Údržba a správa provozu FV systémů z jediného zdroje

Škálovatelný VPN server a robustní mobilní směrovače

„Jako zákazníka, pro kterého zajišťujeme údržbu, jsme získali jedno velké bytové družstvo. Využívalo jiné směrovače, které data odesílaly velmi nespolehlivě. Systémy teď dovybavujeme mobilními směrovači INSYS EBW-H100. Musím říct, že běží perfektně.“

Sascha Jakobs
Dlouholetý servisní technik společnosti abakus solar AG

Přidaná hodnota pro společnost abakus solar AG

 • Dálkové čtení dat ze záznamníků dat FV systémů a elektroměrů

 • Značné vylepšení energetického výnosu FV systémů

 • Dokonalá příprava servisních zásahů

 • Menší počet zbytečných výjezdů

Mnoha fotovoltaickým systémů se dostává nedostatečné péče, a proto mají nižší energetický výnos, než jaký by jejich technické možnosti umožňovaly.

Společnost abakus solar AG poskytuje služby zákazníkům z průmyslu či bytového hospodářství, obcím a provozovatelům megawattových solárních parků orientovaných na výnos.

Mobilní směrovače i služby v oblasti konektivity a zabezpečení pro vzdálenou údržbu a správu provozu musejí pocházet z jednoho zdroje:

 • Spolehlivé a kompaktní HSPA směrovače
 • Možnost dodatečné instalace do vlastních i cizích stávajících systémů (odbourání organicky vznikajících „ostrovních“ řešení)
 • Šifrovaná a monitorovaná připojení
 • Online portál pro VPN přístroje a správu konektivity

HSPA směrovač EBW-H100

 • Profesionální IP směrování
 • Dial-in i dial-out
 • Rozsáhlé bezpečnostní funkce (vhodnost pro použití v kritické infrastruktuře)
 • Snadná obsluha prostřednictvím webového rozhraní a příkazového řádku (CLI), nahrávání souborů

icom Connectivity Suite – VPN

 • Vysoce provozuschopná služba pro VPN propojení
 • Konfigurace a správa VPN klientů na online portálu
 • Automatická obnova certifikátů v libovolně definovatelných cyklech
 • Uzavřené skupiny uživatelů, na jejichž základě mají k FV systémům přístup pouze autorizovaní servisní pracovníci, kteří o ně pečují
 • Směrovače INSYS lze provozovat se standardní konfigurací IP, individualizace probíhá prostřednictvím online správy na portálu icom Connectivity Suite – VPN.

„Jako zákazníka, pro kterého zajišťujeme údržbu, jsme získali jedno velké bytové družstvo. Využívalo jiné směrovače, které data odesílaly velmi nespolehlivě. Systémy teď dovybavujeme mobilními směrovači INSYS EBW-H100. Musím říct, že běží perfektně.“

Sascha Jakobs, dlouholetý servisní technik
abakus solar AG