Underhåll och driftshantering av solcellsanläggningar från en enda källa

Skalbar VPN-server och robusta mobilroutrar

”Vi har fått ett stort bostadsbolag som underhållskunder. Där var andra routrar inbyggda som skickade väldigt otillförlitliga data. Vi uppgraderar för närvarande systemen med mobilroutrarna EBW-H100, och jag måste säga att INSYS-routrarna fungerar perfekt.”

Sascha Jakobs
Långvarig servicetekniker hos abakus solar AG

Mervärde för abakus solar AG

 • Dataloggning och energimätning för solceller på distans

 • Förbättrar avkastningen på solceller avsevärt

 • Perfekta förberedelser för serviceuppdragen

 • Undviker onödiga resor

Många solcellssystem underhålls inte tillräckligt och ger därför mindre ström än vad deras tekniska kapacitet tillåter.

Abakus Solar AG betjänar kunder från industrin, bostadsbranschen, kommuner och operatörer av avkastningsorienterade solparker i megawattstorlek.

Mobilroutrar samt Connectivity and Security Services för fjärrservice och driftshantering måste komma från en enda källa:

 • tillförlitliga och kompakta HSPA-routrar
 • uppgraderingsbara i egna och externa befintliga anläggningar (eliminering av organiskt växande ölösningar)
 • krypterade och övervakade anslutningar
 • onlineportal för hantering av VPN-enheter och VPN-anslutningar.

HSPA-router EBW-H100

 • professionell IP-routing
 • dial-in och dial-out
 • omfattande säkerhetsfunktioner (KRITIS-kompatibel)
 • enkel hantering via webbgränssnitt, filöverföring och kommandorad (CLI).

icom Connectivity Suite – VPN

 • hög tillgänglighet för VPN-nätverk
 • konfigurera och hantera VPN-klienter via onlineportalen
 • automatisk förnyelse av certifikat i fritt definierbara cykler
 • stängda användargrupper så att endast auktoriserade serviceanställda kan få åtkomst till de solcellsanläggningar de underhåller
 • INSYS-routrar kan användas med standard-IP-konfiguration: Individualisering sker online i ICOM Connectivity Suite – VPN.

”Vi har fått ett stort bostadsbolag som underhållskunder. Där var andra routrar inbyggda som skickade väldigt otillförlitliga data. Vi uppgraderar för närvarande systemen med mobilroutrarna EBW-H100, och jag måste säga att INSYS-routrarna fungerar perfekt.”

Sascha Jakobs, mångårig servicetekniker
abakus solar AG