Jak AUTEC zabezpečuje pitnou vodu

Systémy pro řízení procesů řídí vodárny a čistírny odpadních vod

„Brány INSYS icom včetně řešení pro správu a VPN nám díky rozsáhlým možnostem redundance dávají vysokou míru spolehlivosti a flexibility: Při výpadku připojení přes DSL se systém automaticky přepíná na LTE. Zároveň odesílá upozornění e-mailem nebo esemeskou. Koncovým zákazníkům tak dokážeme zaručit služby se spolehlivým provozem zařízení.“

Sven Uhlmann
Vývojář softwaru, oddělení IT a automatizace

AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH

Společnost AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH projektuje a realizuje náročné projekty automatizace pro průmyslové podniky a komunální vodohospodářství. Má rozsáhlé know-how v oblasti instalace nových elektrotechnických systémů pro úpravny odpadních vod a dopravu pitné vody i modernizaci jejich zařízení.

Rozdíly mezi provozy i řídicími systémy

O zařízeních na dopravu pitné vody nebo čištění odpadních vod mluví málokdo, a přitom jsou pro spotřebitele i podniky nesmírně důležitá. S nevyčištěnou odpadní vodou nebo nedostatkem vody se ale naštěstí nemusíme potýkat. Bezpečnost dodávek zajišťuje souhra a přesné řízení vodárenských systémů. Systémy pro řízení procesů musejí zohledňovat skutečnost, že vodárny, nádrže, úpravny a čistírny odpadních vod bývají geograficky distribuované a často se nacházejí na odlehlých místech. Výměna dat pro získávání informací o stavu a vzdálené řízení je proto mimořádně důležitá.

Napojení zařízení na centralizovaný systém řízení procesů

Společnost AUTEC Softwareentwicklung und Hardwareplanung GmbH připojuje všechna ovládaná zařízení pro dodávku nebo úpravu vody prostřednictvím bran INSYS icom k různým systémům řízení procesů. V tomto řešení se sbíhají veškeré parametry a zobrazuje vizualizace. Zařízení se připojují prostřednictvím redundantních kanálů, například přes stávající WAN řešení nebo často také přes LTE. Při poruše vedení tak nedochází k narušení provozu. Datová komunikace mezi stanicemi v síti zařízení a systémem řízení procesů je šifrovaná. V šifrované podobě prostřednictvím řešení VPN poskytovaného společností INSYS icom probíhá rovněž vzdálený přístup za účelem údržby a odstraňování poruch.

Vysoce efektivní zabezpečení dodávek

Modulární, bezpečná a redundantní datová komunikace zajišťuje napojení a zároveň vysokou provozuschopnost stávajících zařízení i nových instalací. Umožňuje tak spolehlivé ovládání prostřednictvím systému řízení procesů. Převážně komunálním provozovatelům snižuje náklady a náročnost údržby a umožňuje jim efektivněji plánovat procesy. Navíc k tomu nepotřebují speciální znalosti IT.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.