Vattenmängder, status- och felmeddelanden i realtid

Banbrytande teknik skapar nytt affärsområde

”Nu kan vi visualisera den positiva påverkan på vårt ekologiska fotavtryck genom insparad olja, icke-producerade PET-flaskor och avfallminskning i realtid.

Alberto Sebastiani
Försäljningschef på Adriatica Acque Srl
Savignano sul Rubicone, Italien

Adriatica Acque Srl

 • Optimerad process för byte av koldioxidcylindrar (CO2)

 • Realtidsdata om vattenförbrukning, andra uppmätta värden och störningar

 • Visualisering av de positiva effekterna på det ekologiska fotavtrycket online

 • Nya kunder genom ny affärsmodell

Italien har stora vattenresurser och det lägsta priset på vatten i Europa, men dricker även mest mineralvatten i Europa och näst mest i världen. Även om tiotusentals analyser under 2010 visade att gränsvärdena enligt D.Lgs 31/2001 var uppfyllda till 99,8 % har vattnet från vattenkranen dåligt rykte.

Ensligt Censisstudien från 2014 lägger därför en genomsnittlig italiensk familj 234 euro per år på flaskor fyllda med vatten. Detta döljer även en ännu större möjlighet att spara pengar och värna om miljön eftersom 12 miljarder liter mineralvatten buteljerades i PET-flaskor redan 2006. Det förbrukade 665 000 ton olja, vilket motsvarar en koldioxidekvivalent på 910 000 ton utsläpp av växthusgaser. Eftersom endast 1/3 av flaskorna återvanns hamnade 248 000 ton PET-flaskor i restavfallet.

För att kunna bygga upp ett nätverk av offentliga dricksfontäner – som liknade de tidigare brunnarna i städer och byar – fanns följande krav för datainfrastrukturen:

 • störningsmeddelanden skickas automatiskt direkt via sms
 • statusmeddelanden skickas när koldioxidcylindrarna blir tomma – så att de kan fortsätta erbjuda kolsyrat vatten
 • fjärrservice för att undvika dyra servicebesök
 • kontinuerlig tillgång till datakommunikationsteknik, så att uppmätta värde från vattenmätningar och viktiga driftsparametrar kan lagras på en server i realtid
 • minskning av rutinkontroller till ett absolut minimum
 • enhetlig anslutning via mobilnätet, eftersom dataanslutning mycket sällan är tillgänglig på installationsplatserna.

Adriatica Acque från Savignano sul Rubicone (Italien) förser hela Emilia Romagna och närliggande regioner med offentliga dricksvattenfontäner, de så kallade ”Casette dell´acqua”. Vår partner EFA Automazione från Cernusco sul Naviglio tillhandahåller den datatekniska anslutningen med hjälp av INSYS Smart Device IMON-G200.

IMON-G200 är ansluten till ABB:s PLC AC500 via modbus RTU (RS485). Den har en övervakningsapp för Modbus och läser de flexibelt adresserbara modbusregistren i PLC med jämna mellanrum eller händelsestyrt. Den överför sedan data till en fjärrserver för visualisering på datorn via en mobilanslutning och HTTP-åtkomst.

Dessutom är IMON-G200 redo för integration i ICOM Connectivity Suite – VPN, en VPN-tjänst som ger betydligt enklare konfigurering och hantering av VPN-nätverk – och garanterar ändå full säkerhet för kommunikation.

IMON-G200 valdes för sin kombination av funktioner:

 • Feldetektor: för omedelbart sms-meddelande i händelse av larm (realtid)
 • Mobilrouter: för dataöverföring via HTTP till en server och it-säkerhetsfunktioner (VPN, brandvägg) för säker fjärrservice.

Två utgångar på IMON-G200 kan styras av sms-kommandon, t.ex. för fjärråterställning av PLC.

Kund

”Vi valde produkter från EFA och ABB eftersom det utmärkta förhållandet mellan kvalitet och pris tilltalade oss direkt. Vi fann då att prestandan hos routern IMON-G200 och PLC:n AC500 inte bara uppfyllde våra krav helt och hållet, utan den tillät oss även att bygga en mycket mer komplex arkitektur.
Nu kan vi visualisera den positiva påverkan på vårt ekologiska fotavtryck genom insparad olja, icke-producerade PET-flaskor och avfallminskning i realtid.
För närvarande, år 2014, hanterar vi över 100 dricksvattenfontäner i regionen. Detta är definitivt en tillväxtmarknad och lokala myndigheter lämnar ständigt anbud om fler. Vi förväntar oss att kunna fördubbla antalet fontäner under de närmaste åren.”

Alberto Sebastiani
Försäljningschef på Adriatica Acque Srl
Savignano sul Rubicone, Italien

Ingenjörsbyrå

”Integrationen mellan PLC och router är snabb och enkel tack vare det intuitiva och praktiska webbgränssnittet för konfiguration av IMON-G200. När parametrarna för modbuskommunikation har ställts in i routern och PLC:n börjar båda enheterna utbyta information utan problem.
Tack vare prestandan i PLC:n och den universella tillämpligheten hos INSYS-routern kunde vi bygga en mycket mer komplex arkitektur och utforma processerna optimalt.”

Luca Franchini
Ingenjör och applikationsutvecklare på Ing. Innovative Studio

INSYS-partner

”Vi ger våra kunder rådgivning innan de gör några köp och följer dem tills de enheter vi levererar tas i drift. Och efter det kommer vi naturligtvis att vara där för att hjälpa dig med service. Den nära kontakten med vår leverantör INSYS icom hjälper oss på vägen.
Vi är mycket stolta över det här projektet eftersom det ger stora miljövinster och vår kund Adriatica Acque har kunnat öppna upp ett nytt, lukrativt affärsområde.”

Giorgio Paleari
Försäljningschef på EFA Automazione s.r.l.
20063 Cernusco sul Naviglio, Milano, Italien
www.efa.it