Monitorování kvality vody a okolního prostředí v průmyslu a oceánografii

Systémy včasného varování a kontroly pro firmy i vědecké instituce

Der INSYS icom Router ECR-LW320 kommt zur Messung und Sicherstellung von Sauberkeit in Ökosystemen bei unserem australischen Partner EXOR Oceania zum Einsatz.
Der INSYS icom Router ECR-LW320 kommt zur Messung und Sicherstellung von Sauberkeit in Ökosystemen bei unserem australischen Partner EXOR Oceania zum Einsatz.

„Údaje o okolním prostředí se dnes monitorují v reálném čase na základě definovaných mezních hodnot. Brány INSYS icom lze snadno integrovat do infrastruktury a pohodlně se konfigurují. Díky tomu umožňují, aby naše měřicí systémy komunikovaly prostřednictvím rádiových technologií. Brány mají zároveň velmi malou spotřebu energie, takže je lze nepřetržitě provozovat i s napájením ze solárního panelu.“

Carlo Sportiello
Generální ředitel

EXOR Oceania, Perth (AU)

Logo von EXOR Oceania - australischer Salespartner von INSYS icom

EXOR Oceania Pty Ltd

Společnost EXOR Oceania se sídlem v australském Perthu se specializuje na řešení rozhraní v oblasti průmyslové automatizace. V Austrálii, na Novém Zélandu a v jihovýchodní Asii poskytuje služby zákazníkům z oblasti těžby nerostů, průmyslu, monitorování dopravy či dodávek energie a vody. Zaměřuje se na řešení HMI a integrovaných (embedded) PLC s inteligentními rozhraními a flexibilními vstupy/výstupy.

Měření a zajišťování čistoty v ekosystémech

Ve vědeckých projektech se údaje o okolním prostředí zpravidla zaznamenávají dlouhodobě a velmi podrobně, aby bylo možné identifikovat trendy a změny nebo ověřit hypotézy. Přesné a spolehlivé měření environmentálních podmínek je nezbytností také v hlubinné a povrchové těžbě: Umožňuje předejít znečištění životního prostředí, monitorovat dodržování mezních hodnot a zaručit čistotu citlivých ekosystémů, pro které jsou odpadní vody, těžké kovy nebo chemické látky nebezpečné i v malém množství. Podnik, který se zabývá řešením kritických výzev v oblasti infrastruktury, životního prostředí, energetiky a zdrojů, potřeboval v tomto konkrétním případě technické řešení pro měření a zaznamenávání údajů o okolním prostředí a kvalitě vody i v odlehlých a obtížně přístupných místech. Sběr dat musel spolehlivě probíhat i v drsném prostředí, kde napájení z části zajišťují solární panely.

Jak naučit záznamník dat bezdrátově komunikovat s minimem energie

Úkol spočíval v integraci řešení vzdálených rozhraní pro oceánografický výzkum a monitorování kvality vody do stávajících měřicích senzorů zákazníka. Bylo nezbytné číst datové protokoly a naměřené údaje prostřednictvím mobilního spojení (LTE/4G) spolehlivě přenášet do cloudových systémů a také je nahrávat na zákazníkův FTP server. Pro používání v odlehlých oblastech muselo být celé řešení napájeno solární energií a provoz musel být jištěný záložní baterií. Brány INSYS icom použité v řešení námořního institutu čtou zaznamenaná data a přenášejí je do cílových systémů. Přístroje kromě toho disponují úsporným režimem s konfigurovatelnými intervaly spánku, ve kterém se deaktivuje mobilní spojení a vypínají všechny nepotřebné procesy. Spotřeba energie tím klesá do řádu miliwattů. Pokud ve vzdáleném systému dojde k poruše, lze vzdálenou údržbu provádět i během cyklů aktivity.

Citlivé hlásiče stavu

Integrací brány INSYS icom do měřicí platformy společnosti EXOR Oceania vzniká citlivý systém pro monitorování okolního prostředí, který lze flexibilně využívat na nejrůznějších místech – stačí, aby byl k dispozici mobilní signál. Díky programovatelnému hardwaru a softwaru dokáže brána spolehlivě přenášet potřebná monitorovací data v krátkých, definovaných časových oknech, a to s maximální energetickou účinností.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.