Energie budoucnosti nepochází z elektrárny

Virtuální elektrárny umožňují výrobcům energie z obnovitelných zdrojů profitovat z energetické transformace

„S našimi virtuálními elektrárnami mohou k energetické transformaci přispět i menší výrobci energie z obnovitelných zdrojů. Vyplatí se to dodavatelům, odběratelům i klimatu. Bez bran INSYS icom by to nebylo možné. Kromě nejmodernější komunikační techniky nabízejí také možnost poskytovat lokální inteligenci a zachovávat její aktuálnost. Právě to je ústřední prvek našeho řešení.“

Michael Richter
Vedoucí týmu marketingu a komunikace

Energy2market GmbH, Lipsko (D)

Energy2market GmbH

Energy2market (e2m), dceřiná společnost francouzského energetického koncernu EDF, působí jako agregátor obnovitelných energií a v současné době provozuje 5 500 zařízení. Model virtuálních elektráren umožňuje flexibilně řídit prodej elektrické energie z převážně decentralizovaných výrobních systémů. Zároveň zajišťuje, aby bylo možné plánovat odbyt, a to z pohledu jak výrobců, tak spotřebitelů.

Výzvy distribuované výroby energie

Zatímco energie z fosilních zdrojů, jako jsou uhlí, ropa nebo plyn, se vyrábí ve velkých elektrárnách, větrné parky, FV systémy a bioplynové stanice jsou většinou geograficky distribuované. Podle velikosti systému dodávají ve srovnání s „velkými“ elektrárnami spíš malé množství elektrické energie. Jejich rostoucí počet však přesto zajišťuje relevantní dodávku na energetický trh. Větrníky ale potřebují k výrobě elektřiny vítr, FV elektrárny sluneční svit, vodní elektrárny zase určitou výšku vody. Tyto vstupní podmínky se často obtížně plánují. Právě v této oblasti je prostor pro změnu, protože nejvyšších výkupních cen se dosahuje na základě plánovatelnosti a spolehlivých dodávek.

Sítě místo elektráren

Společnost Energy2market GmbH (e2m) sdružuje systémy na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů prostřednictvím sítí do virtuálních elektráren a zajišťuje prodej ekologické elektřiny. Na energetických trzích vystupuje podnik podobně jako energetické koncerny v roli prodejce a zaměřuje se na prodej žádaného ekologického proudu na energetické burze za nejlepší možné ceny. Jednotliví provozovatelé systémů jich docílí jen při splnění vysokých množstevních limitů a při plánovatelných a spolehlivých dodávkách. Společnost e2m využívá komunikační techniku INSYS icom k síťovému propojení systémů na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů při současném zachování nejvyšších standardů zabezpečení a také k řízení těchto výrobních zařízení včetně vznikajících virtuálních elektráren na základě aktuálních dat: Algoritmy vypočítávají podle předpovědi počasí očekávaný dodávaný výkon a zařízení reagují dynamickou dodávkou elektřiny do sítě na základě síťové frekvence na napájecím místě, tržních signálů a aktuální spotřeby.

Plánovatelnost obnovitelných energií

Úspěšnost ekologického proudu roste v přímé úměrnosti k atraktivitě odběru pro dodavatele a schopnosti reagovat na poptávku. Specifickým řízením dodávky energie z distribuovaných systémů do sítě dokážou provozovatelé – díky odborným znalostem společnosti e2m – dosáhnout vyšších příjmů. Síťové propojení zároveň umožňuje nadřazené plánování kapacity elektráren, na jehož základě lze virtuální sítě ekologických elektráren řídit stejně jako velké elektrárny a dosáhnout úspor vyplývajících z velkovýroby.

Kontaktujte nás.

Chcete se o této aplikaci dozvědět víc? Odpovídá tento a nebo podobný způsob využití i potřebám vaší firmy? Kontaktujte nás. Naši ochotní odborníci se vám co nejdříve ozvou.