Managed Services

Vårt allsidiga, bekymmersfria paket har din rygg!

Managed services är det perfekta komplementet till INSYS icom-routrar: VPN-tjänsten skapar en säker VPN-miljö mellan routrar, datorer och andra enheter. M2M simkort kännetecknas av rättvisa prismodeller och olika tilläggstjänster. Den centrala enhetshanteringen förenklar drift, administration och underhåll många gånger om.

VPN-tjänst

icom Connectivity Suite – VPN

Möjliggör transparent fjärråtkomst

  • Säker nätverksövervakning
  • Högkvalitativ kommunikation
  • Intuitiv användning

SIM-tjänst

icom Connectivity Suite – M2M SIM-tjänster

Kopplar samman distribuerade tillämpningar

  • Högsta tillgänglighet
  • Kort avtalsperiod
  • Kostnadseffektiv kommunikation

Device Management

icom Router Management

Hanterar ett brett utbud av enheter

  • Säker drift
  • Effektiv förvaltning
  • Minimerad underhållsinsats
Menu