bygger på en ”Software as a Service”-modell.

Lapptäcken i befintliga anläggningar

Allmännyttiga företag, kommunalförbund och industriföretag upprätthåller omfattande och komplexa avloppssystem, behandlar processvatten och driver värmecentraler. Detta inbegriper ett brett spektrum av kriterier såsom utnyttjande, effektivitetsnivåer, föroreningar eller fyllnadsnivåer. Systemfunktionerna övervakas dygnet runt för att säkerställa kontinuerlig drift och för att varna beredskapstjänsten vid fel. I de befintliga anläggningarna finns ofta utspridd kontrollteknik och fjärrstyrningsteknik. Dessutom kommer en avveckling av teknik, såsom avstängning av 2G GSM-radio i Schweiz, göra att åtgärder krävs för att hålla ett öga på system i den centrala styrtekniken.

Enhetlig kommunikationsteknik för integrering av styrteknik

Kontroll och övervakning av nät för dricksvatten eller avloppsvatten kräver kommunikationsteknik som kan användas oberoende av tillämpningsområde.

I styrsystemen ARAbella och REbella från STEBATEC utförs anslutningen med produkter från INSYS icom. Programvaran som utvecklats av STEBATEC, som körs lokalt på routrar, möjliggör respektive användningsområde. Oavsett om det gäller försvarsstyrning eller dynamisk kontroll av kanalnätverk, bygger lösningen på en enhetlig kommunikationsteknik.

Dessutom gör STEBalarm-produkten att sensordata kan utvärderas lokalt för att varna serviceteamet i händelse av en tröskelöverträdelse eller feldetektering. STEBATEC utvecklar och hanterar jourtjänster som en komplett tjänst genom hela nätverkshierarkierna: Ett servicelarm som utlöses av schemaläggningskriterier och förutsägbara eskaleringsnivåer kan vidarebefordras, till exempel via e-post.

Optimerade tjänstemodeller genom innovationer inom fjärrstyrningstekniken

STEBATEC:s produkter för processtyrningsteknik och reservplanering bygger på enhetlig kommunikationsteknik. Modulariteten hos de MRX-routrar som används gör det möjligt att anpassa sig efter den överföringsteknik som finns på installationsplatsen och tillhandahåller gränssnitt för ställdon och sensorer. Dessutom framtidssäkras systemet. Att uppgradera till exempelvis 5G-mobilteknik kräver bara ett byte av gränssnittskort.

Hör av dig!

Vill du veta mer om det här användningsområdet? Kan ett Business Case som detta eller något liknande passa ditt företag också? Kontakta oss så återkommer våra experter så fort som möjligt.

Menu