För ännu fler användningsmöjligheter

Utökat temperaturområde

Beroende på modell gör det utökade temperaturområdet det möjligt att tillfälligt arbeta vid höga eller mycket låga temperaturer. Observera att tillfälliga funktionella begränsningar kan förekomma.

Till exempel kan en tillfällig avbrytning av mobilradioförbindelsen ske vid ökade temperaturer. Detta skyddar enheten från överdriven uppvärmning och inträffar vid tillfälligt ökade effektkrav, t.ex. vid höga mobilradiodatahastigheter eller mycket ogynnsam mobilradiotäckning.

För tillämpningar med generellt ökade effektkrav, t.ex. kontinuerlig dataöverföring eller samtidig användning av fler än 2 LAN-portar, är det utökade temperaturområdet inte lämpligt; den övre temperaturgränsen för standardområdet gäller.