Zabezpečení IT v procesní síti dodavatele elektrické energie

Správa dodávek elektrické energie z obnovitelných zdrojů v trafostanicích

„Přístroje INSYS icom nám obrovsky pomáhají.“

„Výhody naší vysoce moderní síťové infrastruktury, která splňuje aktuálně požadované bezpečnostní standardy, jsou naprosto nezbytné pro bezproblémový provoz.“

Michael Steiger

Pfalzwerke Netz AG

Výhody pro společnost Pfalzwerke Netz AG

 • Nepřetržité monitorování IT infrastruktury

 • Ochrana před neoprávněnou manipulací

 • Bezpečné připojování spínacích stanic přes vlastní měděné kabely (SDSL) nebo veřejné sítě (ADSL)

 • Bezpečné připojení stanic v neschůdném terénu nebo v oblastech bez pevného připojení (mobilní sítě)

Společnost Pfalzwerke Netz AG je přední dodavatel energie v regionu Rýnská Falc a okresu Saarpfalz. Síť rozprostřená v oblasti o rozloze asi 6 tisíc kilometrů čtverečních zahrnuje přibližně 15 tisíc kilometrů elektrických vedení, 62 trafostanic a 3 758 distribučních stanic.

Jako poskytovatele služeb využívá dodavatel energie už dlouhá léta společnost prego services GmbH.

Bylo třeba splnit celou řadu požadavků:

 • Nové hardwarové komponenty pro telemetrii (z důvodu ukončení výroby)
 • Nahrazení vytáčeného připojení přes ISDN (běžná modernizace)

 • Průběžné snižování počtu minut přerušení dodávky ve vysokonapěťové síti (požadavek německé agentury BNetzA)

 • Správa generátorů energie z obnovitelných zdrojů s dodávkou 110 kV (kvůli energetické transformaci v roce 2011)

Rámec určují následující předpisy a požadavky:

 • Při návrhu řešení se vycházelo z normy ISO/IEC TR 27019 (k okamžiku rozhodnutí ještě nezveřejněné).
 • Aktuální směrovače INSYS icom dodržují koncepty podle Bílé knihy Spolkového sdružení energetiky a vodního hospodářství (BDEW) a příslušné prováděcí pokyny. Byly implementovány a dopodrobna otestovány bezpečnostní funkce podle specifických požadavků.

Společnost Pfalzwerke Netz AG chce využívat vlastní i veřejné telekomunikační sítě. K řízení a monitorování se používají následující směrovače:

Soukromé datové sítě

 • INSYS SDSL pro vlastní 2/4vodičovou kabeláž (> 10 Mbps)
 • MoRoS LAN pro vlastní datové sítě

Veřejné datové sítě

 • INSYS ADSL pro širokopásmový přístup k internetu (do 25 Mbps)
 • MoRoS HSPA, univerzální mobilní směrovač na dvě SIM karty

Společným rysem všech směrovačů je vhodnost pro použití v průmyslovém prostředí, tedy například minimální poruchovost přístrojů, možnost montáže na DIN lištu a dlouhodobá dostupnost dodávek.

„Výhody naší vysoce moderní síťové infrastruktury, která splňuje aktuálně požadované bezpečnostní standardy, jsou naprosto nezbytné pro bezproblémový provoz.“
Michael Steiger
Pfalzwerke Netz AG

„Celou IT infrastrukturu nepřetržitě monitorujeme. Spolehlivé přístroje INSYS icom nám obrovsky pomáhají zejména při realizaci bezpečnostních procesů.“
Peter Schreieck, vedoucí projektu
prego services GmbH